« Babel II (przypomnienie) Jak zawalczyć z szatanem? »

Nauczanie Uczniów Chrystusa ( apostołów)

17.07.2018

A nauczanie „pseudo nauczycieli”

 

 

To, czego nauczali apostołowie, zostało zapisane w Ewangeliach. Warto się przyjrzeć  ich naukom.

Mt 23

1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze2 Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4. 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

 

Apostołowie ani przez chwilę nie czuli się nauczycielami ale czuli się uczniami Chrystusa. Jak czytamy Ewangelie to nie ma tam żadnych komentarzy do tego, co mówił Jezus. Jest tylko opisywane zdarzenie i przytaczana nauka Jezusa. Żaden nie objaśnia jak należy tą naukę rozumieć. Pewnie uważali, że nie są mądrzejsi od Jezusa i nie są w stanie tego wszystkiego lepiej wytłumaczyć od Niego. Przecież wielokrotnie sami nie rozumieli i dopytywali się Jezusa o objaśnienia. Dzisiejsi nauczyciele działają zgoła odmiennie. Czytają krótki tekst Ewangelii i snują swoje długie konfabulacje na temat tego, co Jezus mówił. Często to się przeradza w wykład z etyki. Słuchacz nie ma nawet czasu żeby się zastanowić nad tym, co powiedział Jezus, a tymbardziej, jak to się odnosi do jego życia. Jezus kieruje do nas słowo właśnie w odniesieniu do naszego życia. Każdy to słowo sam musi zinterpretować, bo żaden nauczyciel nie ma wiedzy, co się w naszym sercu dzieje. Taką wiedzę ma tylko Bóg.

Dzisiejsi nauczyciele po prostu betonują słowo Boga i nie pozwalają temu słowu działać pośród ludzi.

Dz 15

29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

To są ciężary nałożone na Chrześcijan pogańskiego pochodzenia podczas Soboru Jerozolimskiego.

Nie ma tutaj żadnego władczego tonu ale jest tylko pouczenie – „dobrze zrobicie”

To jest przykład dla wszystkich – jak sprawować swoją posługę.

1 Komentarz

 • "Apostołowie ani przez chwilę nie czuli się nauczycielami (...)"

  Może byś tak wreszcie przeczytał NT w CAŁOŚCI, a nie jedynie to, co Ci pasuje do urojeń? Cytacik na dowód:

  2 Tym 1,10-11
  (10): Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, (11): której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony.  A tu kolejna bzdura:

  "Jak czytamy Ewangelie to nie ma tam żadnych komentarzy do tego, co mówił Jezus. Jest tylko opisywane zdarzenie i przytaczana nauka Jezusa. Żaden nie objaśnia jak należy tą naukę rozumieć."

  Jw. i cytat na dowód, że przemawia przez Ciebie ignorancja i urojenia:

  J 2,18-21
  (18): W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" (19): Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". (20): Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" (21): On zaś mówił o świątyni swego ciała.

  Wers 21 jest KOMENTARZEM Ewangelisty do tego, co powiedział Chrystus.

 • Mt 23""" 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście."""

  - jak widzisz, to Paweł chyba nie znał tego fragmentu, skoro ogłosił się nauczycielem


  ""Wers 21 jest KOMENTARZEM Ewangelisty do tego, co powiedział Chrystus."""

  Powiedz Yarpen - ile takich cytatów z komentarzem apostoła znajdziesz we wszystkich Ewangeliach ?
  Czy to jest reguła, czy też tylko wyjątek?

  Powiem tak Yarpen. Apostołowie głosili nauczanie Jezusa. Od siebie niewiele mówili. Dzisiaj jest tak, że Ewangelie czyta sie przez trzydzieści sekund, a później niektórzy głoszą swoją własną naukę nawet przez pół godziny. Uważają widocznie, że ich nauki są dużo ważniejsze.

 • Dz 13,1
  (1): W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

  1 Kor 12,28
  (28): I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami.

  A teraz gwóźdź do trumny:

  Ga 1,11-12
  (11): Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. (12): Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

  Hm... Chrystus zapomniał przekazać to, co jest zapisane w Mt 23,8?  "Powiedz Yarpen - ile takich cytatów z komentarzem apostoła znajdziesz we wszystkich Ewangeliach ?"

  Sam sprawdź. Nie będę za Ciebie, ignorancie, odwalał roboty, którą powinieneś zrobić dawno temu.


 • """"
  A teraz gwóźdź do trumny:

  Ga 1,11-12
  (11): Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. (12): Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

  Hm... Chrystus zapomniał przekazać to, co jest zapisane w Mt 23,8?""""

  Ja nie rozumiem Yarpen Twojej logiki.
  Przytaczasz słowa Jezusa przekazane przez Mt 23,8 i pytasz się - czy Jezus zapomniał je przekazać? No może faktycznie Pawłowi zapomniał przekazać. Może Jezus tylko część Ewangelii przekazał Pawłowi?
  Chyba nie sądzisz, że to, co zapisał Mateusz, to nie jest nauka Jezusa?
  Jak Paweł udał się do Jerozolimy - to chyba po to żeby zweryfikować głoszoną przez siebie Ewangelię z tą, którą głosili Apostołowie. Widocznie aż takiej pewności nie miał, jak to sugeruje ten list.

 • Jak zwykłe kombinujesz jak koń pod górę, aby tylko nie przyznać, że TWOJA interpretacja słów Chrystusa z Mt 23,8 jest błędna, bo Apostołowie, jak by nie patrzeć uczący się od Chrystusa lub mający od niego objawienie Ewangelii, rozumieli je INACZEJ. :)

 • Yarpen; dowód na to, jak to rozumieli masz w Ewangeliach. Tutaj widać niezwykły szacunek do nauczania Jezusa. Opisują sytuację, przedstawiają naukę Jezusa i prawie tego nie komentują. To jest właśnie Czyste Źródło Prawdy. Każdy ludzki komentarz, to jest mącenie wody. To nie nauczyciel ma człowiekowi objaśniać słowo Boga. To Bóg sam każdemu potrafi to objaśnić.
  Po to daje nam Swojego Ducha aby nam to objaśniał.

  Nie rozumiesz jednej rzeczy. Jezus mówił a wielu nie rozumiało. Czy uważasz, że jak nauczyciel będzie mówił, to ludzie to lepiej zrozumieją? Jeżeli człowiek nie będzie w stanie łaski, to w obu przypadkach interpretację poda człowiekowi szatan. Trzeba być w stanie łaski aby to Bóg podał człowiekowi interpretację. I nie potrzeba pośrednictwa żadnych nauczycieli.
  Uczniowie mają tylko głosić słowo Boga. Mają głosić Ewangelię.

 • "Yarpen; dowód na to, jak to rozumieli masz w Ewangeliach."

  Nie. Dowód na to mam w Dziejach i Listach, które próbujesz odrzucić, bo NEGUJĄ Twoje interpretacje Ewangelii.

 • MK 16

  15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

  Wniebowstąpienie6

  19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

  To, co głosili Yarpen, to zostało zapisane w Ewangeliach. Dzieje Apostolskie i Listy, to nie jest Ewangelia. Listy, to nie jest nauka do wszystkich ale do konkretnych kościołów. Jak by to była nauka do wszystkich, to byś miał te listy dublowane do wielu kościołów. To nie znaczy, że mamy je lekceważyć ale z tych listów nie można robić dodatkowej ewangelii i na ich podstawie kwestionować to, co powiedział Jezus.

  A wiesz dlaczego teraz takich znaków nie ma? Bo zamiast Ewangelii głoszone jest nauczanie Kościoła.

 • Nadal nic się nie zmieniło w fakcie, że odrzucasz interpretację tych ludzi, którzy słuchali Chrystusa i mieli Ducha Świętego, bo nie pasuje do tego, co sobie wymyśliłeś.

  Aha... Te negowane przez Ciebie Listy i Dzieje Apostolskie, są spisanym z natchnienia Ducha Świętego SŁOWEM BOŻYM, a nie jakąś prywatną wykładnią.

 • Aha... Zanim zaczniesz twierdzić, że nie ma dzisiaj znaków, które towarzyszyły Apostołom, to zapraszam do zapoznania się np. z życiem ojca Pio. Bo jak zwykle pokazujesz, że guzik wiesz, a się wymądrzasz.

 • A czy ja krytykuję takich, jak o. Pio, którzy przez całe życie służą, czy też takich, którzy badają w określony sposób świętość takich, jak o. Pio?
  Pewnie im się wydaje, że robią przysługę Bogu. To są tylko ich złudzenia. Ci, co w ten sposób badają świętość, też z Bogiem mają niewiele wspólnego.Czasy annaszy, kajfaszy i piłatów się kończą.Zabili niewinnego, tak jak Kain zabił Abla. Tak jak się przyjrzysz losom Żydów, to są bardzo podobne do losu Kaina.
  Jeśli się nie nawrócą - marnie skończą.

 • Facet, naucz się czytać ZE ZROZUMIENIEM! Wskazałem przykład o. Pio jako dowód, że Twoja teza...

  "A wiesz dlaczego teraz takich znaków nie ma? Bo zamiast Ewangelii głoszone jest nauczanie Kościoła."

  ... to zwykła bzdura, bo znaki zapowiedziane przez Chrystusa CAŁY CZASZ towarzyszą Kościołowi.

  Aha... Racz z łaski swojej, jak już zabierasz się za polemikę z Kościołem, odnosić do nauczania KOŚCIOŁA, a nie swoich urojeń na temat posługi papieża, biskupów i prezbiterów!

 • Yarpen; twój przykład z o. Pio jest chybiony. On Był sługą wszystkich - dokładnie tak, jak nauczał Jezus. Nie miał nic wspólnego z władzą - taką, do jakiej sobie uzurpują prawo biskupi i papież. Poczytaj sobie o Piotrze w Dziejach Apostolskich. Czy papieże czynili takie znaki? Jak ktoś z maluczkich wyróżni się z tłumu, to jest właśnie tak traktowany, jak o. Pio.
  To i tak lepiej jak potraktowano Joannę d'Ark

 • "Nie miał nic wspólnego z władzą - taką, do jakiej sobie uzurpują prawo biskupi i papież."

  Wiesz, mam pomysł: ZACYTUJ nauczanie Kościoła, do którego się odnosisz.

 • Yarpen: Ja Ci cytowałem nauczanie Jezusa. Władza w Kościele jest sprawowana na sposób światowy, przed czym przestrzegał Jezus swoich uczniów.
  Argumenty tych, którzy władają na sposób światowy, nie mają tutaj żadnego znaczenia.

 • "Ja Ci cytowałem nauczanie Jezusa. "

  Ja zaś zacytowałem nauczanie Kościoła na temat posługi papieża, biskupów i prezbiterów, które, jak każdy może zobaczyć, jest zgodne z nauczaniem Chrystusa.

  "Władza w Kościele jest sprawowana na sposób światowy, przed czym przestrzegał Jezus swoich uczniów."

  Dowód poproszę.

 • Poczytaj sobie Ewangelie i poczytaj sobie trydent. Porównaj jedno i drugie. Będziesz miał dowód.

 • Nie rżnij głupa. Dowód przedstawia ten, kto głosi jakąś tezę, a nie jego słuchacze czy osoby ją negujące. Skoroś więc stwierdził, że w Kościele Chrystusa władza "jest sprawowana na sposób światowy, przed czym przestrzegał Jezus swoich uczniów", to teraz albo PRZEDSTAW DOWÓD (np. w postaci zestawienia stosownych fragmentów Słowa Bożęgo i tekstów soborów), który potwierdzi prawdziwość tej tezy, albo ją odwołaj i przeproś za fałszywe oskarżenie.

 • """Nie rżnij głupa."""
  Wiesz Yarpen- dlaczego Jezusa ukrzyżowali? - bo nie przedstawił oponentom dostatecznych dowodów żeby mogli uwierzyć. Ci prorocy, których zabijano, też takich dowodów nie przedstawiali. Ja Tobie też dowodów, które by Ciebie zadowoliły, nie przedstawię.

  Jakie dowody winy przedstawił Joannie d'Arc ten, który ja kazał spalić na stosie? A może w nauczaniu Jezusa znajdziesz coś na jego usprawiedliwienie?
  Tak postępowali uczniowie Jezusa?

 • Aha. Czyli nie masz ŻADNYCH dowodów, a całą historyjkę o rzekomym "sprawowaniu władzy w sposób światowy" przez papieża, biskupów i prezbiterów ZMYŚLIŁEŚ od a do z. Mamy więc do czynienia z kolejny oszczerstwem, które rzucasz pod adresem Kościoła.
  Smutne, bo jakże częste u odstępców od wiary.

 • Krzysiu, do tego by wiedzie c ze niektorzy kaplani czy biskupi nie mieli i nie maja powolania, tylko wybrali Kaplanstwo jako kariere zawodowa to wie kazde dziecko i nie potrzeba do tego prorokow i prorokowania, ale oni jako jednostki nie stanowia Kosciola.
  Jako dorosly facet wstydzil bys sie pisac tyle bzdur i bluznierstw publicznie.

 • """Jako dorosly facet wstydzil bys sie pisac tyle bzdur i bluznierstw publicznie."""

  To może Gosciu wskaż jakieś teksty, które wg. Ciebie są bluźnierstwami.

 • Wszedzie powtarzasz oskarzenia zlego dzialania jednostek jako zle dzialania Kosciola.
  Kosciol to Cialo Chrystusa, a ty Je oskarzasz o grzechy i grzesznosc. Robisz ciagle we wszystkich swoich watkach.
  To sa jedne z najwiekszych bluznierstw i po tym widac co to za duch cie prowadzi.

 • Zdaje się Gościu, że zupełnie nie rozumiesz nauki Jezusa. Jezus przyszedł do grzeszników właśnie po to żeby uzdrowić to, co jest chore. Kościół choruje.
  Jezus dał nam lekarstwo na naszą chorobę.Szatan przekonał wszystkich, że to jest placebo i zbyt gorzkie żeby warto było próbować je brać. Wrzodu nie można hodować. Wrzód jak najszybciej trzeba usunąć. Ty wszystkich chcesz przekonać żeby o chorobie nie mówić, bo to wywołuje stres.
  Wrzód nie leczony prowadzi do śmierci, a lekarstwo jest tylko jedno.
  Ja zachęcam tylko żeby jak najszybciej włączyć leczenie.

 • Niezłe. Rozbijasz Kościół, odrzucasz nauczanie Chrystusa, Apostołów i Kościoła jak Ci się podoba, domagasz się zmian nauczania wg Twojego widzimisię, a twierdzisz, że to Kościół jest chory?

 • Yarpen - jeśli zwalczacie codzienną Komunię dla każdego, to tym samym odrzucacie lekarstwo, które dał Jezus na nasze choroby.Bez Komunii wszystko uschnie, jak latorośl odcięta od winnego krzewu.

 • Nikt nie zwalcza codziennej Komunii, natomiast Chrystus NIGDY I NIGDZIE nie powiedział, że Komunia Święta jest cudownym lekarstwem na wszystkie choroby. Przestań przypisywać Bogu to, co sam sobie wymyśliłeś.

 • """Chrystus NIGDY I NIGDZIE nie powiedział, że Komunia Święta jest cudownym lekarstwem na wszystkie choroby."""


  J 6
  48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata»

  Yarpen - znasz jakieś lepsze lekarstwo, które gwarantuje, że nie umrzesz?

 • To jest zapowiedź zbawienia, a nie tego, że Komunia Święta wyleczy cię tutaj z chorób (w tym duchowych). Przykro mi, ale choćbyś pękł, nie sprawisz, że Chrystus nagle zacznie głosić Twoje wymysły na temat spożywania Jego Ciała i Krwi.

 • Krzysiu, czy zwierzchnicy kosciola zmuszaja kogokolwiek do zycia w grzechu?
  Kazdy sie moze z tego grzechu oczyscic jesli tylko chce i przystepowac do Komunii Sw. nawt 2 razy dziennie.

 • """""Krzysiu, czy zwierzchnicy kosciola zmuszaja kogokolwiek do zycia w grzechu?"""""

  A jak byś potraktował lekarza, który nie chce podać choremu leku, który może uratować mu życie? Przecież ogłosili, że niektórzy do Komunii nie mogą przystępować, bo to może im zaszkodzić. Odmawia im się rozgrzeszenia i w konsekwencji również Komunii.

  Czy Jezus postawił jakieś warunki? Powiedział - bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Nawet Judaszowi dał.

 • No tak, tylko jesli pacjent jezt pijany to lekarstwo mu zaszkodzi, a nie pomoze.

 • "Przecież ogłosili, że niektórzy do Komunii nie mogą przystępować, bo to może im zaszkodzić."

  Gdybyś nie zauważył, to takie nauczanie mamy OD APOSTOŁÓW. Oczywiście również masz je rufie, bo przeczy temu, co wymyśliłeś.

  "Odmawia im się rozgrzeszenia i w konsekwencji również Komunii."

  Nie można udzielić rozgrzeszenia osobie, która NIE żałuje za swój grzech, ani NIE postanawia, że chce z nim zerwać. Przebije się do Ciebie ta informacja?

  "Czy Jezus postawił jakieś warunki? Powiedział - bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Nawet Judaszowi dał."

  Kwestia komunii Judasza jest dyskusyjna. Miałeś to już wyjaśniane.

 • Krzysiu, owca musi pierw dolaczyc do stada by zywila sie w owczarni.
  ta ktora nie chce dolaczyc do stada przez to nie wejdzie i nie bedzie w owczarni tylko bedzie z wlasnej woli blakala sie poza owczarnia.
  To co piszesz to to samo co bys mowil ze chcesz latac, ale nie chcesz byc ptakiem a do samolotu nie wsiadziesz.
  Nawymyslales juz tyle farmazonow ze nie wiadomo czy plakac czy sie smiac i do wyjasnienia tych farmazonow wymyslasz kolejne coraz to glupsze.

 • """Krzysiu, owca musi pierw dolaczyc do stada by zywila sie w owczarni."""

  Łk 15
  1 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 3 1 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 4 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie2 większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

  Jak widzisz Gościu, to dobry pasterz nie czeka, aż owca sama dołączy do stada ale idzie i jej szuka. Jest wiele owiec, które chcą wejść do owczarni ale pasterze nie chcą ich wpuścić. To wilki udające pasterza. Te owce za płotem, to ich łup.

 • Nie kłam, krzysiekniepieklo. Księża udzielą rozgrzeszenia każdemu, kto będzie go szczerze pragnął i spełni warunki sakramentu pojednania. Jeżeli jednak ktoś NIE żałuje grzechu, ani NIE chce się poprawić, to kapłan zwyczajnie NIE MA MOŻLIWOŚCI, aby takiej osobie udzielić rozgrzeszenia.

  Zrozum wreszcie: Kościół NIE ZMIENI nauczania na temat Sakramentu Pojednania, bo ktoś z Twojej rodziny czy bliskich Ci znajomych nie chce zerwać z grzechem i w efekcie nie może przystąpić do Komunii Świętej.

 • Mt 18
  Obowiązek przebaczenia9

  21 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy10.

  Nielitościwy dłużnik

  23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: "Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie". 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?" 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

  Zastanów się trochę nad tym Yarpen. Skoro Bóg karze nam przebaczać bratu, to tym szybciej sam przebacza.
  Ksiądz sam oczekuje przebaczenia od Boga, a sam nie chce przebaczać bratu tego , co on jest winny nie jemu ale Bogu. To jest dopiero nielitościwy sługa. Jezus przebaczył Judaszowi, chociaż to on wydał Go na śmierć.
  To szatan stawia wygórowane warunki aby uśmiercić jak najwięcej dusz.
  Bez tego lekarstwa (Komunii) grzesznik nie ma szans. To lekarstwo Bóg chce dać każdemu.

 • Te fragmenty są NIE NA TEMAT. Dotyczą przebaczania krzywd, które ktoś wyrządzi np. mi, a NIE Sakramentu Pojednania i uzyskiwania w nich odpuszczenia grzechów. Pan Bóg oczywiście przebacza grzesznikowi, ale temu, który ŻAŁUJE za swoje grzechy i wyraża skruchę (vide przypowieść o faryzeuszu i celniku).

  Aha... Co do Judasza, to Jezus powiedział, że lepiej by mu było się zabić, niż Go zdradzić. O przebaczeniu zdrady NIE MA ani słowa w Piśmie Świętym (choćby z tej przyczyny, że Judasz po zdradzie popełnił samobójstwo zamiast wrócić do Zbawiciela i prosić o przebaczenie).

 • "Jak widzisz Gościu, to dobry pasterz nie czeka, aż owca sama dołączy do stada ale idzie i jej szuka. Jest wiele owiec, które chcą wejść do owczarni ale pasterze nie chcą ich wpuścić. To wilki udające pasterza. Te owce za płotem, to ich łup."

  Ja widze ze celowo omijasz to co wyraznie napisalem ze jak owca nie chce dolaczyc do stada , a jesli taka jej wola to Pasterz nie bedzie jej zmuszal.
  Te co chca dolaczyc do stada to sa w stadzie i zywia sie w owczarni.

  Te o ktorych ty piszesz to czarne owce ktore nie chca sie odnalesc.

 • Skoro przychodzą i chcą dołączyć, to nie mów, że nie chcą dołączyć. To pasterze uznali, że są zbyt brzydkie,

 • Krzysiek rozmawiamy o faktach a nie Twoich urojeniach.
  "Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, - nawraca się - wbij to sobie do głowy.
  Ty chcesz żeby wpuszczać do owczarni wilka, który ma w nosie Jezusa i jego przykazania.

 • Kacperku; wilkiem jest ten, który rozszarpuje owcę, a nie ten, który sam sobie robi krzywdę ( tak jak Judasz) Wilkiem jest ten, który stara się nie dopuścić owcy do owczarni ( do pokarmu dającego Życie)


 • Skoro przychodzą i chcą dołączyć, to nie mów, że nie chcą dołączyć. To pasterze uznali, że są zbyt brzydkie,


  Jesli trwaja w grzechu, grzesznej sytuacji z ktorej nie chca wyjsc to znaczy ze nie przychodza i nie chca dolaczyc tylko symuluja przychodzenie i chec dolaczenia.

 • Ez 34
  20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.

  Tutaj jest właśnie o tych tłustych owcach, które tych słabszych nie chcą dopuścić do pokarmu. Lepszość może owcy zaszkodzić.

 • Nie wymyślaj, krzysiekniepieklo. JEDYNĄ osobą, która uniemożliwia grzesznikowi uzyskanie odpuszczenia grzechów w Sakramencie Pojednania, a potem przystąpienie do Komunii Świętej, jest ON SAM, kiedy nie żałuje swoich grzechów i nie chce z nimi zerwać.

 • Ez 34
  20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.

  Tutaj jest właśnie o tych tłustych owcach, które tych słabszych nie chcą dopuścić do pokarmu. Lepszość może owcy zaszkodzić.

  Teraz to znow walnales cytat ni z gruszki ni z pietruszki bo ten cytat nie jest o owcach i pasterzach tylko o samych owcach.
  Krzysiu wez walnij sie w lepetyne to moze cos zaskoczy na wlasciwe miejsce.
  --------------------------------------------- Część wypowiedzi usunąłem

  Komentarz został zmoderowany 2 razy.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (27.07.2018 22:35)
 • """"Teraz to znow walnales cytat ni z gruszki ni z pietruszki bo ten cytat nie jest o owcach i pasterzach tylko o samych owcach.""""

  Właśnie między innymi Ciebie traktuję jako taką tłustą owcę, która innych nie chce dopuścić, bo czuje się lepsza.

 • """45. Yarpen_Zirgin | Dziś 22:16

  Nie wymyślaj, krzysiekniepieklo. JEDYNĄ osobą, która uniemożliwia grzesznikowi uzyskanie odpuszczenia grzechów w Sakramencie Pojednania, a potem przystąpienie do Komunii Świętej, jest ON SAM, kiedy nie żałuje swoich grzechów i nie chce z nimi zerwać."""

  Tyle, że ja nie mówię o tych, którzy nie żałują ale o tych, którzy nie potrafią zerwać ze swoim grzechem i zarazem nie potrafią spełnić wymagań sakramentu pojednania. ( chodzi o postanowienie niegrzeszenia) Nie każdy jest takim hipokrytą żeby sobie postanawiać coś, co jest nierealne.

  Przy obecnym nauczaniu, wielu przystępuje do Komunii aby pokazać swoja lepszość. Komunia jest dla tych gorszych, którzy nie potrafią zerwać ze swoim grzechem i liczą na pomoc Boga. Tym lepszym Komunia nie pomoże, a może nawet zaszkodzić.

 • "Tyle, że ja nie mówię o tych, którzy nie żałują ale o tych, którzy nie potrafią zerwać ze swoim grzechem i zarazem nie potrafią spełnić wymagań sakramentu pojednania. ( chodzi o postanowienie niegrzeszenia) Nie każdy jest takim hipokrytą żeby sobie postanawiać coś, co jest nierealne."

  Nie wymyślaj. Do rozgrzeszenia potrzeba POSTANOWIENIA poprawy, czyli wyrażenia woli pracy nad sobą i unikania grzechu.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd