« Przybiłem Jezusa do krzyża   Uchodźcy i wyrzuty sumienia »

Powrót do Życia

09.09.2018

Powrót do stanu łaski uświęcającej

                                                                                      Powrót do Życia

 

                                                                               

 

Kiedy człowiek może powrócić do stanu łaski uświęcającej to wypadnięciu z łaski na skutek grzechu?

Mówią niektórzy, że spowiedź przywraca stan łaski uświęcającej ale czy to prawda?

A co mówił Jezus na ten temat:

J3

3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie1, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego2

Narodzić się z wody oznacza obmycie z grzechów – to jest właśnie o spowiedzi ale to jeszcze nie pozwala wejść do królestwa Bożego. Trzeba się jeszcze narodzić z Ducha, a to oznacza spożycie Ciała i Krwi Chrystusa. Dopiero wtedy jesteśmy uczestnikami królestwa Bożego, dopiero wtedy jesteśmy w stanie łaski.

J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że bez spożywania Ciała i Krwi Chrystusa człowiek jest martwy. Aby człowiek odzyskał utracone Życie, to człowiek musi spożyć Ciało i Krew Chrystusa.Wniosek jest jeden – sama spowiedź nie przywraca człowiekowi utraconego Życia. Nie przywraca utraconej łaski uświęcającej. Nie pozwala wejść do królestwa Bożego.

 

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.

U Ezechiela też jest przedstawione ożywianie w dwóch etapach. Najpierw przygotowanie do ożywienia, to jest właśnie spowiedź – obmycie z grzechów, a później ożywienie właściwe, kiedy to Duch zstępuje i Ożywia martwe jeszcze po spowiedzi ciało. Duch Święty zstępuje właśnie poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa. Dopiero wtedy następuje powrót do Zycia. Dopiero wtedy możemy wejść do królestwa Bożego. Dopiero wtedy odzyskujemy utraconą łaskę uświęcającą.

1 Komentarz

 • Powtarzając kolejny raz te same herezje nie sprawisz, że staną się prawidłowe i zgodne z nauczaniem objawionym przez Boga.

 • Yarpen napisał:

  """Aha... Wbrew Twoim urojeniom Sakrament Pojednania przywraca "życie w Bogu", czyli stan łaski uświęcającej. Nie jest do tego konieczne spożycie Komunii Świętej."""

  To chcesz powiedzieć Yarpen, że po samej spowiedzi człowiek odzyskuje Życie w Bogu?

  Zaprzeczasz w ten sposób temu, co powiedział Jezus:

  """53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie."""

  Yarpen; jak by było możliwe odzyskanie Życia bez Komunii, to Jezus by tego nie powiedział. Nie jest możliwe mieć w sobie Życie bez Komunii. To Komunia podtrzymuje Boże Życie w człowieku.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd