Duch Boży w nas (2)

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-09 15:47

Ten Duch pouczy nas o wszystkim

Mt 18

Upomnienie braterskie


15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

Mt 18 „””18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
„””

 

Na podstawie tych słów wyrwanych z kontekstu, władcy uzurpują sobie prawo do władania innymi i do władania nawet Bogiem. Cokolwiek zwiążą na ziemi, to wydaje im się, że będzie związane w niebie.

 

Tyle, że Jezus mówił tutaj o wzajemnym odpuszczaniu sobie win, a władcy widzą w tym swoje prawo do władzy absolutnej i nawet do zarządzania niebem. Może dlatego orzekają, kto już w niebie jest, zanim Bóg wyda swój wyrok. A przecież Bóg będzie sądził przy końcu czasów, a wyroków tego sądu nikt nie zna. Mamy prawo wierzyć w świętość ale nie mamy prawa orzekać o świętości. Już dawno człowiek oblókł się w nieomylność a Bogu wyznaczył rolę złotego cielca. Ustalono, że Bóg mówi tylko do tych, których wyznaczył. To jest zwykłe kłamstwo, bo Bóg mówi do każdego, kto jest jego uczniem, do każdego, kto jest uczestnikiem królestwa Bożego.

 

Ze ślepego posłuszeństwa zrobiono najwyższą cnotę, a przecież Piotr wprost przeciwstawił się swojej władzy.

 

Dz 4

13 Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. 14 A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. 15 Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się: 16 «Co mamy zrobić z tymi ludźmi? - mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. 17 Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię!».
18 Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. 19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 20 Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli». 21 Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. 22 A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.

 

Pierwsi chrześcijanie wielokrotnie przeciwstawiali się władzy i nie chcieli wykonywać ich poleceń. Wielokrotnie płacili za to swoją krwią. To Bóg ich pouczał, co mają mówić i czynić. Mieli nawet nie obmyślać tego wcześniej.

 

Mt 10

17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

 

 

 Dzisiaj to władza chce decydować, co mamy robić i co mamy myśleć. Chcą nam świat poukładać tak żeby nikt nie mógł podważyć ich pozycji, bo przecież są „nieomylni” To oni są bogiem, bo ich bóg dał im wszystkie plenipotencje. Z prawdziwego Boga zrobiono tylko złotego cielca, który nic nie może, bo oddał się im w niewolę. Dzisiaj to oni decydują o wszystkim.

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019