Piotr ukrzyżowany do góry nogami

dodane 22:54

Świat postawiony na głowie

                     

 

Zdaje się, że ta część pisma, gdzie jest opisana śmierć Piotra na krzyżu, ukrzyżowanego do góry nogami, nie weszła do kanonu Pisma Świętego. Może ktoś wie więcej na ten temat? Czy to jest fakt, czy tylko legenda?

Czyżby Piotr zdawał sobie sprawę, że po jego śmierci, to wszystko zostanie postawione na głowie? Że chrześcijaństwo pójdzie na ugodę z Rzymem. Że znowu odrzucą królowanie Boga i pójdą pod jarzmo faraonów tego świata? Ugoda z Rzymem i przyjęcie prawa rzymskiego, które to prawo służyło do ujarzmiania ludzi i rozdawania przywilejów nielicznym, oznaczało definitywny koniec królowania Boga i poddanie się pod panowanie człowieka.

 

Ap 7

13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?»
14 I powiedziałem do niego:
«Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili.

15 Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.

 

Bóg przewidział, że znów staniemy się niewolnikami i będziemy żyć w wielkim ucisku. Tak jednak ma być do czasu. Czas naszej niewoli dobiega końca. Stańmy do walki. Przestańmy sprzedawać Jezusa za garść srebrników. Przecież pokazał nam, jak mamy zwyciężać. Jezus sam jeden stanął do walki. Nie oglądał się na nikogo. Starczy nam Jego łaski. Wiary też nam nie zabraknie, jeśli mu zaufamy. Jeszcze raz przejdzie tą drogą z każdym z nas. Jeszcze raz zwycięży.

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

31

3

4

5

6

10

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 15.11.2019