« Córka Jaira (10) Duch Boży w nas »

Wylanie Ducha Świętego

25.08.2018

Duch Święty ożywia

                                                             Wylanie Ducha Świętego

 

J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ez37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.

 

To o czym tutaj Bóg mówi? Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli.

Bóg właśnie mówi tutaj o Duchu Świętym, który ożywia. Ten Duch Święty zstępuje na człowieka właśnie przez Komunię Świętą.

Spowiedź jest tylko przygotowaniem człowieka do ożywienia, tak jak to jest w Ez 37, a ożywienie następuje poprzez Komunię Świętą, bo wtedy zstępuje na człowieka Duch Święty, który ożywia.

To mnie Bóg kazał mówić do kości tych wszystkich, którzy nie spożywają Ciała i Krwi Chrystusa.

Bierzcie jedzcie, a wróci do was Życie.

1 Komentarz

 • Wszystko wskazuje na to, że za tą interpretację Ezechiela 37 zostałem 31 maja 2018r po raz drugi wyrzucony z Katolika. Ten dzień, to święto Bożego Ciała.
  Po raz drugi zostałem wyrzucony za propagowanie potrzeby codziennej Komunii dla każdego - właśnie w święto Komunii.

 • A teraz zacytuj fragment Pisma Świętego lub nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO, że przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty", bo z tego, co ja pamiętam, to człowiek staje się świątynią Ducha Świętego w czasie chrztu, a Jego specjalne wylanie ma miejsce podczas bierzmowania.

 • Czego jeszcze Yarpen nie rozumiesz?
  To, że jak nie spożywasz, to nie masz w sobie Życia. To rozumiesz?
  Przecież Pan Jezus właśnie tak powiedział.
  Skoro nie spożywasz, to nie masz w sobie Życia. Jesteś trupem, a twoje kości bieleją w słońcu. Właśnie tak to przedstawił Jezus.
  Teraz Ezechiel przedstawił, że ożywianie następuje w dwóch etapach. Pierwszy etap, to trup staje się podobny do człowieka ale nie ma jeszcze w nim Życia. To jest właśnie spowiedź, która jest przygotowaniem do ożywienia. Później dopiero następuje ożywienie, kiedy Duch Boży w nich wstępuje i stają na nogi. To właśnie następuje poprzez Komunię. Właśnie ten, który nie miał w sobie Życia po wstąpieniu w niego Bożego Ducha ożywa i staje na nogi. ( wojsko bardzo, bardzo wielkie) Dopiero wtedy może stanąć do walki z szatanem. Więc może zamiast stawać się powoli trupem, to lepiej przyjmować codziennie Komunię aby permanentnie mieć w sobie Życie i toczyć z szatanem walkę nieustannie. Trup jest niewolnikiem szatana.

 • Aha... Kościół Chrystusa, do którego należysz, a którego nauczanie Cię OBOWIĄZUJE, jasno głosi, iż człowiek staje się świątynią Ducha Świętego w czasie chrztu, a Jego specjalne wylanie ma miejsce w czasie Sakramentu bierzmowania.

 • """4. Yarpen_Zirgin | Dziś 17:41

  Aha... Kościół Chrystusa, do którego należysz, a którego nauczanie Cię OBOWIĄZUJE, jasno głosi, iż człowiek staje się świątynią Ducha Świętego w czasie chrztu, a Jego specjalne wylanie ma miejsce w czasie Sakramentu bierzmowania."""

  Ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie są jedyne przypadki kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka?
  Nawet Piotr był zdumiony, kiedy Duch Święty zstępował na pogan w zupełnie innej sytuacji. To, że Kościół nie ogłosił tego, co mówię, to nie znaczy,że tak nie jest. Kościół nigdy nie ogłosił, że podczas Komunii Duch Święty nie zstępuje na człowieka, więc nie możesz twierdzić, że zaprzeczam nauczaniu Kościoła. Po prostu Kościół się w tej sprawie nie wypowiadał.

 • Kasowaniem komentarzy NIE ZMIENISZ niewygodnej prawdy, iż głosisz WYMYŚLONĄ PRZEZ SIEBIE naukę, że rzekomo przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty". Twoje uniki i kasowanie komentarzy dodatkowo jasno pokazują, że ZDAJESZ sobie sprawę z faktu, że ani Chrystus, ani Apostołowie, ani Kościół NIGDY czegoś takiego NIE głosili.

 • Aha... Kościół jasno i jednoznacznie ogłosił KIEDY Duch Święty zstępuje na człowieka, a ani Chrystus, ani Apostołowie, ani Kościół NIGDY nie głosili, że to zstąpienie dokonuje się w czasie Komunii Świętej. To jest TWÓJ WYMYSŁ i odstępstwo od wiary i nauczania Kościoła.

 • """6. Yarpen_Zirgin | Dziś 18:37

  Kasowaniem komentarzy NIE ZMIENISZ niewygodnej prawdy, iż głosisz WYMYŚLONĄ PRZEZ SIEBIE naukę, że rzekomo przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty". Twoje uniki i kasowanie komentarzy dodatkowo jasno pokazują, że ZDAJESZ sobie sprawę z faktu, że ani Chrystus, ani Apostołowie, ani Kościół NIGDY czegoś takiego NIE głosili."""

  To jest bardzo możliwe, że nie głosili takiej nauki wprost. Na początku to było oczywistością i dlatego nikt tego nie wykładał.

 • """7. Yarpen_Zirgin | Dziś 18:54

  Aha... Kościół jasno i jednoznacznie ogłosił KIEDY Duch Święty zstępuje na człowieka, a ani Chrystus, ani Apostołowie, ani Kościół NIGDY nie głosili, że to zstąpienie dokonuje się w czasie Komunii Świętej. To jest TWÓJ WYMYSŁ i odstępstwo od wiary i nauczania Kościoła."""

  To przytocz nauczanie Kościoła - kiedy człowiek martwy staje się na powrót Żywy? Kiedy człowiek po wypadnięciu z łaski, wraca do Życia w łasce?

  A może uważasz, że Komunia jest niepotrzebna do życia w łasce? Według mnie, to jest niezbędna. Tak jak soki winnego krzewu dają życie latorośli, tak Komunia daje życie grzesznikowi, który wypadł z łaski.

 • Na początku to było oczywistością i dlatego nikt tego nie wykładał. - oczywiście żadnych dowodów poza swoim własnych chciejstwem nie masz, prawda?

 • """Na początku to było oczywistością i dlatego nikt tego nie wykładał. - oczywiście żadnych dowodów poza swoim własnych chciejstwem nie masz, prawda?"""


  1 Kor
  20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej9. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!

  Widzisz Kacperku, tutaj jest opisana codzienność Koryntian. Właśnie codziennie się zbierali w wieczerzali wspólnie. Na początku to była wieczerza Pańska. Później im to spowszedniało do tego stopnia, że zaczęli to traktować jako spotkanie towarzyskie ( nie zważając na Ciało Pańskie) Zaczęli traktować te spotkania jako tradycję ale zagubili w tej tradycji Boga. Właśnie o to miał do nich pretensje Paweł. Może właśnie dlatego tak się stało, że oczywistość z czasem przestała być taka oczywista i wiara zaczęła obumierać.

 • Znowu odpowiadasz nie na temat.
  Po pierwsze nigdzie nie wynika z tego fragmentu, że zbierali się codziennie ale to szczegół.
  Po drugie co najważniejsze, gdzie z tego fragmentu wynika to co próbujesz udowodnić, czyli przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty.

 • Kacperek, on musi zmieniać temat, bo doskonale wie, iż NIE MA żadnego dowodu na to, że ktokolwiek poza nim (nie mówiąc już o Chrystusie, Apostołach czy Kościele) głosił naukę, iż przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty".

 • 1 Kor 11
  "22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? "

  To właśnie Kacperku dowodzi o codzienności tego, co opisuje Paweł.

 • Masz gdzieś tam zapisane, że przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty"?

 • """ iż NIE MA żadnego dowodu na to, że ktokolwiek poza nim (nie mówiąc już o Chrystusie, Apostołach czy Kościele) głosił naukę, iż przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty"."""

  Ja Wam to wytłumaczyłem w sposób logiczny, że tak jest - we wpisie.
  Jak bym miał jakieś jeszcze lepsze argumenty, to bym Wam przedstawił. przecież zależy mi, żebyście uwierzyli. Najwyraźniej nie chce Wam się ruszyć tyłka i szukacie usprawiedliwienia dla swojego lenistwa.
  Wiara nie opiera się na dowodach. Na takiej samej zasadzie Żydzi nie uwierzyli Jezusowi. Z góry założyli, że przecież to niemożliwe żeby był Synem Bożym.
  Żądali dowodów nawet pod krzyżem -- jeśli zejdziesz z krzyża, to uwierzymy.
  Czy by uwierzyli - też nie.

 • NIE INTERESUJĄ mnie Twoje urojenia, tylko nauczanie Chrystusa, Apostołów i Kościoła. Przebije się to wreszcie do Twojej świadomości? Chcesz mnie przekonać? Zacytuj fragment Biblii lub nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO takie nauczanie.

 • Aha... Chrystus, fałszywy proroku, potwierdzał prawdziwość swojej misji i to, kim jest, cudami, które czynił w czasie swojego nauczania, zaś ostateczny dowód dał zmartwychwstaniem. Tak więc skończ z wymówkami i przedstaw DOWODY, które potwierdzą prawdziwość wymyślonych przez Ciebie nauk, konkretnymi fragmentami Pisma Świętego lub nauczania Kościoła, które te nauki ZAWIERAJĄ.

 • """NIE INTERESUJĄ mnie Twoje urojenia, tylko nauczanie Chrystusa, Apostołów i Kościoła. Przebije się to wreszcie do Twojej świadomości?"""

  Yarpen; Juz dawno to przebiło się to do mojej świadomości. Nie mogę pojąć tylko jednego - dlaczego czytasz te moje urojenia od dwóch lat, skoro Ciebie te moje urojenia nie interesują. No może faktycznie coś z ta moją logiką jest nie tak.

 • Zamiast zmieniać temat zajmij się lepiej tym:

  Przedstaw DOWODY, które potwierdzą prawdziwość wymyślonych przez Ciebie nauk, w postaci konkretnych fragmentów Pisma Świętego lub nauczania Kościoła ZAWIERAJĄCYCH naukę, iż przez Komunię Świętą "zostaje człowiek napełniony Duchem Świętym".

 • """Aha... Chrystus, fałszywy proroku, potwierdzał prawdziwość swojej misji i to, kim jest, cudami, które czynił w czasie swojego nauczania, zaś ostateczny dowód dał zmartwychwstaniem. Tak więc skończ z wymówkami i przedstaw DOWODY, które potwierdzą prawdziwość wymyślonych przez Ciebie nauk, konkretnymi fragmentami Pisma Świętego lub nauczania Kościoła, które te nauki ZAWIERAJĄ."""

  Teraz wreszcie zrozumiałem Yarpen, o jakie dowody Ci chodzi. Akurat w tym Jezusa naśladować nie potrafię. Skoro jednak zmartwychwstanie Jezusa Żydów nie przekonało, to i dla Ciebie też to byłby za cienki argument. Samo cytowanie pisma nie robiło na Żydach najmniejszego wrażenia

 • Nie rżnij głupa, krzysiekniepieklo. Wskazałem Ci o jakie dowody mi chodzi. Potrafisz je wskazać?

 • """Przedstaw DOWODY, które potwierdzą prawdziwość wymyślonych przez Ciebie nauk, w postaci konkretnych fragmentów Pisma Świętego"""

  """Nie rżnij głupa, krzysiekniepieklo. Wskazałem Ci o jakie dowody mi chodzi. Potrafisz je wskazać?"""

  Yarpen; Dowody z pisma przedstawiłem Ci we wpisie. Wiem, że Ciebie to nie zadowoli. Dlatego odwołałem się do ostatecznego dowodu Jezusa, który przedstawiłeś. Ja Yarpen jestem za cienki żeby ciebie przekonać. Może byś uwierzył, jak byś dostał w cymbał, tak jak Paweł dostał w cymbał na pustyni w drodze do Damaszku.

 • Nie kłam. We wpisie NIE MA fragmentu Biblii, w którym ZAPISANO, że przez Komunię Świętą "zstępuje na człowieka Duch Święty".

 • To, że Ty Yarpen nie widzisz, to jeszcze nie znaczy, że nie ma. Pamiętasz, Jezus mówił - będą patrzyli, a nie zobaczą. Przecież nie zakwestionujesz tych słów Jezusa.

 • Daruj sobie kolejne uniki i lepiej PODKREŚL we wpisie ten fragment cytatów z Biblii, w którym jest ZAPISANA nauka, że PRZEZ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ "zstępuje na człowieka Duch Święty".

 • Aha... Ja już tak mam, że nie widzę tego, czego NIE MA. No przykro mi, ale nie mam urojeń, więc nie potrafię zobaczyć rzeczy, które nie istnieją. :D

 • """Daruj sobie kolejne uniki i lepiej PODKREŚL we wpisie ten fragment cytatów z Biblii, w którym jest ZAPISANA nauka, że PRZEZ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ "zstępuje na człowieka Duch Święty"."""

  Yarpen, tego się nie da podkreślić. w to trzeba uwierzyć. Dopiero jak uwierzysz, to zobaczysz. Przecież Jezus dokładnie o tym mówił ( będą patrzyli ale nie zobaczą)

  Boga też nie potrafisz "zobaczyć" - na tej samej zasadzie. Wielu mówi - Boga nie ma. Nie potrafią Go zobaczyć, bo nie wierzą.

 • Czyli NIE MA takiego miejsca. Zaś to, że można uwierzyć w głoszone przez Ciebie bzdury jeszcze nie oznacza, że są one zgodne z Ewangelią, którą mamy od Apostołów. Nauczanie, które mamy od nich, jasno określa kiedy zstępuje na człowieka Duch Święty, a oni NIE głosili, że ma to miejsce przez Komunię Świętą.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd