Jak zawalczyć z szatanem?

krzysiekniepieklo

dodane 2018-07-27 14:18

Wspólnota daje największe szanse

                                                              Jak walczyć z szatanem?

 


Prośba za przyszły Kościół

J 17
20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

Kościół Chrystusa podzielił szatan i tylko Bóg może nas na powrót doprowadzić do jedności. Z tego tekstu widać, jaką troską Jezusa była jedność jego uczniów. Każdy, kto kocha Boga, będzie dążył do jedności chrześcijan. Czas się przyjrzeć temu wszystkiemu, co nas podzieliło. Czas przyjrzeć się temu, co jest dla nas wspólną wartością, a co mogło by być zaczynem na drodze do jedności.

Co nas podzieliło?

1, walka o władzę

2, mnożenie konfabulacji Ewangelii i nauk pseudo nauczycieli

3, Bezkrytyczne przyjmowanie nauk

Pewnie jest dużo więcej powodów. Siłowe narzucanie swojego zdania prowadzi do podziałów. Tam, gdzie dyktator ma ogromny aparat ucisku udaje się utrzymać jedność ale chyba nie chcemy tak funkcjonować w Kościele Chrystusa, bo Ewangelia nie daje takich wskazówek. W czasie reformacji właśnie w ten sposób próbowano utrzymać jedność.

Bezkrytyczne przyjmowanie nauk -  ksiądz wygłasza kazanie i nikt się na ten temat nie wypowiada. Nie ma we zwyczaju wyjaśnianie jakichś wątpliwości. Co ksiądz powie – nie podlega dyskusji. Problem się zaczyna, jak ksiądz mówi jedno, a robi zupełnie co innego. Nie ma odważnych żeby zwrócić mu uwagę. Widząc takie zakłamanie, ludzie szukają prawdy gdzie indziej.

Co nas jednoczy?

Jednoczy nas wiara w Chrystusa i w odkupieńczą moc Jego ofiary. Jednoczy nas Żywy Bóg ukryty w Tym Konsekrowanym Kawałku Chleba. Tylko poprzez częstą Komunię Bóg może nas doprowadzić do jedności. Ten drugi człowiek, który żyje obok nas jest naszą troską. On jest naszym bratem. W Sodomie sąsiad przymuszał do grzechu sąsiada. Aby odwrócić tą tendencję, to każdy, kto jeszcze wierzy, musi wyjść z ukrycia i zawalczyć o swojego brata sąsiada. Musimy zacząć tworzyć zalążki wspólnoty chrześcijańskiej. Sodoma coraz bardziej się rozrasta. Musimy zawalczyć, aby nas nie spotkał taki sam los.

Jeśli nie poczuwamy się do jedności z innymi, tylko się ciągle kłócimy między sobą, to nie jesteśmy z Boga. To kto inny nami powoduje.

Kościół bardzo często się modli za tych zatwardziałych grzeszników. Ja bardzo często korzystam z tej modlitwy milionów, bo najbardziej zatwardziałym grzesznikiem jestem ja.

Chciałbym żebyśmy na takie tematy polemizowali. Jest wśród Was taki, który czuje się najbardziej zatwardziałym grzesznikiem?

Właśnie tam jest najwięcej łaski od Boga.

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 18.02.2019