trzynasta reguła Loyoli

krzysiekniepieklo

dodane 2018-07-31 00:22

Prosta droga do samowoli


Ez34

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela1, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrócieństwem2 obchodziliście się z nimi. 5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. <Rozproszyły się>, 6 błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. 7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: 8 Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, 9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. 10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer.

 

Osiemnaście reguł św. Ignacego Loyoli "o trzymaniu z Kościołem"

 

 

Reguła 13. By we wszystkim utrafić w sedno, powinniśmy być zawsze gotowi wierzyć, iż białe, które widzę, jest czarne, jeżeli się tak wypowie Kościół hierarchiczny, w przekonaniu, że między Chrystusem, naszym Panem i Oblubieńcem, a Kościołem, Jego Oblubienicą, działa ten sam Duch, który nami kieruje i rządzi ku zbawieniu innych dusz. Świętą Matką naszą, Kościołem, rządzi bowiem i kieruje ten sam Duch i Pan nasz, który nam dał dziesięć przykazań.

 

I co tutaj Ignacy Loyola postuluje?  Czy chodzi tutaj o posłuszeństwo? Niekoniecznie. On się domaga abyśmy wierzyli swoim przełożonym w kościele nawet wtedy, kiedy nam w żywe oczy kłamią. Loyola uznał,że hierarchowie Kościoła mają wyłączność Na Ducha Świętego i do tego absolutną pewność, że Duch Święty każdym z nich kieruje.

Ez 34 „””zabiliście tłuste zwierzęta”””   Sytuacji, że taki pasteż prowadzi owcę na rzeź Loyola nie bierze pod uwagę.

Aż nadto jest przypadków w Kościele, że hierarchowie nadużywali zaufania tych, którzy im uwierzyli.

Loyola nawet nie przewiduje, że jak widzę białe, a mówią mi, że czarne, to powinienem dochodzić jaka jest prawda. Wyłączność na prawdę ma przełożony w Kościele i powinienem to, co mówi przyjąć za prawdę. Standarty trochę się zmieniły i hierarchowie zaczynają być rozliczani ze swojej władzy. Prawda okazywała się trochę inna od tego, co głosili.

Każdy, kto żyje w stanie łaski, ma Bożego Ducha.

1 J2

24 Wy zaś zachowujecie w sobie to,
co słyszeliście od początku8.
Jeżeli będzie trwało w was to,
co słyszeliście od początku,
to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
27 Co do was, to namaszczenie,
które otrzymaliście od Niego, trwa w was
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,
ponieważ Jego namaszczenie
9 poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.
Toteż trwajcie w nim tak,
jak was nauczył.

 

Tym namaszczeniem od Jezusa jest codzienna Komunia. Wtedy Bóg każdego Sam poucza. Wtedy nie mamy problemów z odróżnieniem, co jest białe, a co czarne. Odróżnimy też to, co pochodzi od Boga, od tego, co nam chce wcisnąć szatan.

Nawet wtedy, kiedy jest odziany w purpurę.

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 22.02.2019