Kościól żyje w grzechu

krzysiekniepieklo

dodane 2018-08-19 14:30

Czas na spowiedź i pokutę

                                                   Kościół żyje w grzechu

 

Każdy grzech członka Kościoła obciąża cały kościół. Tak jak członek kościoła obmywa się ze swoich grzechów, tak samo i Kościół powinien się ze swoich grzechów obmywać. Szczególnie chodzi o te grzechy władających kościołem, o obmycie z których nikt się do tej pory nie starał. O wielu grzechach Kościoła wiemy ( chociażby palenie ludzi na stosie) ale wiele  grzechów Kościoła władający Kościołem starannie ukrywają. Znane są wszystkim archiwa watykańskie do których nikt dostępu nie ma. Tam są ukrywane grzechy, które ciążą nad całym Kościołem. Skoro władający Kościołem starannie te grzechy ukrywają, to jak możemy się z tych grzechów obmyć?

 

Ap 17

1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
i tak odezwał się do mnie:
«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę1,
która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,
a mieszkańcy ziemi się upili
winem jej nierządu».
3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej2,
pełnej imion bluźnierczych,
mającej siedem głów i dziesięć rogów.
4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

7 I rzekł do mnie anioł:
«Czemu się zdumiałeś?
Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty
i Bestii, która ją nosi,
a ma siedem głów i dziesięć rogów.

9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
Siedem głów to jest siedem gór5 tam,
gdzie siedzi na nich Niewiasta.

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi».

 

  1. Ap 18

Nakaz ucieczki


4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: 
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2
byście nie mieli udziału w jej grzechach 
i żadnej z jej plag nie ponieśli: 
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, 
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, 
i za jej czyny oddajcie podwójnie: 
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, 
tyle jej zadajcie katuszy i smutku! 
Ponieważ mówi w swym sercu: 
"Zasiadam jak królowa 
i nie jestem wdową3
i z pewnością nie zaznam żałoby", 
8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: 
śmierć i smutek, i głód; 
i będzie ogniem spalona, 
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. 

16 "Biada, biada, wielka stolico,
odziana w bisior, purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę,

 

 

Skoro Kościoły nie chcą się obmywać ze swoich grzechów, to zostaje nam tylko jedno. Tak jak jest napisane w Apokalipsie - trzeba się samemu obmyć aby nie mieć swego udziału w grzechach Kościoła. Po to właśnie jest koronka do Bożego miłosierdzia. Mamy żebrać o Boże miłosierdzie żeby Bóg obmył nas z tych grzechów, abyśmy nie mieli udziału w nierządzie.

 

 

 

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 19.02.2019