Krucjata

Dzień Syna Człowieczego

dodane 12:53

Mamy jeszcze wybór


Łk 17
26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je5. 34 Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona»

 

To po co Jezus to mówił? Czy nie po to ,żebyśmy z tego mogli wyciągnąć dla siebie wnioski i wiedzieć, jak się zachować w stosownej chwili?

Ap 17

3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,
pełnej imion bluźnierczych,
mającej siedem głów i dziesięć rogów.
4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

 

9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
Siedem głów to jest siedem gór tam,
gdzie siedzi na nich Niewiasta.

 

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi».

 

 

 


Nakaz ucieczki

Ap 18
4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:

5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej
przyrządźcie!
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową,
i z pewnością nie zaznam żałoby",

8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

 

Ta chwila się zbliża i powinniśmy wyciągnąć wnioski z tych ostrzeżeń zapisanych w Piśmie Świętym.

Jezus mówi:

Łk 17
26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki4 i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

 

Skoro jak za dni Noego, to mamy się zachować dokładnie tak samo, jak zachował się Noe. Kto nie wsiądzie do Arki, ten zginie.Podobnie jak za czasów Lota – znaczy, że kto nie wyjdzie z Sodomy, ten zginie. Droga ucieczki jest już przygotowana. To jest żebranie o Boże miłosierdzie. Kto się nie ucieknie do Bożego miłosierdzia – zginie. Można polegać na swojej sprawiedliwości ale jak nadszedł potop, to nie miało znaczenia, kto jest sprawiedliwy, a kto nie. Miało znaczenie – kto uwierzył i wsiadł do Arki, a kto nie uwierzył i pozostał na zewnątrz. Lot też by nie ocalał jak by liczył tylko na swoją sprawiedliwość. Uwierzył, wyszedł z Sodomy i ocalił siebie i swoją rodzinę.
 

Grzechy nierządnicy narosły do nieba, a my mamy udział w tym nierządzie, bo należymy do tego przewrotnego plemienia. To wszystko obciąża również nas. Dokładnie tak samo jak grzech Adama obciążył wszystkich ludzi. Te grzechy musimy zmyć, żebrając o Boże miłosierdzie. Jesteśmy pod murami Jerycha. Od naszego wyboru zależy to, po której stronie muru chcemy być.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 21.01.2022