« U źródła Nauczanie Uczniów Chrystusa ( apostołów) »

Babel II (przypomnienie)

17.07.2018

Władza podzieliła Kościół

Pycha sięgnęła nieba.

O co Bogu z tą wieżą Babel mogło chodzić? Dzisiaj chyba wszyscy wiemy, że chodzi o ludzką pychę. A gdzie tą wieżę budowali i dlaczego im zależało żeby sięgnęła nieba? Pewnie na skróty chcieli mieć dostęp do nieba. Czy to wydarzenie historyczne? Dowodów na to brak. Z tą wieżą to było tak: Najpierw zaczęli budować świątynię Bogu. Po pewnym czasie jednak przestali słuchać Boga i zaczęli budować po swojemu. Chcieli się wedrzeć do nieba na skróty, bez udziału Boga. Było tylko jedno wyjście i Bóg pomieszał im języki. Każdy zaczął budować po swojemu. Każdy dalej się trudzi, a budowla jest coraz bardziej dziwaczna. Aby mówić jednym językiem, to trzeba jednak budować na skale, czyli na Komunii. Wtedy instrukcji będzie udzielał Bóg. Nie trzeba budować aż do nieba.Przy codziennej Komunii bez trudu się odnajdziemy. Źródłem jedności ludzi może być tylko Bóg w codziennej Komunii. Wtedy będziemy mówili jednym językiem.

 

Tysiące koncepcji, jak wedrzeć się do nieba.

Bóg mówi jednym językiem i wszyscy, którzy mu służą, rozumieją ten język. Ci, którzy chcą żeby im służono, nie rozumieją tego języka i mówią swoim własnym językiem. Każdy, kto chce rządzić, mówi swoim własnym niepowtarzalnym językiem. Dlatego Bóg mówił - bądźcie sługami. Sługa nie posługuje się swoim własnym językiem ale językiem Boga. Dlatego ci, którzy służą, bez trudu dogadują się ze sobą. Dlaczego powstało tyle Kościołów?Tyle Kościołów ilu władców. Dlaczego wieża Babel miała sięgnąć nieba? Człowiek pyszny nie chciał czekać na łaskę Boga, on sam chciał sobie załatwić dostęp do nieba. On sam chciał ustalać reguły dostępu do nieba. Właśnie na tym polega władza, że to ja decyduję, a nie Bóg. Wmówiono naiwnym, że Bóg dał władzę, a przecież Bóg wyraźnie mówił

---------------------------- Mt 20------------------- 24 Kiedy dziesięciu dowiedziało się o tym, oburzyli się na owych dwóch braci. 25 Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział: "Wiecie, że przywódcy narodów trzymają je w jarzmie i że dostojnicy poddają je swojej władczej woli. 26 Nie tak będzie między wami, lecz kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą; 27 a kto będzie chciał być pierwszy wśród was, będzie waszym niewolnikiem. 28 Jak i Syn Człowieczy przyszedł, nie aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu". -------------------------------------- Władcy czasami dogadują się między sobą ale tylko po to, żeby jeszcze skuteczniej uciskać maluczkich.

1 Komentarz

 • A teraz fragment nauczania, które ignorujesz:

  874 Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel:

  Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego... osiągnęli zbawienie 358 .

  876 Z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter służebny. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są rzeczywiście "sługami Chrystusa" (Rz 1,1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął "postać sługi" (Flp 2, 7). Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami (ministri), nie należą do nich, ale są słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie sługami wszystkich 359 .

  358 Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 18.

  359 Por. 1 Kor 9,19.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm

  Aha... Kościół dzielą ludzie tacy jak Ty, którzy stawiają się ponad nim i tymi, których Bóg ustanowił w Kościele, aby nauczali i mu przewodniczyli, a nie papież, biskupi i prezbiterzy.

 • """ Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są rzeczywiście "sługami Chrystusa" """

  Znajdź mi miejsce w nauczaniu Jezusa gdzie ich wyposaża we władzę?

  Mk 9
  35 On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!».

  Mt 20
  24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,

  Znajdź mi teraz argumenty w piśmie na taką władzę jaka jest sprawowana w Kościele.

 • "Znajdź mi miejsce w nauczaniu Jezusa gdzie ich wyposaża we władzę?"

  Mt 18,18
  (18): Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

  Mk 3,14-15
  (14): I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, (15): i by mieli władzę wypędzać złe duchy. [Biblia

  "Znajdź mi teraz argumenty w piśmie na taką władzę jaka jest sprawowana w Kościele."

  Najpierw przyjmij do wiadomości czym jest władza w Kościele. Na ten moment pokazywanie Ci czegokolwiek nie ma sensu, bo bazujesz na swoich urojeniach.

 • """Mt 18,18
  (18): Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. """

  To nie jest o władzy nad innymi.

  Upomnienie braterskie
  Mt 18
  15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa7. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie8.
  19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

  Tutaj chodzi o to, że jak dojdziesz do zgody ze swoim bratem, to nie będziecie sądzeni z przewinień względem siebie.

 • """Mk 3,14-15
  (14): I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, (15): i by mieli władzę wypędzać złe duchy. [Biblia """

  Tutaj też nie ma mowy o władzy nad drugim człowiekiem.

 • Po pierwsze: Zapoznaj się wreszcie o co chodzi z władzą w Kościele.
  Po drugie: Pytałeś o fragmenty, w których Chrystus udziela ("wyposaża") we władzę. Wskazałem takie, więc nie płacz teraz, że chodziło Ci o coś innego. :D

 • Mk 10
  «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

  To jest nauka Jezusa o władzy. No może masz nauczyciela, który wie "lepiej"
  Ci, co wiedzieli "lepiej", to podzielili Kościół, bo głosili nauki żeby mieć jak najwięcej władzy.

 • A teraz porównajmy to z nauczaniem Kościoła na temat papieża, biskupów i prezbiterów, które ignorujesz:

  874 Sam Chrystus jest źródłem POSŁUGI w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel:

  Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił w Kościele swym rozmaite POSŁUGI święte, które mają na celu dobro całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze SŁUŻĄ braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego... osiągnęli zbawienie 358 .

  876 Z naturą sakramentalną POSŁUGI kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter SŁUŻEBNY. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, PEŁNIĄCY POSŁUGĘ są rzeczywiście "SŁUGAMI Chrystusa" (Rz 1,1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął "postać sługi" (Flp 2, 7). Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami (ministri), nie należą do nich, ale są słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, STAJĄ SIĘ oni dobrowolnie SŁUGAMI wszystkich 359 .

  358 Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 18.

  359 Por. 1 Kor 9,19.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm


 • Ja wiem Yarpen, że to, co ogłosił Sobór jest dla Ciebie ważniejsze od tego, co powiedział Jezus.
  Ja nie mam zastrzeżeń do sakramentów ale do nauczania Kościoła, które kwestionuje to, co jest w Ewangelii.

  """ i ustawicznego ludu tego pomnażania """
  Nie wiem tylko dlaczego ostatnio mnożą ten lud przez liczby mniejsze od jedności.

 • Ja tam widzę to, czego Ty nie chcesz zobaczyć: Nauczanie Kościoła na temat POSŁUGI papieża, biskupów i prezbiterów jest absolutnie ZGODNE z nauczaniem Chrystusa, bo z tego nauczania wynika. Pogadamy na ten temat jak wreszcie ZOBACZYSZ co jest tam zapisane.


  Zaś co do pomnażania, to kolejny raz pokazujesz, że nie masz pojęcia o tym, jak się rozwija Kościół.

 • Ja Ci wytłumaczę Yarpen, gdzie jest pies pogrzebany.

  Bóg przedstawił swoją naukę i Apostołowie tą naukę zapisali w Ewangeliach.
  Przyszli pseudo nauczycieli i ogłosili, że to, co powiedział Bóg, to nie jest takie pewne i napisali dogmaty. Ogłosili, że wszystkie gwarancje, które dał Jezus, a które są zapisane w Ewangeliach, to tak naprawdę nic nie gwarantują. Gwarancję zbawienia daje Kościół w dogmatach, które ogłosił.

  W tym właśnie się przejawia lekceważenie Boga przez tych, którym się ubzdurało, że Bóg dał im władzę i mogą dyktować Bogu, kto będzie zbawiony, a kto nie.

 • Ty mi niczego nie wytłumaczysz, bo patrzysz nie na rzeczywistość, ale na to, co sobie WYMYŚLIŁEŚ. A ponieważ nauczanie Apostolskie zawarte w pozostałych księgach NT (nie mówiąc już o nauczaniu ustnym) Ci nie pasuje do Twoich pomysłów, to znalazłeś "uzasadnienie", aby je zignorować.

  Aha... Jak masz zamiart twierdzić, że papieże, biskupi i prezbiterzy chcą decydować "kto będzie zbawiony, a kto nie", to ZACYTUJ stosowny fragment nauczania Kościoła, gdzie to ZAPISANO, albo przeproś za fałszywe oskarżenie.

 • Krzysiek dzieci w podstawówce są mądrzejsze niż Ty. Po takim czasie dyskusji i tylu tłumaczeniach Ty nadal nie masz pojęcia czym jest dogmat. To pokazuje tyko jedno: Prawdę to masz w poważaniu, dla ciebie liczy się tylko jedno:Twoje własne widzi misie świata. • Kacperek wie ale nie powie.

 • """Aha... Jak masz zamiart twierdzić, że papieże, biskupi i prezbiterzy chcą decydować "kto będzie zbawiony, a kto nie", to ZACYTUJ stosowny fragment nauczania Kościoła, gdzie to ZAPISANO, albo przeproś za fałszywe oskarżenie."""

  A jak Kościół ogłasza kto jest święty, to co konkretnie ogłasza?
  A czy Bóg może wg. Ciebie mieć inne zdanie na ten temat?
  Przecież każdy ma być sądzony na końcu czasów.

 • "A jak Kościół ogłasza kto jest święty, to co konkretnie ogłasza?"

  To ogłasza na podstawie przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego, a potem kanonizacyjnego, że dana osoba została zbawiona, a nie decyduje, że ta osoba zostanie zbawiona. Ja zaś prosiłem o CYTAT nauczania Kościoła, gdzie zapisano, że papieże, biskupi i prezbiterzy chcą decydować "kto będzie zbawiony, a kto nie".
  Masz taki? Jak nie, to przeproś za fałszywe oskarżenie.

 • A jaką wiedzę mają na ten temat? Czy byli już na sądzie ostatecznym i byli świadkami ogłoszenia wyroku?

 • Proszę o CYTAT nauczania Kościoła, gdzie zapisano, że papieże, biskupi i prezbiterzy chcą decydować "kto będzie zbawiony, a kto nie".
  Masz taki? Jak nie, to przeproś za fałszywe oskarżenie.

 • Krzysiek kasowania prawdy ciąg dalszy. Prawda boli? Nie raz miałeś tłumaczone co to dogmat to nie udawaj że nie wiesz.

 • """"To ogłasza na podstawie przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego, a potem kanonizacyjnego, że dana osoba została zbawiona, a nie decyduje, że ta osoba zostanie zbawiona. """"

  Yarpen - skąd mają wiedzę, że została zbawiona?

 • No to bawimy się dalej. Napisałeś:

  "W tym właśnie się przejawia lekceważenie Boga przez tych, którym się ubzdurało, że Bóg dał im władzę i mogą dyktować Bogu, kto będzie zbawiony, a kto nie."

  Przedstaw fragment nauczania Kościoła, w którym zapisano, że papieże, biskupi i prezbiterzy "mogą dyktować Bogu, kto będzie zbawiony, a kto nie".

 • Yarpen; jak nie rozumiesz, że ogłaszanie, kto został zbawiony, tylko na podstawie przeświadczenia, to jest wypowiadanie się w materii, w której wiedzę ma tylko Bóg, to dalsza dyskusja z tobą w tej materii, to jest przelewanie pustego w próżne.

 • Przelewaniem z pustego w próżne jest domaganie się od odstępcy, aby udowodnił swoje oskarżenia na temat Kościoła. Ty po prostu NIE MASZ dowodów, więc tworzysz bzdury, które usiłujesz jako takie dowody przedstawić. SPRAWDŹ, ignorancie, o co chodzi w procesie beatyfikacyjnym oraz kanonizacyjnym, a także jak się go przeprowadza, a dopiero na podstawie tej WIEDZY wypowiadaj się na ten temat.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd