Córka Jaira (10)

krzysiekniepieklo

dodane 2018-08-24 16:11

Kto tutaj kłamie?

28. Yarpen_Zirgin  |   11:34   24,08,2018

Możesz zaprzeczać faktom i zamykać oczy na to, jak Ci je wskazujemy, ale wielokrotnie miałeś wskazane nauki objawione przez Boga, którym zaprzeczasz, bo wymyśliłeś sobie własne w ich miejsce (w tym na temat córki Jaira, gdzie NIEDOUCZONY i NIEUTWIERDZONY w wierze ubzdurałeś sobie, że została przez Chrystusa obudzona ze snu, a nie wskrzeszona, czego Kościół naucza za Apostołami od I wieku.

 

 

Mt 9                                                                                  Córka Jaira

18 Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi]9 przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie». 19 Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
23 Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, 24 rzekł: «Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. 25 Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. 26 Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

 

Mk 5

Córka Jaira4


35 Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 36 Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». 37 I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 38 Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, 39 wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». 40 I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" 42 Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 43 Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

 

Łk 8


49 Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: «Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!» 50 Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: «Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona». 51 Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. 52 A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: «Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi». 53 I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. 54 On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: «Dziewczynko, wstań!» 55 Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. 56 Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.

 

Tutaj przytoczyłem trzy ewangelie, w których jest mowa o tym wydarzeniu. Tak Apostołowie głosili w pierwszym wieku i to zostało zapisane, więc jest na to dowód w postaci Ewangelii. Kościół uznał te Ewangelie i to jest źródłem nauczania Kościoła.

 

To teraz Yarpen weź się do pracy i udowodnij swoje twierdzenie. Znajdź dowód na to, co napisałeś.

Skoro twierdzisz, że Kościół naucza tak za Apostołami, to przedstaw te nauki Apostołów w których mówili o wskrzeszeniu córki Jaira.

Zarzucasz Apostołom, że zaprzeczali temu, co powiedział Jezus. 

Widzisz Yarpen - żeby zrozumieć, to najpierw trzeba uwierzyć Jezusowi. Najwyraźniej masz z tym problem.

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 19.02.2019