Duch Boży w nas

krzysiekniepieklo

dodane 2018-12-06 20:55

Jedyną naszą nadzieją na zwycięstwo

 

J 6

48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

 

Dz 2


42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

 

Ap 1

4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji:
Łaska wam i pokój
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi,

i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
7 Oto nadchodzi z obłokami,
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
Tak: Amen.
8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.

 

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

Z  Ap 1 wynika, że wszyscy uczniowie Jezusa są kałanami. Z Dz 2 wynika, że na początku wszyscy uczniowie codziennie łamali chleb po domach ( chodzi o komunię) Codzienność Komunii wynika też z J 6, gdzie Jezus przyrównuje spożywanie Swojego Ciała i Krwi do manny, a mannę jedli Żydzi codziennie. To, że nie potrzeba wielkich zgromadzeń aby łamać chleb wynika z Mt 18. Tam Jezus mówi - Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». Wiara szybko się rozszerzała na początku właśnie dzięki codziennej Komunii. Dostęp do Komunii nie był niczym krępowany. Każdy mógł przystępować. To była indywidualna decyzja każdego. Nie ma nigdzie świadectw, że padali martwi podczas przyjmowania Komunii, jakoby się to Bogu nie podobało, w jakim stanie duszy do Komunii przystępują. Chrześcijanie ciągle prześladowani, często musieli migrować i w nowych miejscach zamieszkania świadczyli o swojej wierze i mogli w dalszym ciągu codziennie łamać chleb. Nie potrzebowali pozwolenia od nikogo. To właśnie ten „Chleb” dawał niezwykłą moc ich wierze. Krew męczenników jeszcze potęgowała ich wiarę. Ten, kto ma w sobie tego Bożego Ducha po prostu przestaje się bać. Apostołowie też przestali się bać dopiero wtedy, jak podczas Pięćdziesiątnicy wstąpił w nich Boży Duch.

Ez 37

I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie

 

To właśnie ten Boży Duch wstępując w człowieka uzdalnia go do stanięcia do walki z szatanem. Tutaj właśnie chodzi o to żeby Ten Boży Duch w nas wstąpił. Żebyśmy wszyscy stanęli do walki. Po prostu musimy wrócić do pierwotnej strategii walki z szatanem. On wszystko robi  żebyśmy do Komunii nie przystępowali. To jest jego podstawowa strategia. Na tysiące sposobów ludziom tłumaczy żeby do komunii nie przystępowali. Człowiek bez tego Bożego Ducha w sobie jest tylko igraszką w jego rękach. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten Boży Duch jest jedyną naszą nadzieją na zwycięstwo.

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019