Re definiowanie Prawdy

dodane 15:32

Prawda jest zapisana w Ewangelii


Dla mnie to cały Sobór Trydencki, to jest betonowanie wiary. Dogmaty tak samo. Jeżeli ustalamy, że coś jest pewne, to tym samym przestajemy się nad tym zastanawiać. Straszenie ludzi, że jak „coś powie”to zostanie wyklęty, zniechęca do rozważania i artykułowania swoich myśli, bo można popaść przypadkowo w niełaskę. Trudno żeby wszyscy znali te wszystkie „niech będzie wyklęty. Tak wiara stała się tylko przywilejem wybranych i odważnych, którzy na te przekleństwa nie zważali.
Wiara, to jest intymny kontakt z Bogiem.
Nikt nie musi potwierdzać swoim autorytetem, pisząc dogmaty, że Bóg nie kłamie. To, co powiedział Bóg, jest zapisane w Ewangeliach. To Ewangelie – słowo Boga, jest Źródłem Prawdy.
Każdy ma prawo szukać tej Prawdy. Nikt swojej prawdy nie ma prawa narzucać drugiemu.

KKK

88 Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub prawdy, które mają z nimi konieczny związek.

Ja generalnie nie mam problemów z dogmatami. Skoro mam przylgnąć przez wiarę, to wiara nie daje pewności. Do jednych dogmatów mam większe przekonanie, a do innych mniejsze. To zmieści się w definicji wiary. W jedne wierzę na 1% , a w inne na 99%. Jest wiara jedno procentowa i jest wiara dziewięćdziesięcio dziewięcio procentowa. No sto procent, to nie jest już wiara, tylko pewność.

Kto twierdzi, że wierzy na 100%, to jest głupcem, który jeszcze nie doświadczył próby wiary. Ja już doświadczałem tego, jak moja wiara runęła, jak domek z kart. Wiara jest łaską od Boga i jak Bóg cofnie swoją łaskę, to taka wiara się nie ostoi.

 

    1.  

”””Prawda jest tylko jedna.”””


Przecież ja o tym mówię. Jezus powiedział – Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. A więc jest tylko Jedna Prawda. Tą prawdą Jest Chrystus. Nikt nie ma prawa Tej Prawdy re definiować.
Re definiowanie Prawdy i narzucanie do wierzenia innym, to jest działanie przeciwko Bogu. Kościół powinien ograniczyć się do doprowadzenia człowieka do intymnego kontaktu z Bogiem. Bóg najlepiej potrafi każdemu wytłumaczyć to, co powiedział. Bóg mówi do nas poprzez Ewangelię. To jest Najczystsze Źródło Prawdy. Każdy więc powinien korzystać z tego Najczystszego Źródła Prawdy.

Ez 34
17 Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. 18 Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? 19 A owce moje muszą spasać to, co wy zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami. 20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.

Tutaj jest przedstawione pokrętne tłumaczenie „nauczycieli” którzy idąc za pożądliwością swojego serca, mącą Najczystsze Źródło Prawdy.

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 23.10.2019