Duch Boży w nas

krzysiekniepieklo

dodane 2018-08-27 10:06

Komunia źródłem Życia

                                                                               Duch Boży w nas

J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

Jezus tutaj wyraźnie mówi, że Boże Życie mają w sobie ci, którzy spożywają Jego Ciało i Krew.Tego Bożego Życia zaś nie mają w sobie ci, którzy nie spożywają Jego Ciała i Krwi. Ci, którzy mają w sobie Życie idą do ziemi obiecanej, a ci, którzy tego Życia w sobie nie mają, są trupami więc iść nie mogą.

 

Ez 37

8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.

 

A co tutaj mówi Ezechiel:

Nie mają w sobie Życia ci wszyscy, którzy nie mają w sobie Bożego Ducha. Dopiero jak wstępuje w nich Duch Boży, to Ożywają i stają na nogi do walki (- wojsko bardzo, bardzo wielkie).

Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,

Dopiero jak mają w sobie Życie, mają w sobie Bożego Ducha, to Bóg może ich wieść do kraju Izraela ( do ziemi obiecanej)

 

Jezus wyraźnie powiedział, że między trupem a Żywym jest taka różnica, że pierwszy nie spożywa jego Ciała i Krwi, a drugi spożywa. Ezechiel natomiast mówił, że między trupem a Żywym jest taka różnica, że pierwszy nie ma w sobie Bożego Ducha, a drugi Go ma. Teraz dla logicznie myślących staje się oczywiste, że Duch Święty jest w tych, którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa, a w tych którzy tego nie czynią, Ducha Świętego nie ma. Dalej logicznie myślący bez trudu zrozumie, że aby przejść ze stanu, kiedy nie mamy w sobie Bożego Ducha, do stanu, kiedy tego Bożego Ducha w sobie mamy, to trzeba spożyć Ciało i Krew Chrystusa. Wniosek logiczny jest jeden. Duch Święty zstępuje na tych, Którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa. Właśnie poprzez Komunię zstępuje na nas Duch Święty.

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 19.02.2019