Księżycowa ekonomia Piotra

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-10 20:17

Jaka jest wiarygodność niektórych fragmentów Dziejów Apostolskich

Dz 9

Pierwsze kroki nawróconego Szawła


20 Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. 21 Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: «Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?» 22 A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. 23 Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. 24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. 25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. 26 Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 27 Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze [Szaweł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. 28 Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.

 

Ga 1

15 Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, 16 aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi 17 ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. 18 Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. 19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. 20 A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.

 

Tutaj autor Dziejów Apostolskich pisze zupełnie co innego jak Paweł w liście do Galatów. Stąd widać, że autor Dziejów Apostolskich był kiepsko poinformowany, bo w tym przypadku chyba raczej powinniśmy wierzyć Pawłowi, który się zarzeka, że nie kłamie. Ewangelie Marka i Łukasza powstały na podstawie zapisków tego, co głosili Apostołowie. Dzieje Apostolskie pisał Łukasz na podstawie jakichś pojedynczych opowiadań uczniów. Stąd wiarygodność tego dzieła jest dużo mniejsza od ewangelii. Jak widać z tego przykładu, to błędów może być więcej. Chociażby tekst o śmierci Judasza zupełnie się nie zgadza z opisem Mateusza z Ewangelii. Właśnie dlatego tekst o Ananiaszu i Safirze uważam za mało prawdopodobny z tego względu, że autor przypisuje Piotrowi, że zarzucił Ananiaszowi, że skłamał Duchowi Świętemu. Przecież Ananiasz składał zeznanie przed Piotrem, a nie przed Duchem Świętym. Piotr na pewno nie przyrównywał by się do Ducha Świętego. Takie historie mogły krążyć wśród Żydów jerozolimskich aby ich nastraszyć przed podobnym zachowaniem, jak zachowanie Ananiasza. Ja w tą historię osobiście nie wierzę. Chrześcijaństwo wśród Żydów upadło dlatego, że oni raczej szukali zabezpieczenia swojego losu i takie zabezpieczenie widzieli w gminie jerozolimskiej. Wielu zostawiało sobie część majątku na wypadek bankructwa gminy chrześcijańskiej. Księżycowa ekonomia Piotra jednak w końcu doprowadziła do bankructwa.

Zresztą Jezus skomentował wiarę Żydów Tak:

J 6

25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

Ci, którzy spodziewali się darmowego chleba, to w chwili, kiedy tego darmowego chleba zabrakło, po prostu odeszli. Taka księżycowa ekonomia, kiedy się sprzedaje to, co przynosi dochód i żyje się z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży, musi się zakończyć klęską. Najwyraźniej Bóg w ten sposób chciał się pozbyć fałszywych chrześcijan.

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019