Koloryzowane opowieści autora dziejów Apostolskich

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-13 14:09

Władzę ma tylko Bóg. Wszyscy jesteśmy Jego sługami.

Dz 1

. 15 Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: 16 «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, 17 bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. 18 Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. 19 Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.

 

Mt 27

Koniec zdrajcy


3 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym 4 i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». 5 Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. 6 Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: «Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew». 7 Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. 8 Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi.

 

Tutaj wyraźnie widać, że autor dziejów apostolskich mija się z prawdą i koloryzuje swój opis śmierci Judasza. Piotr musiał wiedzieć jaki był koniec Judasza, bo Apostołowie mieli dość czasu żeby między sobą o tym rozmawiać. Opis, że spadł głową w dół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności, można schować między bajki. To nie jedyny opis koloryzowany przez Autora Dz.A.

 

Druga sprawa, to opis historii Pawła po opuszczeniu Damaszku niedługo po objawieniu na pustyni.

Dz 9

20 Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. 21 Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: «Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?» 22 A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. 23 Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. 24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. 25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. 26 Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 27 Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze [Szaweł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. 28 Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.

 

Paweł na ten temat pisze tak:

Ga

15 Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, 16 aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi 17 ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. 18 Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. 19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. 20 A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.

 

A więc jeśli wierzyć Pawłowi, to autor Dziejów Apostolskich po raz kolejny mija się z prawdą jak pisze, że Paweł był w Jerozolimie zaraz po objawieniu i opuszczeniu Damaszku.

 

Jest jeszcze bardzo ciekawy opis śmierci Heroda:

Dz 12

21 W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę. 22 A lud wołał: «To głos boga, a nie człowieka!» 23 Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.

W taki opis trudno uwierzyć. Autor tutaj nie dba o prawdę ale chce wywołać na czytelniku jak największe wrażenie. To tak, jak dzisiejsi filmowcy prześcigają się w takich efektach specjalnych, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Takich opisów w Dziejach Apostolskich jest więcej, które były obliczone na wywołanie wrażenia na czytelniku. Wiele z nich emanuje strachem. W nauczaniu Jezusa nie ma czegoś takiego.

 

Nie chcę twierdzić, że w Dziejach Apostolskich są same bzdury ale mnie zastanawia, dlaczego do tych opisów przywiązuje się taką wagę. Przecież tego żaden Apostoł nie głosił. Apostołowie głosili to, co jest zapisane w Ewangeliach. Tutaj jeden człowiek i to do tego nie Apostoł i nie naoczny świadek pisze historie, które są nie weryfikowalne, a na tej podstawie kwestionuje się to, co jest w Ewangeliach. Dla mnie w Dziejach Apostolskich jest prawda ale jest też sporo kłamstwa.. Tak jak by ktoś chciał przygotować sobie grunt pod zawładnięcie całym chrześcijaństwem i poprzez strach rządzić ludźmi. Jezus wyzwolił nas spod panowania królów i to On stał się naszym królem. Dlatego Apostołowie odrzucili władztwo uczonych w piśmie i faryzeuszów wypowiadając im posłuszeństwo. Ryzykowali przy tym swoje życie. Władztwo Apostołów polegało na służeniu. Władcy przekonali wszystkich, że to im Bóg dał władzę i do tego jeszcze zobowiązał się, że będzie im służył. Człowiek postawił się w miejsce Boga. Rości sobie prawo do decydowania, kto Ducha Świętego otrzyma, a kto Tego Ducha nie otrzyma. Prawda jest zgoła inna. Duch Święty zstępuje na tych, którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa. To właśnie w ten sposób Bóg napełnia nas Swoim Życiem. Nikt na nikogo nie musi nakładać rąk aby drugi Tego Ducha otrzymał. Nadzieja świata jest właśnie w tym żeby każdy uwierzył i zaczął spożywać Ciało i Krew Chrystusa. Z wiary będziemy usprawiedliwieni. Nikt nie jest za brzydki żeby Bóg do niego przyszedł. Trzeba tylko usunąć wszystkie kłody, które szatan ludziom rzucił pod nogi.

Ez 37 – to komunia ożywia ludzi. „Bierzcie i jedzcie” a wróci do was Życie. Powstanie wojsko bardzo, bardzo wielkie do walki z szatanem. Kto zostanie napełniony Duchem Świętym ten będzie wiedział, co ma czynić. Ten Duch Święty, to jest właśnie namaszczenie od Jezusa. Taki, który Ducha Świętego otrzymał, nie potrzebuje pouczenia od nikogo.  (1 J2)

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019