Jezu przyjdź

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-21 14:18

Tylko w Tobie będziemy stanowili Jedno


Ożywienie wysuszonych kości

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.

 

A to są objaśnienia do tego tekstu:

z 37, 10 - Por. Oz 6,2; Oz 13,14; Iz 26,19. W czasach mesjańskich nastąpi dopiero właściwe odrodzenie narodu izraelskiego. Por. Ez wiersze 11-14; Ap 20,4. Użyte tu symbole mówią także o zmartwychwstaniu ciał,

 

Objaśnienia te są całkowicie fałszywe. Ten opis nie może dotyczyć czasów mesjańskich. Jest tutaj mowa o wojsku bardzo, bardzo wielkim. To niby z kim to wojsko w czasach mesjańskich miało by walczyć. Z tymi, którzy zostali potępieni? No ale tutaj nic nie ma o tym przeciwniku wojska ożywionego. W czasach mesjańskich już nikt nie będzie musiał walczyć. Nie będzie też potrzebny żaden prorok aby mówił do wybranych. Prorok zawsze był posyłany aby wzywał do nawrócenia. Tutaj jest opisane ogromne wojsko tych, którzy się nawracają na wezwanie proroka. To wojsko ma stanąć do walki z szatanem.

To mnie Bóg posyła abym mówił do kości. Tutaj właśnie jest opisane to, w jaki sposób człowiek, który jest martwy duchowo, wraca do Życia. Poprzez obmycie z grzechów ( spowiedź) – to jest pierwszy etap, w którym przywracane jest ciało ale jeszcze nie ma w nim Życia. Drugi etap, to jest wstąpienie w człowieka Ducha Świętego na skutek przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. Dopiero wtedy człowiek powstaje do Życia. Dopiero wtedy jest gotowy stanąć do walki z szatanem. Dzisiaj jest garstka tych, którzy walczą.

Za tą interpretację Ez 37 zostałem wyrzucony z katolika 31 maja 2018 r. Tego dnia było właśnie Święto Bożego Ciała. Po raz kolejny zostałem wyrzucony za moją miłość do Komunii Świętej i to w święto Komunii. Szatan nie może tego znieść, bo wobec Komunii jest bezradny i dlatego tak się na mnie wścieka.

 

Re: Lista banicji

Robur

@krzysiekniepiekło BAN STAŁY z powodu braku możliwości zmiany sposobu pisania na forum ze strony usera.

Cz maja 31, 2018 6:08 pm

 

Od 1 lipca 2017 do 21 listopada 2017 pisałem dokładnie tak samo i nikt do sposobu mojego pisania nie zgłaszał zastrzeżeń. Teraz też ani razu do mojego sposobu pisania nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Poprzednio zostałem wyrzucony podobno za łamanie regulaminu ale wiem, że chodziło o częste pisanie o komunii. No ale jak by to przeszkadzało oponentom i byłoby to dla nich nudne, to by ze mną nie dyskutowali. Na przykład Barney bardzo mi zazdrościł i robił wszystko aby zniechęcić moich adwersarzy do dyskusji ze mną. Jego próby były daremne.

To tak do przemyśleń na święta Bożego Narodzenia. Podobno wtedy to nawet zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem. Człowiek podczas świąt łagodnieje.

Życzę sobie i wszystkim żebyśmy przyjęli otwartym sercem Tego, Który ma przyjść. To On przychodzi aby nas jednoczyć. Zasypuje to wszystko, co ludzi oddziela. Goni spomiędzy nas szatana. Jezu przyjdź !!!

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019