Zmyślone historie

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-24 21:44

Apostołowie głosili Ewangelię - dobrą nowinę

2 Tm 4

1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!

 

A więc o jakie zmyślone historie może tutaj chodzić?

  1. Zmyślona historia ze śmiercią judasza w Dz 1

Zupełnie inaczej opisuje śmierć Judasza Mateusz w swojej Ewangelii.

  1. Pobyt Pawła w Jerozolimie zaraz po objawieniu i opuszczeniu Damaszku  z  Dz 9.
  2. Mowa Pawła w Jerozolimie właśnie o tym pobycie w Jerozolimie i o objawieniu, o którym tam mówi – Dz 22.

Do punktu dwa i trzy – Paweł w liście do Galatów pisze, że z Damaszku udał się do Arabii, a dopiero po trzech latach udał się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem.

To są trzy przypadki, które bezspornie świadczą o zmyślonych historiach w Dziejach Apostolskich.

Według mnie są jeszcze co najmniej trzy historie zmyślone przez autora Dziejów Apostolskich.

  1. Historia Ananiasza i Safiry z Dz 5.


Ananiasz i Safira

 

1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 3 «Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». 5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. 6 Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
7 Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 «Powiedz mi - zapytał ją Piotr - czy za tyle sprzedaliście ziemię?» «Tak, za tyle» - odpowiedziała. 9 A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie». 10 A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. 11 Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

 

  1. Historia na Cyprze

Dz 13

6 Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar-Jezus, 7 który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. 8 Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag (tak bowiem tłumaczy się jego imię), usiłując odwieść prokonsula od wiary. 9 Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego uważnie i rzekł: 10 «O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? 11 Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca». Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. 12 Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pańską.

 

  1. Dz 12

21 W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę. 22 A lud wołał: «To głos boga, a nie człowieka!» 23 Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.

 

Te opisy są żywcem wzięte ze starego testamentu. W nauczaniu Jezusa nigdzie nie ma takich nauk. Jezus nikogo ze swoich przeciwników w ten sposób nie potraktował. Dlaczego miałby Bóg robić takie rzeczy poprzez swoich uczniów?

Jezus przedstawił nam zupełnie inną strategię walki z szatanem. Przekazem nauki Jezusa nie jest strach ale miłość.

 

Apostołowie głosili dobrą nowinę o Jezusie. Głosili właśnie to wszystko, co jest zapisane w Ewangeliach. Nie głosili nic z tych historii, o których mowa w dziejach apostolskich. To jest właśnie chwast zasiany miedzy dobre ziarno. Najlepsze pastwisko i najczystsze źródło, to jest Ewangelia – dobra nowina o Jezusie. Nauczanie oparte na zmyślonych historiach, to jest zdeptane pastwisko i zmącona woda.

N P W Ś C P S
31 2 3 4 5 6
8 10 12
16 17 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 20.04.2019