« Ez 37 - nie dotyczy czasów mesjańskich Codzienna Komunia pierwotnego Kościoła »

 Bóg źródłem jedności miłości i braterstwa

30.08.2018

Duch Święty jednoczy

                                                                         Bóg źródłem jedności miłości i braterstwa

 

Ez 37

10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.

 

To właśnie ten Duch Pański, którego Bóg chce nam udzielić, jest źródłem jedności, miłości i braterstwa. Właśnie poprzez Komunię Bóg udziela nam Swego Ducha. Najpełniej nam udziela Swojego Ducha poprzez codzienną Komunię spożywaną ze skruchą z powodu własnych grzechów. Dopiero jak już mamy w sobie tego Bożego Ducha, to ten Boży Duch wiedzie nas do kraju Izraela, do ziemi obiecanej, do bram nieba.

 

Dlaczego Żydzi jako naród nie uwierzyli?

Odpowiedź wydaje się dość prosta. Od wieków nauczyciele przekonywali ich, że są wyjątkowi, wybrani przez Boga i Bóg właśnie po to ich wybrał żeby rządzili światem. Przecież w przeszłości Bóg wydawał całe narody w ich ręce. Traktowali te narody jak niewolników – ludzi drugiej kategorii. Teraz Nauczanie Jezusa, że wszyscy braćmi jesteśmy i Bóg miłuje pogan tak samo jak Żydów, wydało im się całkowitą degradacją ich elitarności. Nie potrafili się pogodzic z tym, że goj jest w oczach Bożych równy Zydowi i nie można go traktować tak jak traktowali gojów do tej pory. Myślę, że to jest główna przyczyna tego, że Żydzi odrzucili chrześcijaństwo. Do dzisiaj wszystkich innych traktują jako tych gorszych. Ich bratem może być tylko Żyd. To, że wszyscy braćmi jesteśmy jest dla nich nie do przyjęcia. Dzisiaj Żydów na świecie jest niewielu ale żydowska mentalność jest dominująca. Elitarność i władza są w najwyższej cenie. Braterstwo i więzi społeczne są w ruinie. Każdy stara się na każdym kroku wykazać swoją wyższość i wyrwać dla siebie jak najwięcej. Każdy chce służyć temu, który da więcej. Interes społeczny się nie liczy. Srebrniki rządzą światem i popadamy w coraz większą niewolę. Sączą nam swój jad i uzależniają nas coraz bardziej.

 

Rada na to jest tylko jedna. Trzeba wrócić do Boga. Tylko ten Duch Pański, o którym jest mowa w Ez 37 może nas wyrwać z tej niewoli. Tylko On może nas poprowadzić do zwycięstwa.

 

1 Komentarz

 • Może pora się douczyć, ignorancie, że pierwsze wspólnoty w Kościele tworzyli właśnie Żydzi, którzy zostali chrześcijanami?

 • Czytałeś pewnie Yarpen o Ananiaszu i Safirze i o motywacjach, jakie mieli, przystępując do gminy chrześcijańskiej?
  Paniętasz jeszcze Yarpen, co Jezus mówił:
  J 6
  26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

  Powinieneś Yarpen bez trudu domyśleć się, dlaczego Żydzi przystępowali do gminy chrześcijańskiej. - nie dlatego, że uwierzyli ale dla tego, że im się to opłacało. Jak im się przestało opłacać, to wracali do wyznania mojżeszowego, bo tutaj czuli się wyjątkowi.

  Dzisiaj wiele ruchów religijnych bazuje na podobnym schemacie. - Zobacz jacy jesteśmy wspaniali. Przyłącz sie do nas, a też będziesz wyjątkowy i nie będziesz takim gojem jak tamci.
  Katolicy nie są inni. też nie dzielą się swoją wiarą ale wykazują swoją wyższość nad wszystkimi innymi religiami. W swojej mentalności niewiele się od Żydów różnią. Powiem więcej. Stosunki panujące w KK niczym się nie różnią od stosunków wśród Żydów za czasów Jezusa. Nauka jedno, a praktyka jest zupełnie inna. Faryzeizm rozkwita na niebywałą skalę.

 • "Czytałeś pewnie Yarpen o Ananiaszu i Safirze i o motywacjach, jakie mieli, przystępując do gminy chrześcijańskiej?"

  W Piśmie Świętym NIC nie zapisano na temat ich motywacji przystąpienia do Kościoła. Twoje UROJENIA na ten temat to NIE JEST Pismo Święte.

  "Powinieneś Yarpen bez trudu domyśleć się, dlaczego Żydzi przystępowali do gminy chrześcijańskiej. - nie dlatego, że uwierzyli ale dla tego, że im się to opłacało."

  To są Twoje WYMYSŁY. Chcesz twierdzić, że taka była ich motywacja? Przytocz stosowny fragment Pisma Świętego, w którym to ZAPISANO.

 • J 6
  26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

  Yarpen- chyba Jezusowi to wierzysz? Przecież mówił o ich mentalności.

 • Nie kłam. Ten fragment odnosi się do INNEJ sytuacji i NIE MA żadnego związku z nawracaniem się Żydów na chrześcijaństwo. Przypomnę:

  Chcesz twierdzić, że Żydzi zostawali chrześcijanami "nie dlatego, że uwierzyli ale dla tego, że im się to opłacało"? Przytocz stosowny fragment Pisma Świętego, w którym to ZAPISANO.

 • Wiesz co Yarpen. przeczytaj jeszcze raz Ewangelię i zastanów się - dlaczego Jerozolima została zburzona razem ze świątynią. Garstka Żydów uwierzyła i dlatego taki los ich spotkał. Błąkali się po świecie przez dwa tysiące lat. Gdzie się nie pojawili, to zaraz mieli problemy. Nie umieli się integrować z ludnością miejscową. Zawsze byli obcym ciałem, które wszystkich uwierało. Ta garstka, która przyjęła szczerze chrześcijaństwo, to po prostu przestała być Żydami i wymieszała się z miejscową ludnością. cała reszta jest mentalnie nieprzystosowana do chrześcijaństwa. Żyje zupełnie innymi wartościami i zaraża chrześcijan swoją mentalnością.

 • Nie zmieniaj tematu (już pominę, że o przyczynach zburzenia Jerozolimy jest mowa o w podręcznikach do historii starożytnej), tylko zajmij się lepiej wskazaniem źródła, z którego zaczerpnąłeś wiedzę na temat motywacji Żydów do zostawania chrześcijanami.

 • Powiedz Yarpen - dlaczego Żydzi chcieli Jezusa obwołać królem?
  Widzisz - Jezus nie dał im tego, czego oczekiwali od mesjasza, więc wybierali sobie na przywódców takich, którzy im obiecywali to, o co im chodziło. Chyba mało czytałeś Stary Testament i o przyczynach niewoli babilońskiej. Może jak byś czytał, to łatwiej by Ci było zrozumieć przyczyny zburzenia Jerozolimy.
  Jak byś się trochę zastanowił, to przyczyny naszej 123 letniej niewoli były podobne. (upadek moralności) I nie chodzi tutaj o moralność pojedynczych ludzi ale o całe społeczności. Właśnie jako społeczność mamy żebrać o Boże miłosierdzie.

 • """Nie zmieniaj tematu (już pominę, że o przyczynach zburzenia Jerozolimy jest mowa o w podręcznikach do historii starożytnej), tylko zajmij się lepiej wskazaniem źródła, z którego zaczerpnąłeś wiedzę na temat motywacji Żydów do zostawania chrześcijanami."""

  Poczytaj sobie wyroki Inkwizycji w Hiszpanii i Portugalii w stosunku do Żydów.
  Tam będziesz miał czarno na białym, że przyjmowali chrześcijaństwo tylko formalnie, a dalej byli Żydami.

 • O tym, dlaczego żydzi chcieli obwołać Chrystusa królem JEST zapisane w Ewangeliach. Natomiast NIE MA tam ani słowa o tym, że rzekomo mieli przystępować do chrztu i zostawać chrześcijanami z pobudek ekonomicznych. Chcesz twierdzić, że tak było? Przedstaw ŹRÓDŁO, z którego ZACZERPNĄŁEŚ tę wiedzę.

 • J 6
  12 A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». 13 Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
  14 A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat». 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

  26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

  To Jezus jasno i wyraźnie powiedział - o co Żydom chodziło.
  Po prostu jako wybrańcy uważają, że mają prawo żyć na koszt innych. Dlatego jerozolimska gmina chrześcijańska szybko zbankrutowała.

 • Nie rżnij głupa. Te fragmenty dotyczą ZUPEŁNIE INNEJ KWESTII, a nie tego, czym się kierowali Żydzi przyjmujący chrzest!

  Aha... Poproszę o źródło informacji, które potwierdzi prawdziwość Twojej tezy o bankructwie Kościoła w Jerozolimie.

 • Dlatego jerozolimska gmina chrześcijańska szybko zbankrutowała. - jakieś źródło?

 • Rz 15
  24 gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę.
  25 W tej chwili zaś wybieram się do Jerozolimy z posługą dla świętych. 26 Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jerozolimie. 27 Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych 28 powinni im za to służyć pomocą doczesną8. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii. 29 A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa.
  30 Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga, 31 abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych 32 i żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.

  Tutaj masz Yarpen o zbiórce na rzecz świętych Jerozolimy. Jak widzisz, to żyli na koszt innych.

 • 1 Kor 16
  161 Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych1, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. 2 Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. 3 Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy. 161 Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych1, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. 2 Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. 3 Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy.

  Tutaj masz o zbiórce na Jerozolimę wśród Koryntian.

 • Gdzie to bankructwo? Znalazłeś coś czy szukasz nadal?

 • Może Kacperku wolisz inne określenie - "chrześcijańska gmina jerozolimska" była utrzymanką pogan.

 • Gdyby krzysiekniepieklow czytał komentarze, to idąc za odnośnikami tam zawartymi trafiłby do tego fragmentu:

  Dz 11,27-30
  27 W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. 28 Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza7. 29 Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom, mieszkającym w Judei. 30 Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła.

  Dz 11, 28 - Panował od roku 41 do 54 po Chr. Przepowiedziany przez Agabosa głód nastał w latach 44-48.

  No, ale po co sięgać do przypisów? Jeszcze by zaprzeczyły temu, co sobie krzysiekniepieklo wymyślił...

 • """przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód."""

  Ciekawe dlaczego nie widzisz w tym manipulacji? Skoro ten głód miał nastać na całej ziemi, to również w Antiochii i w Koryncie. Tamci dali sobie radę, a Jerozolima, skąd ci prorocy wyszli, rady sobie nie dała. Przecież Jerozolima pierwsza do tego głodu powinna się przygotowywać. Przy jerozolimskiej ekonomii nie trudno było przewidzieć, że będzie za jakiś czas głodować, więc z wyprzedzeniem ogłosili to poganom.

 • Nie mam mani prześladowczej i nie widzę tam manipulacji. Widzę natomiast powód, dla którego organizowano zbiórki w Kościele i wysyłano je na pomoc do Judei: Skutki głodu.

  Przykro mi, ale jak masz zamiar dowodzić, że Kościół w Jerozolimie zbankrutował, to musisz przedstawić ŹRÓDŁO, w którym jest zawarta taka informacja, a nie swoje konfabulacje.

 • Dz 4

  Miłość zespala Kościół pierwotny9

  32 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33 Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. 34 Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 35 i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. 36 Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru, 37 sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.

  Ty Yarpen rozumiesz się trochę na ekonomii?
  Czy rozsądny człowiek sprzedaje to, co przynosi dochód i żyje z uzyskanych w ten sposób pieniędzy? Bardzo możliwe, że to Piotr położył całe chrześcijaństwo wśród Żydów, wprowadzając księżycową ekonomię.

 • Nadal nie wskazałeś źródła, w którym znalazłeś tezę o bankructwie Kościoła w Jerozolimie. To, że taka komuna była absurdem i szybko przestała działać, nie świadczy jeszcze, że przyczyną było bankructwo.

 • Yarpen; powiedz mi dlaczego ci prorocy przybyli do Antiochii i tam ogłosili swoje proroctwa?
  Przecież normalnie to prorok ogłasza proroctwo w miejscu, którego proroctwo dotyczy.

  Najwidoczniej Jerozolima nie miała już pieniędzy na zakup żywności i stąd głód wśród chrześcijan. Wysłali do pogan "proroków" aby szukać sponsoringu.
  Właśnie, ciekawe dlaczego tym prorokiem był Żyd z Jerozolimy, a nie jakiś miejscowy prorok. Przecież wśród pogan Duch Święty też był i mógł posłużyć się miejscowym prorokiem.

 • NIE INTERESUJĄ mnie Twoje konfabulacje. Chcesz twierdzić, że Kościół w Jerozolimie zbankrutował? Przedstaw ŹRÓDŁA (podręczniki do historii ogólnej, starożytnej lub Kościoła), w których ZAPISANO taką informację.

 • Wiesz Yarpen, skoro nie mieli na chleb, to można powiedzieć, że byli bankrutami.

 • ŹRÓDŁA poproszę.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd