« Dlaczego Żydom się nie udało? Powody żebrania o Boże miłosierdzie »

Kościól żyje w grzechu

19.08.2018

Czas na spowiedź i pokutę

                                                   Kościół żyje w grzechu

 

Każdy grzech członka Kościoła obciąża cały kościół. Tak jak członek kościoła obmywa się ze swoich grzechów, tak samo i Kościół powinien się ze swoich grzechów obmywać. Szczególnie chodzi o te grzechy władających kościołem, o obmycie z których nikt się do tej pory nie starał. O wielu grzechach Kościoła wiemy ( chociażby palenie ludzi na stosie) ale wiele  grzechów Kościoła władający Kościołem starannie ukrywają. Znane są wszystkim archiwa watykańskie do których nikt dostępu nie ma. Tam są ukrywane grzechy, które ciążą nad całym Kościołem. Skoro władający Kościołem starannie te grzechy ukrywają, to jak możemy się z tych grzechów obmyć?

 

Ap 17

1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
i tak odezwał się do mnie:
«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę1,
która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,
a mieszkańcy ziemi się upili
winem jej nierządu».
3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej2,
pełnej imion bluźnierczych,
mającej siedem głów i dziesięć rogów.
4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

7 I rzekł do mnie anioł:
«Czemu się zdumiałeś?
Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty
i Bestii, która ją nosi,
a ma siedem głów i dziesięć rogów.

9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
Siedem głów to jest siedem gór5 tam,
gdzie siedzi na nich Niewiasta.

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi».

 

 1. Ap 18

Nakaz ucieczki


4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: 
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2
byście nie mieli udziału w jej grzechach 
i żadnej z jej plag nie ponieśli: 
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, 
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, 
i za jej czyny oddajcie podwójnie: 
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, 
tyle jej zadajcie katuszy i smutku! 
Ponieważ mówi w swym sercu: 
"Zasiadam jak królowa 
i nie jestem wdową3
i z pewnością nie zaznam żałoby", 
8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: 
śmierć i smutek, i głód; 
i będzie ogniem spalona, 
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. 

16 "Biada, biada, wielka stolico,
odziana w bisior, purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę,

 

 

Skoro Kościoły nie chcą się obmywać ze swoich grzechów, to zostaje nam tylko jedno. Tak jak jest napisane w Apokalipsie - trzeba się samemu obmyć aby nie mieć swego udziału w grzechach Kościoła. Po to właśnie jest koronka do Bożego miłosierdzia. Mamy żebrać o Boże miłosierdzie żeby Bóg obmył nas z tych grzechów, abyśmy nie mieli udziału w nierządzie.

 

 

 

1 Komentarz

 • "Znane są wszystkim archiwa watykańskie do których nikt dostępu nie ma. Tam są ukrywane grzechy, które ciążą nad całym Kościołem. "

  Zdradź nam, proszę, źródło, z którego zaczerpnąłeś tę informację.

 • Jak już będziesz pisał odpowiedź na komentarz nr 1, to zajmij się odpowiedzią na to:

  " Po to właśnie jest koronka do Bożego miłosierdzia. Mamy żebrać o Boże miłosierdzie żeby Bóg obmył nas z tych grzechów, abyśmy nie mieli udziału w nierządzie."

  W Kościele Chrystusa nie musimy "żebrać" o Boże miłosierdzie aby uzyskać odpuszczenie grzechów, bo Zbawiciel ustanowił do tego Sakrament Pokuty i Pojednania w I wieku n.e., a nie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w XX.

 • Yarpen; nie porównuj Kościoła pierwszego wieku do Kościoła współczesnego.
  Dzisiaj Bóg nam daje narzędzia adekwatne do naszej sytuacji, aby gdy przyjdzie powtórnie, nie poraził nas swoim gniewem.

 • Po pierwsze, to ciągle czekam na odpowiedź na prośbę:

  "Znane są wszystkim archiwa watykańskie do których nikt dostępu nie ma. Tam są ukrywane grzechy, które ciążą nad całym Kościołem. "

  Zdradź nam, proszę, źródło, z którego zaczerpnąłeś tę informację.

  Po drugie, to Sakramenty ustanowione przez Chrystusa ani się nie zdewaluowały, ani tym bardziej nie zostały zniesione. Tak jak w I wieku, tak samo i w XXI mamy możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów w Sakramencie Pokuty i Pojednania BEZ konieczności "żebrania" o Boże miłosierdzie. I to jest "adekwatne" narzędzie do tego, aby dostać rozgrzeszenie.

 • """Zdradź nam, proszę, źródło, z którego zaczerpnąłeś tę informację."""

  Yarpen; z tego samego źródła wiem, że jestem prorokiem. Mogę się mylić ale w to wierzę.

  """Po drugie, to Sakramenty ustanowione przez Chrystusa ani się nie zdewaluowały, ani tym bardziej nie zostały zniesione. Tak jak w I wieku, tak samo i w XXI mamy możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów w Sakramencie Pokuty i Pojednania BEZ konieczności "żebrania" o Boże miłosierdzie. I to jest "adekwatne" narzędzie do tego, aby dostać rozgrzeszenie."""

  Z tym się zgadzam ale to jest droga indywidualna. Mnie chodzi o drogę wspólnotową. Jezus przestrzegał aby uczniowie jego nie naśladowali władców tego świata. Skoro odrzuciliśmy Boga i poddaliśmy się władzy ludzkiej, to ponosimy konsekwencje ludzkich błędów. Te błędy (grzechy) skutkują na całą wspólnotę. To się bezpośrednio przekłada na nasze dziś.
  Szatan chce żeby każdy szedł sam i dlatego stara się rujnować więzi społeczne, wspólnotowość kościoła. Dzisiaj ludzie rzadko dzielą sie swoją wiarą, bo ich przekonano, że to jest intymna sprawa każdego. Każdego idącego w pojedynkę dużo łatwiej zbajeruje.

 • "Yarpen; z tego samego źródła wiem, że jestem prorokiem. Mogę się mylić ale w to wierzę. "

  Czyli NIE MASZ źródła, a całą tę "informację" wyssałeś z palca.

  "
  Z tym się zgadzam ale to jest droga indywidualna. Mnie chodzi o drogę wspólnotową."

  Wspólnotowa to jest spowiedź powszechna w czasie Mszy Świętej, bo nie ma czegoś takiego jak grzechy, które obciążają Kościół i muszą uzyskać odpuszczenia. Grzech ZAWSZE jest sprawą indywidualną (pomijając grzech cudzy, ale tutaj jest współuczestnictwo w grzechu) i jego odpuszczenie uzyskuje ten, kto go popełnił. Twoje teksty o grzechach obciążających Kościół to jednie kolejne wymysły wynikające tym razem z fiksacji na punkcie źle pojętej Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 • Yarpen; nie rozumiesz podstawowych rzeczy.

  Łk 13

  Wezwanie do nawrócenia


  131 W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam1 i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».


  Widzisz Yarpen - tutaj Jezus odnosi się do wspólnoty. Przestrzega wspólnotę żydowską właśnie przed grzechami tej wspólnoty.
  Nie usłuchali i błąkali się po świecie kilkanaście stuleci. Nierozliczone grzechy mają wpływ na przyszłość wspólnoty.

 • A to moze wayjasnij nam co jest grzechem wspolnoty?

 • Prawda boli, ale nie zdołasz jej zmienić: Jesteś niedouczonym i nieutwierdzonym w wierze człowiekiem, przed którymi przestrzegał święty Piotr:

  2 Ptr 3,14-16
  (14): Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy — w pokoju, (15): a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł wedle danej mu mądrości napisał do was, (16): jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak. i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

  Kolejny raz wrzucasz fragment wypowiedzi Chrystusa, który dotyczy ZUPEŁNIE INNEJ KWESTII, a który mimo to przedstawiasz jako rzekomo zawierający wymyślone przez Ciebie nauki. SKOŃCZ wreszcie z przypisywaniem Zbawicielowi tego, czego NIE powiedział!

 • """A to moze wayjasnij nam co jest grzechem wspolnoty?"""

  A Jezus mówił tak:
  Mt 18
  Upomnienie braterskie

  15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa7. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie8.
  19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

  Każdy uczeń Chrystusa ma Ducha Świętego, który mu podpowiada, co jest dobre, a co jest złe. Każda wspólnota ma swoją hierarchię, która ustala prawa rządzące we wspólnocie. Każdy członek wspólnoty powinien dbać aby te prawa były sprawiedliwe i służące rozwojowi wspólnoty. Jeśli jest inaczej, to każdy z nas ma obowiązek zwracać hierarchii uwagę, że to jest niewłaściwe. To jest właśnie grzech wspólnoty. Milczenie i ślepe posłuszeństwo członków wspólnoty. Niereagowanie na jawne grzechy hierarchii. Tak jak Jezus posprzątał świątynię przeganiając wszystkich odpowiedzialnych za bałagan, tak i my mamy obowiązek dbać o wewnętrzny ład naszej świątyni (wspólnoty) Wszystkie niesprawiedliwe prawa obowiązujące we wspólnocie, są grzechem tej wspólnoty.

 • Widzisz, upomina cie wielu a ty nadal nie sluchasz Kosciola.
  Wskaz konkretnie choc jedno prawo ktore jest niesprawiedliwe, tak konkretnie bez owijania w bawelne i niepotrzebne rozpisywanie sie w nic nie znaczacych ogolnikach ktorymi upiekszasz swoje wpisy.

 • """Widzisz, upomina cie wielu a ty nadal nie sluchasz Kosciola.
  Wskaz konkretnie choc jedno prawo ktore jest niesprawiedliwe, tak konkretnie bez owijania w bawelne i niepotrzebne rozpisywanie sie w nic nie znaczacych ogolnikach ktorymi upiekszasz swoje wpisy."""

  Powiedz mi - na podstawie jakiego prawa biskup skazał Joannę d'Ark na śmierć przez spalenie na stosie? Zdaje się, że Inkwizycja, to były sądy kościelne?
  Znajdujesz jakieś uzasadnienie w Piśmie Świętym dla takiego prawa?

 • No wlasnie ty miales podac konkretne prawo ktore jest niesprawiedliwe?
  Podaj mi na podstawie ktorego punktu prawa zostala skazana?
  Ty podales jedynie wyrok jaki zapadl.

 • Krzysiekniepieklo, jak byś poszperał po historii to wiedziałbyś, że proces Joanny D'Arc to była kpina z trybunałów Inkwizycji, a nie rzetelnie przeprowadzona sprawa.

 • Gość, krzysiekniepieklo dobrze wie, że jako odstępca od wiary i heretyk stanąłby przed sądami Inkwizycji. Dlatego boli go to, że ta instytucja istniała i miała prawo sądzić heretyków.

 • """Krzysiekniepieklo, jak byś poszperał po historii to wiedziałbyś, że proces Joanny D'Arc to była kpina z trybunałów Inkwizycji, a nie rzetelnie przeprowadzona sprawa."""

  Wiem Yarpem. Potrafisz wskazać tysiące spraw prowadzonych rzetelnie przez sądy kościelne zakończone wyrokiem śmierci przez spalenie na stosie.
  Pewnie jeszcze powiesz, że były to sprawiedliwe wyroki. Tyle, że takie wyroki mogą mieć uzasadnienie jedynie w prawie mojżeszowym.

  A jaki był stosunek Jezusa do takich wyroków na podstawie prawa mojżeszowego?

  J 8

  Kobieta cudzołożna1

  81 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 4 «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować2. A Ty co mówisz?» 6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć3. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

 • """Gość, krzysiekniepieklo dobrze wie, że jako odstępca od wiary i heretyk stanąłby przed sądami Inkwizycji. Dlatego boli go to, że ta instytucja istniała i miała prawo sądzić heretyków."""

  Wiem Yarpen; bez mrugnięcia okiem byś się podpisał pod takim wyrokiem na mnie.

  Ap 17
  6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa3,
  a widząc ją bardzo się zdumiałem.

  To dotyczy wielu wyroków Inkwizycji i krwi przelanej w wojnie trzydziestoletniej. ( i nie tylko tego)

 • I dalej pokazujesz swoją ignorancję w temacie Inkwizycji. Trybunał orzekał jedynie o winie. Wyrok śmierci wydawały trybunały świeckie, bo takie prawo miały wyłącznie sądy danego państwa, a nie Inkwizycja. No, ale przywykłem do tego, że guzik wiesz, ale mimo to się wypowiadasz.

 • A, to dokładnie tak samo, jak było z Jezusem. Annasz i Kajfasz byli zupełnie niewinni, bo przecież to nie oni wydawali na Jezusa wyrok śmierci. Oni tylko orzekli, że Jezus zasługuje na śmierć. Piłata tak przestraszyli, że bał się mieć swoje zdanie na ten temat. To jest właśnie żydowska koronkowa polityka. Zabić, a winę zwalić na Piłata. Nawet spowiadać się nie potrzeba.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (21.08.2018 22:23)
 • Krzysiu, piszesz o sprawiedliwosci podajac przyklad grzesznicy ale sam rzucasz na wszystkich kamieniami.

 • Jezusa skazano niesprawiedliwie, bo nie popełnił żadnego przestępstwa czy to przeciwko Prawu Mojżeszowemu, czy też rzymskiemu, natomiast w przypadki herezji, czego oczywiście jak zwykle nie wiesz, średniowieczne prawo świeckie uznawało ją za zbrodnię i karało na gardle jeżeli heretyk się z niej nie wycofał.

  Weź się, zaraza, ZA NAUKĘ i UZUPEŁNIJ dziury w wiedzy zanim zaczniesz wypowiadać na jakiś temat!!!

 • """Jezusa skazano niesprawiedliwie, bo nie popełnił żadnego przestępstwa czy to przeciwko Prawu Mojżeszowemu, czy też rzymskiemu, natomiast w przypadki herezji, czego oczywiście jak zwykle nie wiesz, średniowieczne prawo świeckie uznawało ją za zbrodnię i karało na gardle jeżeli heretyk się z niej nie wycofał."""

  Yarpen; Powiedz - kto pisał to prawo i kto orzekał o winie?
  Jezus był niewinny. Wielu tych, których spalono, też byli niewinni.

  Bóg nie rozgonił po świecie Żydów za to, że pozostali przy prawie mojżeszowym ale za to, że ich grzechy sięgnęły nieba.

  Zmuszanie siłą do konwersji jest jawną niesprawiedliwością. Palenie na stosie i ścinanie mieczem inaczej wierzących też ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Według prawa Boskiego Jezus był niewinny. według prawa mojżeszowego też był niewinny ale według prawa żydowskiego był winien, bo został osądzony i orzeczono, że jest winien śmierci.
  Wyroki na Żydów na przełomie piętnastego i szesnastego wieku w Hiszpanii i Portugalii, o winie których orzekała Inkwizycja, Były wyrokami politycznymi wydawanymi na podstawie jawnie niesprawiedliwego prawa. Wyrok na Jezusa też był wyrokiem politycznym, nie mającym ze sprawiedliwością nic wspólnego. Chcecie bronić morderców politycznych - Wasza rzecz. Możecie twierdzić, że rzucam kamieniami. Skoro uważacie, że takie prawo jest normalne, to według takiego prawa jakim Wy sądzicie, Bóg będzie Was sądził.

 • " Wielu tych, których spalono, też byli niewinni."

  Wielu czyli ilu z tych, którzy zostali skazani w prawidłowo przeprowadzonym procesie?

  "Według prawa Boskiego Jezus był niewinny. według prawa mojżeszowego też był niewinny ale według prawa żydowskiego był winien, bo został osądzony i orzeczono, że jest winien śmierci. "

  Prawo żydowskie, ignorancie, to było Prawo Mojżeszowe. Żydzi NIE MIELI innego prawa w czasach starożytnych. I poczytaj sobie dokładnie opisy procesu Chrystusa, oczywiście po uzupełnieniu wiedzy na temat tego, jak powinien być przeprowadzony, a przekonasz się, że to była FARSA, a nie proces.

  "Wyroki na Żydów na przełomie piętnastego i szesnastego wieku w Hiszpanii i Portugalii, o winie których orzekała Inkwizycja, Były wyrokami politycznymi wydawanymi na podstawie jawnie niesprawiedliwego prawa."

  Źródło poproszę, z którego zaczerpnąłeś tę informację.

 • Krzysiu, nikt nie broni jakichkolwiek mordercow.
  Wiec nie wysuwaj znow kolejnych bezpodstawnych oskarzen.
  W tej swojej nienawisci do wszelkiego prawa nie zauwazasz ze Jezus poddal sie prawu jakiekolwiek wtedy bylo.
  Podstawowa sprawa to jesli zyjesz w spoleczenstwie to znasz jego prawa i kary jakie sa za wykroczenia wiec jesli nie uznajesz prawa to nie powinienes ciagle siedziec w takim spoleczenstwie, a jak popelnisz wykroczenie przeciwko prawu danego spoleczenstwa to wiesz jaka jest kara i kazdy inny tez kare ponosi za swoje wykroczenia.
  Bezpodstawne oskarzenia tez sa wykroczeniem.
  Jak myslisz, czy Apostolowie gdy byli wiezieni nie wiedzieli jaka kara ich moze spotkac?
  Tez byli bezpodstawnie oskarzani.

  Nie odpowiedziales jeszcze co dokladnie jest tym naszym krzyzem ktory mamy niesc i nasladowac Jezusa?
  No chyba ze kompletnie nie masz pojecia czym jest ten krzyz i pleciesz trzy po trzy i nic sie kupy nie trzyma.
  Gdybys rozumial choc troche Nauczanoe Jezusa to nawet bys nie zaczal tego blogu i nie pisal tyle bzdur, herezji i bluznierstw.

 • "" Skoro uważacie, że takie prawo jest normalne, to według takiego prawa jakim Wy sądzicie, Bóg będzie Was sądził.""

  Jak widac ty wolal bys aby bylo bezprawie by Bog nie mogl cie osadzic.

 • Nic nie dociera to jaszcze raz tak lopatologicznie ci wyjasnie ze Kosciol tworza tylko ci ktorzy sa wszczepieni do krzewu winnego, a kazdy kto "sie odlamal" grzeszac od momentu grzechu do momentu pojednania nie nalezy do Kosciola.
  Kosciol to Cialo Chrystusa a Chrystus to ten Krzew winny.
  " odliesz sie od krzewu to dopuki nie zostaniesz ponownie wszczepiony nie jestes czescia tego krzewu.
  Dlatego spowiedz jest pojednaniem i brama do owczarni.
  Wilkow w owczej skorze ktorzy cos skrywaja pasterze nie wpuszcza.

 • """wszczepieni do krzewu winnego, a kazdy kto "sie odlamal" grzeszac od momentu grzechu do momentu pojednania nie nalezy do Kosciola."""

  To jest jakaś księżycowa teologia. Kościół jest wspólnotą grzeszników i bez względu na to, czy ktoś jest w stanie łaski, czy też nie, to jest członkiem Kościoła. To, o czym piszesz, to jest królestwo Boże. Do królestwa należą ci, którzy są w stanie łaski.To właśnie przynależność do Kościoła pozwala wrócić do królestwa Bożego po wypadnięciu z łaski.

 • Ale tylko przez Jezusa, krzew winny. Jak sie odlamiesz to nie jestes wsrod tych owiec ktore Jezus moze zaprowadzic do Ojca.
  On jest jedynym pasterzem ktory moze zaprowadzic do Ojca, a kaplani do Jezusa , do krzewu winnego. A domorosli prorocy w pole.

 • A zapoznałeś sie Gościu z dzisiejszym czytaniem o pasterzach, którzy sami siebie paśli ( Ez 34)?

  Owca może się zagubić, a dobry pasterz ma jej szukać, a nie głodzić i wystawiać za ogrodzenie.

 • I znowu się zaczyna zmiana tematu na Komunię Świętą. Skoro zaś chcesz to zrobić, to zapraszam do odpowiedzi na zignorowane wcześniej kwestie:

  Primo:
  Jak duszpasterz (prezbiter lub biskup) ma dostarczać codziennie Komunię Świętą do parafian, którzy mieszkają kilka dni drogi od niego?

  Secundo:
  Wskaż fragmenty Pisma Świętego lub nauczania Kościoła, które zawierają Twoje nauki, że:

  1. "Codzienna Komunia jest dla tych co czuwają."
  2. "Trwanie w Winnym Krzewie to jest właśnie codzienna Komunia z Chrystusem."
  3. "Codzienna Komunia jest niezbędna żeby żyć w Chrystusie."

 • Czy kiedykolwiek kaplan czy diakon odmowil komukolwik Komunii Sw. ? Ci co ida wiedza sami czy sa pojednani z Bogiem.
  Ale jak widzi i slyszy w konfesjonale ze ta owca jest przebierancem w owczej skorze i nie chce zalozyc godnej szaty weselnej to jej nie wpusci.
  A jak wejdzie na uczte weselna to Ojciec Pana Mlodego ja wyrzuci tak jak masz napisane w Pismach.

 • Krzysiek Ty raczej przypominasz owcę, która wpada do owczarni i krzyczy do pasterza Ty jesteś głupi, Ty nie nadajesz się na pasterza , ja wiem lepiej jak być pasterzem , a teraz dawaj mi jeść i zamknij się.

 • """Czy kiedykolwiek kaplan czy diakon odmowil komukolwik Komunii Sw. ?"""

  Oczywiście. sam osobiście byłem świadkiem takiego przypadku.

 • """Krzysiek Ty raczej przypominasz owcę, która wpada do owczarni i krzyczy do pasterza Ty jesteś głupi, Ty nie nadajesz się na pasterza , ja wiem lepiej jak być pasterzem , a teraz dawaj mi jeść i zamknij się."""

  Kacperku - cieszę się, że masz mnie za owcę, która potrafi mówić ludzkim głosem.

 • """Czy kiedykolwiek kaplan czy diakon odmowil komukolwik Komunii Sw. ?"""

  Oczywiście. sam osobiście byłem świadkiem takiego przypadku.

  To podaj wiecej szczegolow.
  I czy nie byl to kaplan ktory ta osobe spowiadal?
  W ogole bez znajomosci szczegolow nie wiadomo co naprawde zaszlo.
  Moze wiedzial dokladnie ze keat to wilk w owczej skorze ktorego rozpoznal?

 • """To podaj wiecej szczegolow."""

  Ta osoba żebrała pod kościołem i bardzo możliwe, że czuć było od niej alkohol.
  Nie było widać żeby była pijana. Na pewno ten ksiądz jej nie spowiadał tego dnia.

 • Krzysiek i jakiś Twój wniosek? Co sądzisz o takiej sytuacji?

 • No to masz wyjasnienie. Alkochol to wystarczajacy powod.
  To brak szacunku dla Eucharystii.
  Tak samo kaplan powinien odmowic gdy jest swiadkiem popelnienia grzechu ciezkiego na krotko przed Komunia Sw. przez dana osobe.

 • """Krzysiek i jakiś Twój wniosek? Co sądzisz o takiej sytuacji?"""

  Kacperku przecież już napisałem:

  """Owca może się zagubić, a dobry pasterz ma jej szukać, a nie głodzić i wystawiać za ogrodzenie."""

 • Krzysiek czy jest według Ciebie jakikolwiek powód kiedy kapłan może odmówić Komunii?
  Tak konkretnie, jest, jaki?

 • """No to masz wyjasnienie. Alkochol to wystarczajacy powod.
  To brak szacunku dla Eucharystii."""


  Mt. 13 24 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28 Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 29 A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37 On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego13. Kto ma uszy, niechaj słucha!

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przy końcu świata Bóg oddzieli chwast od pszenicy. Czy władza może rozróżnić chwast i pszenicę i czy ma prawo chwast wyrywać i palić? Według tych słów Jezusa, to należy do kompetencji Boga. Dlaczego władza chce decydować, co jest chwastem, a co jest pszenicą skoro Bóg wyraźnie zastrzegł to do swoich kompetencji? Każdy z nas ma prawo osądzić tylko samego siebie.

 • """Krzysiek czy jest według Ciebie jakikolwiek powód kiedy kapłan może odmówić Komunii?
  Tak konkretnie, jest, jaki?"""

  Tak - jest. tylko w przypadku, jeśli by miał pewność, że chodzi nie o spożycie ale o świadomą profanację.

 • A nieswiadome reakcje zoladka po alkocholu to wedlu ciebie co?
  Wiele osob latwo rozpoznaje po samych oczach ze ktos pil.
  Nie wazne ile bo samo picie przed Komunia jest juz zalazkiem profanacji.
  Uzycie narkotykow jest tym samym.
  Jesli nie wiesz to nawet jedzenie powinienes ograniczyc i nie spozywac nic na godzine przed Msza Sw. bo moglbys zjesc cos nieswiezego co wplynelo by na reakcje zoladka i zauwazysz to wczesniej.
  Alkochol to jednak kaplan moze rozpoznac i skoro wie ze ktos pil to nie powinien udzielic Komunii Sw.

 • """Alkochol to jednak kaplan moze rozpoznac i skoro wie ze ktos pil to nie powinien udzielic Komunii Sw."""

  To jest niezła myśl żeby przed Komunią badać wszystkich alkomatem,
  Księży przed odprawianiem mszy nie wyłączając.

 • To chyba najglupszy z twoich pomyslow.
  Widac jak wyglada pojecie wiary w twojej glowce.
  A moze by tak robic testy na falszywych prorokow i gonic ich z Kosciola? By nie zwodzili innych.

 • """To chyba najglupszy z twoich pomyslow."""

  Jeżeli uważasz, że ocena na oko księdza jest w porządku, a miarodajny wynik badania alkomatem, to jest głupota, to przedstaw swój pomysł policji. Będzie zachwycona taką reformą prawa. Srebrników Ci nie pożałują.

 • Kosciol ma miarodajne testy na falszywych prorokow wiec dlaczego nie poddasz sie tym testom?

 • Krzysiu, ksiadz jest bardziej swiadomy tego co robi a jego rozlicza kto inny.
  W ogole to widac jak traktujesz Eucharystie rownajac Ja z kontrola drogowa.
  Poza tym widze ze chcialbys wprowadzic prawa cywilne do kosciola, a w innym watku twierdzisz ze walczysz z prawem w Kosciele.
  To jak to w koncu jest, moze sie zdecydujesz wreszcie o co ci tak naprawde chodzi?

 • """Kosciol ma miarodajne testy na falszywych prorokow wiec dlaczego nie poddasz sie tym testom?"""

  Mówisz o krzyżowaniu i paleniu na stosie?

 • """Krzysiu, ksiadz jest bardziej swiadomy tego co robi a jego rozlicza kto inny.
  W ogole to widac jak traktujesz Eucharystie rownajac Ja z kontrola drogowa."""

  Myślałem, że jesteś bardziej błyskotliwy i zrozumiesz ironię.

 • A odpowiesz na druga czesc mojego komentarza czy znow zignorujesz , bo nie jest ci wygodny.

 • """To jak to w koncu jest, moze sie zdecydujesz wreszcie o co ci tak naprawde chodzi?"""

  Jak byś czytał uważniej to, co piszę, to dawno byś wiedział - o co mi chodzi.
  Czytasz pod kątem krytycznym, a nie po to żeby zrozumieć, o co mi chodzi.

  Chodzi mi o żebranie o Boże miłosierdzie, aby każdy obmył się z grzechów, które Kościół popełnił w przeszłości, a do których nie chce się przyznać, a tym bardziej się z nich obmyć.
  Chodzi mi o codzienną Komunię dla każdego kto wierzy w Żywą obecność Jezusa w Komunii. Chodzi mi o jedność chrześcijan, którzy w to wierzą, bo Bóg jest jeden i ten sam w tych Kościołach. Jest jeden kościół Chrystusa.

 • To zamiast marnowac czas swoj i innych na blogu wez sie zamodlitwe.
  Modlitwa wiecej zdzialsz niz pisaniem bzdur, herezji i bluznierstw na blogu.
  No chyba ze nie wierzysz ze Bog wyslucha modlitwy.
  Wiesz, wystarczy jedna modlitwa dziennie za jednego grzesznika, a skoro jest ich miliony to zacznij juz teraz, by ci czasu starczylo, zamiast go marnowac na blogu.

 • Gościu; jak masz takie dobre rady, to dlaczego sam marnujesz czas?
  Nie jest to czasem hipokryzja z Twojej strony?

 • A skad wiesz ze ja marnuje czas?
  Ja nie siedze na zasilku tak jak ty i nie pisze po internecie bzdur i herezji by przyciagac ludzi.
  Nawet w komentarzach unikam wyjasniania szczegolow bys nie wymrecal ich tworzac nowe tematy.
  Dlatego tez twoje nowe tematy maja coraz mniejszy sens bo nie rozumiesz podstaw wiary.
  Gdybys zaczal odpowiadac konkretnie na pytania czy zarzuty to mozna by miec chocby niklanadzieje na dyskusje, a tak to tylko jest zgrubne prostowanie twoich przemrwtow by ktos nie zostal wprowadzony w blad przez twoje herezje.
  Tak ze twojego bloga jedyny sens neutralizacja twojej trucizny, bez jakichkolwiek innych pozytywnych efektow.
  Chlapiesz wszystkim po oczach kwasem a my go neutralizunemy wapnem.

 • """Chlapiesz wszystkim po oczach kwasem a my go neutralizunemy wapnem."""

  Widzę Gościu, że jesteś ekspertem nie tylko teologii ale też z chemii i medycyny. Mam tylko jedno pytanie - czy praktykowałeś już taką kurację na sobie, czy też szukasz królika doświadczalnego aby dopiero to wypróbować?
  A może chcesz wszystkich pozbawić wzroku żeby mojego bloga nie czytali?

 • To ze ty bes chcial by ten kwas wpadl komus w oczy czy uszy nie znaczy ze neutralizujemy go jak doleci do oczu.
  A trzeba ten kwas nieutralizowac wapnem by pozostala jedynie neutralna papka, bo woda to sie tylko rozcienczy.

 • Gościu; pociskasz takie głodne kawałki, że bez kwasu i bez wapna w oczy szczypie. Na medycynie to się znasz tak samo jak na teologii.

  """by pozostala jedynie neutralna papka,""" CaCO3 - poczytaj sobie o tej twojej neutralnej papce.

 • No i sam się ukarał. Myślał, że z oczami, to można tak samo jak z zakwaszoną glebą.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd