« Nauczanie Uczniów Chrystusa ( apostołów) Córka Jaira (9) »

Jak zawalczyć z szatanem?

27.07.2018

Wspólnota daje największe szanse

                                                              Jak walczyć z szatanem?

 


Prośba za przyszły Kościół

J 17
20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

Kościół Chrystusa podzielił szatan i tylko Bóg może nas na powrót doprowadzić do jedności. Z tego tekstu widać, jaką troską Jezusa była jedność jego uczniów. Każdy, kto kocha Boga, będzie dążył do jedności chrześcijan. Czas się przyjrzeć temu wszystkiemu, co nas podzieliło. Czas przyjrzeć się temu, co jest dla nas wspólną wartością, a co mogło by być zaczynem na drodze do jedności.

Co nas podzieliło?

1, walka o władzę

2, mnożenie konfabulacji Ewangelii i nauk pseudo nauczycieli

3, Bezkrytyczne przyjmowanie nauk

Pewnie jest dużo więcej powodów. Siłowe narzucanie swojego zdania prowadzi do podziałów. Tam, gdzie dyktator ma ogromny aparat ucisku udaje się utrzymać jedność ale chyba nie chcemy tak funkcjonować w Kościele Chrystusa, bo Ewangelia nie daje takich wskazówek. W czasie reformacji właśnie w ten sposób próbowano utrzymać jedność.

Bezkrytyczne przyjmowanie nauk -  ksiądz wygłasza kazanie i nikt się na ten temat nie wypowiada. Nie ma we zwyczaju wyjaśnianie jakichś wątpliwości. Co ksiądz powie – nie podlega dyskusji. Problem się zaczyna, jak ksiądz mówi jedno, a robi zupełnie co innego. Nie ma odważnych żeby zwrócić mu uwagę. Widząc takie zakłamanie, ludzie szukają prawdy gdzie indziej.

Co nas jednoczy?

Jednoczy nas wiara w Chrystusa i w odkupieńczą moc Jego ofiary. Jednoczy nas Żywy Bóg ukryty w Tym Konsekrowanym Kawałku Chleba. Tylko poprzez częstą Komunię Bóg może nas doprowadzić do jedności. Ten drugi człowiek, który żyje obok nas jest naszą troską. On jest naszym bratem. W Sodomie sąsiad przymuszał do grzechu sąsiada. Aby odwrócić tą tendencję, to każdy, kto jeszcze wierzy, musi wyjść z ukrycia i zawalczyć o swojego brata sąsiada. Musimy zacząć tworzyć zalążki wspólnoty chrześcijańskiej. Sodoma coraz bardziej się rozrasta. Musimy zawalczyć, aby nas nie spotkał taki sam los.

Jeśli nie poczuwamy się do jedności z innymi, tylko się ciągle kłócimy między sobą, to nie jesteśmy z Boga. To kto inny nami powoduje.

Kościół bardzo często się modli za tych zatwardziałych grzeszników. Ja bardzo często korzystam z tej modlitwy milionów, bo najbardziej zatwardziałym grzesznikiem jestem ja.

Chciałbym żebyśmy na takie tematy polemizowali. Jest wśród Was taki, który czuje się najbardziej zatwardziałym grzesznikiem?

Właśnie tam jest najwięcej łaski od Boga.

1 Komentarz

 • "Musimy zacząć tworzyć zalążki wspólnoty chrześcijańskiej. "

  No cóż, właśnie stawiasz kolejny krok na drodze do Twojego rozłamu w Kościele.

 • Yarpen; - to tylko twoje złudzenia. tego, co jest, to się nie da zjednoczyć.
  To trzeba rozdupczyć do samego fundamentu. Dopiero na fundamencie Chrystusa w Komunii Świętej można odbudować Kościół Chrystusowy.


  Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym8

  Łk 12
  41 Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 42 Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? 43 Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. 44 Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 45 Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, 46 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

  Szczęśliwy ten sługa, który wydaje żywność w oznaczonym czasie. ten nie musi się bać.

 • To, co jest, właśnie rozbijasz tworzą własny krzysiekniepieklowy rozłam. Zaś fundamentem Kościoła, ignorancie, są APOSTOŁOWIE, których nauczanie masz w rufie, bo godzi w Twoje przekonania i nakazuje Ci posłuszeństwo Kościołowi.

 • Yarpen - jak by zarządzający Kościołem naśladowali Apostołów, to był by jeden Chrystusowy Kościół. Poczytaj sobie jeszcze raz ustalenia Soboru Jerozolimskiego.

 • Gdyby tacy jak Ty, Luter, Kalwin czy inni odstępcy od wiary słuchali tych, których Bóg ustanowił do dbania o prawidłową wiare w Kościele, a nie swojego ego, to do rozłamów by nie doszło. Wy jednak zawsze uznajecie się za mądrzejszych od Boga, Apostołów, Kościoła, papieża i biskupów, więc nie dziwne, że rozbijacie Kościół, a winę za to usiłujecie zwalić na tych, którzy mają za zadanie nie dopuszczać do zainfekowania nauczania Kościoła herezjami.

 • Aha... Fragmencik nauczania Apostołów, do których naśladowania wzywasz:

  Ga 1,7-9
  (7): Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. (8): Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy — niech będzie przeklęty! (9): Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście — niech będzie przeklęty!

  No, ale ponieważ to nie pozwala Ci wychodzić poza Ewangelię przekazaną przez Apostołów, a ponadto pokazuje, że Sobór Trydencki miał prawo kończyć kanony formułą "anathema sit", to oczywiście masz ten fragment Listu do Galatów w rufie.

 • """ którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową."""

  Yarpen, czy Ty rozumiesz, jaka jest różnica między Ewangelią Chrystusową, a listami i Dziejami Apostolskimi?

  Jak by tak na poważnie podejść do tych przekleństw, to należało by odrzucić to wszystko, co znalazło się w ewangelii Jana, a czego nie ma w pozostałych Ewangeliach. Paweł nie mógł znać Ewangelii Jana. Więc może lepiej odrzucić te przekleństwa, bo Jezus nikogo nie przeklinał. Te przekleństwa, to nie jest Ewangelia Chrystusowa. W Ewangeliach nie ma śladu takiego myślenia.

 • "Yarpen, czy Ty rozumiesz, jaka jest różnica między Ewangelią Chrystusową, a listami i Dziejami Apostolskimi?"

  LOL
  Ignorujesz i odrzucasz nawet to, co jest zapisane w Ewangeliach (nie mówiąc już o tym, że inne księgi Pisma Świętego są tak samo spisane z natchnienia Ducha Świętego i zawierają nauczanie objawione przez Boga).

  "Jak by tak na poważnie podejść do tych przekleństw, to należało by odrzucić to wszystko, co znalazło się w ewangelii Jana, a czego nie ma w pozostałych Ewangeliach. "

  Kolejne Twoje urojenie. Ewangelia św. Jana jest tak samo częścią Dobrej Nowiny jak Ewangelie synoptyczne. Podobnie jak jest nią nauczanie Apostołów przekazane pisemnie i ustnie, bo nie głosili tego, co sobie wymyślili, ale nauczanie objawione przez Boga. Nie dziwię się jednak, że negujesz ten fragment, bo on nakazuje głosić Ewangelię tak, jak przekazali ją Apostołowie, a przechowuje i podaje Kościół, a nie wg Twoich wymysłów.

  "Paweł nie mógł znać Ewangelii Jana."

  Dość ciekawa teza w świetle faktu, że jest to Ewangelia przekazana przez Apostołów. Masz na to jakiś dowód?

  "Więc może lepiej odrzucić te przekleństwa, bo Jezus nikogo nie przeklinał. "

  Też ciekawa teza w świetle faktu, że mamy zaledwie niewielki wycinek wypowiedzi Chrystusa. Masz na to jakiś dowód?

  "Te przekleństwa, to nie jest Ewangelia Chrystusowa."

  Te przekleństwa, to fragment nauczania Apostołów. Odrzucając je sam stawiasz się w rzędzie heretyków i odstępców od wiary.

 • """""Paweł nie mógł znać Ewangelii Jana."

  Dość ciekawa teza w świetle faktu, że jest to Ewangelia przekazana przez Apostołów. Masz na to jakiś dowód?""""

  Wiem Yarpen, że dowód logiczny Tobie nie wystarczy.

  Jan napisał swoją Ewangelię długo po śmierci Pawła.
  Łukasz i Marek pisali swoje Ewangelie na podstawie opowiadania Apostołów i wiele rzeczy z Ewangelii Jana nie znali, bo inaczej by o tym pisali. Dlaczego niby to, co opowiadał Jan, miało by się nie znaleźć w ich Ewangeliach?
  Jan po prostu opisał to, co zapadło mu w pamięć, a co nie znalazło się w Ewangeliach, które były w obiegu. Nie opisywał nawet momentu Komunii, bo uznał, że to dość obszernie jest opisane w pozostałych Ewangeliach.
  Skoro tamci nie znali Ewangelii Jana, to i Paweł też jej nie mógł znać.

 • Dalej tworzysz swoje bajdy, a dowodu jak nie było, tak nie ma.

  Dla jasności: Idąc Twoim tokiem rozumowania, to św. Jan Apostoł przez 60-70 lat siedział cicho i niczego z tego, co zapisał w swojej Ewangelii nie głosił (nie mówiąc już o tym, że inni Apostołowie też tego nie głosili).
  Przykro mi, ale to jest piramidalna bzdura, a Twój "dowód" ma jedynie na celu uzasadnić odrzucenie Listu do Galatów, który ZAKAZUJE Ci nauczania rzeczy innych, niż głosili Apostołowie (czemu nie chcesz się podporządkować, bo chociażby negujesz przekazaną PRZEZ APOSTOŁÓW informację o wstąpieniu szatana w Judasza na początku Ostatniej Wieczerzy).

 • """"bo chociażby negujesz przekazaną PRZEZ APOSTOŁÓW informację o wstąpieniu szatana w Judasza na początku Ostatniej Wieczerzy).""""

  A gdzie znalazłeś informację Yarpen, że to było na początku ostatniej wieczerzy? Piotrowski Ci to objawił?

 • (((ten komentarz ujawniony z opóźnieniem))) W Ewangelii wg św. Jana, fałszywy proroku. Tej, którą negujesz, bo ZAPRZECZA Twoim wymysłom mającym uzasadnić udzielanie Komunii Świętej osobom z nieodpuszczonym grzechem ciężkim na sumieniu. Trzeba jednak mieć trochę wiedzy, której Ci brakuje.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (27.07.2018 21:32)
 • Już Ci napisałem, ale to skasowałeś:

  W negowanej przez Ciebie Ewangelii wg św. Jana. Trzeba mieć jednak nieco wiedzy (zgodnie zresztą z przestrogą św. Piotra), aby to zauważyć. :D

 • """Już Ci napisałem, ale to skasowałeś: """
  Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, tylko rzuciłeś kłamstwo pod moim adresem.

 • Jeżeli skłamałem, to UDOWODNIJ, że tam było kłamstwo. A na pytanie odpowiedziałem, ale Tobie odpowiedź się nie spodobała, bo uderza w Twoją bezdenną ignorancję i negowanie Ewangelii.

 • I zaczyna się kasowanie. Prawda boli, ale jej nie zdołasz zmienić: Jesteś niczym M. Luter, któremu List Jakuba obalał "sola fide", więc go negował i jechał po nim jak po burej suce. Ty zaś odrzucasz List do Galatów, bo nakazuje Ci głosić, iż szatan wstąpił w Judasza po podaniu mu kawałka umoczonego chleba przez Chrystusa, a co jest sprzeczne z tym, co sobie wymyśliłeś.

 • Czekam Yarpen na odpowiedź na komentarz 11

 • To dziwne. Odpowiedź dostałeś już dwa razy (pierwszą skasowałeś), więc nie wiem na co czekasz...

 • J 13

  Ujawnienie zdrajcy8

  21 To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». 22 Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. 23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował9 - spoczywał na Jego piersi. 24 Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» 25 Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» 26 Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!». 28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. 29 Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. 30 A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc.

  Tutaj Jan opisuje całą sytuację.
  Gdzie tu jest napisane, że było to na początku ostatniej wieczerzy?
  - Raczej na końcu, skoro wszyscy myśleli, że idzie zrobić zakupy.

 • Jak przestaniesz wyrywać fragmenty z kontekstu i będziesz czytał całe rozdziały, to zauważysz, że to wydarzenie miało miejsce zaraz po tym, jak Chrystus umył nogi Apostołom. Zaś gospodarz, a był nim Zbawiciel, mył nogi gościom na początku uczty, a nie pod koniec.
  No, ale tu trzeba troszkę wiedzy...

 • To chyba Yarpen czytałeś piątą Ewangelię Piotrowskiego, bo w Ewangelii Jana to uczta była mocno zaawansowana. Skoro nikt się nie dziwił, że Judasz idzie zrobić zakupy, to było już po uczcie. Myślisz, że Żydzi często wychodzili na zakupy zanim Pascha się zaczęła?

 • Weź i otwórz 13 rozdział Ewangelii wg. św. Jana i zacznij go czytać OD POCZĄTKU, a nie jedynie wybrane fragmenty, które interpretujesz pod swoje przekonania.

  Aha... Nadal nic się nie zmieniło w fakcie, że jest tam JAK WÓŁ zapisane, że po spożyciu kawałka umoczonego kawałka chleba w Judasza wstąpił szatan. Negując ten fakt odrzucasz Ewangelię przekazaną przez Apostołów, a tym samym podpadasz pod zapisy z Listu do Galatów.

 • """Weź i otwórz 13 rozdział Ewangelii wg. św. Jana i zacznij go czytać OD POCZĄTKU, a nie jedynie wybrane fragmenty, które interpretujesz pod swoje przekonania. """

  Yarpen; czytałem wielokrotnie i nie znalazłem uzasadnienia, że to było na początku wieczerzy. Wg Jana, to nawet nie wiadomo, czy komunia była, czy też nie.Sądząc po tym kawałku chleba, to było po komunii, bo inaczej to dlaczego akurat w tym momencie miał by w Judasza wchodzić szatan? Nikt tego szatana nie widział. Jezus też nic o tym nie mówi. Tylko Jan wspomniał ale nic nie zrobił żeby tą sprawę wyjaśnić. No może nie lubił Judasza i bał się, że Jezus tego szatana wypędzi?

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd