« Operacja TrawaPsa Nad krawędzią »

Operacja TrawaPsa (2)

10.07.2018

Wilki w owczarni

                                                                                                 Operacja „TrawaPsa” (2)

 

Stary Testament opierał się na prawie. Którego Żydzi w żaden sposób nie byli w stanie wypełnić.

Szatan bez trudu ich bajerował i wyprowadzał na manowce. Bóg dał człowiekowi drugą szansę aby mógł się zbawić mimo tego, że tego prawa nie wypełni. Posłał Swojego Syna, aby Ten złożył za nas ofiarę przebłagalną za grzechy. Każdy, kto powoła się na Jego Ofiarę zostanie przywrócony do Życia tylko z tytułu swojej wiary w Zbawienną Moc Ofiary Jezusa. Szatan stanął pod ścianą. Teraz nie wystarczało bajerowanie  w dotychczasowy sposób. Człowiek. Który zgrzeszył, stawał się trupem. Teraz poszedł, obmył się z grzechów przyjął Komunię i powracał do Żyjących. Samo bajerowanie stało się syzyfową pracą.Szatan musiał zmienić swoją taktykę. Musiał zacząć szukać wszelkich sposobów aby odciąć człowieka od Ofiary Jezusa. Przez te dwa tysiące lat doszedł już prawie do perfekcji. Przedstawił ludziom tysiące powodów aby do Komunii nie przystępowali. Przekonał wielu, że Komunia, to nie Komunia, tylko jakiś rytuał – no bo jak ktoś nie wierzy, to z wiary nie może być usprawiedliwiony. Wielu przekonał, że są dużo ważniejsze rzeczy do zrobienia, jak przystepowanie do Komunii. Przekonał wielu, że wiara, to jest prywatna sprawa każdego aby nikt wiarą się nie dzielił i każdy szedł sam przez życie. Kuriozum w tym wszystkim, to że przekonał pasterzy, że Komunia to nie jest dla wszystkich grzeszników ale tylko dla tych lepszych, którzy czyją się sprawiedliwi i lepsi od tych bardziej uwikłanych w grzech. Przecież Bóg wyrwał z Egiptu wszystkich Żydów, a nie tylko tych lepszych. Karmił na pustyni wszystkich w drodze do ziemi obiecanej.

Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy – bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Wszystkim złożył tą propozycję. Powiecie – złożył tylko dwunastu uczniom. To jest nieprawda. Nad jeziorem składał tą propozycję wszystkim, którzy tam byli. Tamci nie uwierzyli i odeszli. Ta propozycja dotyczy dokładnie wszystkich, którzy uwierzą w Zbawienną Moc Ofiary Jezusa. Jak czarna jest ich dusza, to nie ma znaczenia.

Ez 34

21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.

26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.

 

Tutaj Ezechiel pisze o dramatycznej sytuacji owiec wykluczanych ze stada i pozbawianych pokarmu. O wilczych rządach w owczarni.

1 Komentarz

 • Nie wiem kto tam w Twojej rodzinie nie może przystępować do Komunii, bo nie chce zerwać z grzechem i w efekcie nie może otrzymać rozgrzeszenia, ale nauczanie Kościoła i praktyka nie zmienią się z tego powodu. Kościół po prostu nie może uczestniczyć w czyimś grzechu i do tego, który już ma na sumieniu, dorzucić świadomie grzechu świętokradztwa w postaci udzielenia Komunii Świętej osobie, która nie jest w stanie łaski uświęcającej.

 • Yarpen: Jeśli wypadniesz z łaski, to bezpośrednio po spowiedzi nie będziesz jeszcze w stanie łaski. To następuje dopiero po przyjęciu Komunii.
  A więc wielu przystępuje do komunii nie będąc jeszcze w stanie łaski.

 • Wybacz, ale ja wierzę Kościołowi, a nie samozwańczym prorokom z internetu, którzy mają hyzia na punkcie Komunii Świętej. Kościół Chrystusa zaś jasno i jednoznacznie głosi, że sakramentem, który przywraca człowiekowi stan łaski uświęcającej jest SAKRAMENT POJEDNANIA, a nie, jak twierdzisz, Eucharystii.

 • Aha... Nadal nic się nie zmieniło w fakcie, że Kościół zwyczajnie nie może uczestniczyć w cudzym grzechu, dlatego nie przyłoży ręki do świętokradztwa, jakim jest przyjmowanie Komunii w stanie grzechu ciężkiego.

 • """"Wybacz, ale ja wierzę Kościołowi, a nie samozwańczym prorokom z internetu, którzy mają hyzia na punkcie Komunii Świętej. Kościół Chrystusa zaś jasno i jednoznacznie głosi, że sakramentem, który przywraca człowiekowi stan łaski uświęcającej jest SAKRAMENT POJEDNANIA, a nie, jak twierdzisz, Eucharystii.""""

  J6
  53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

  Yarpen: tutaj wyraźnie Jezus mówi, że kto nie spożywa, to nie ma w sobie Życia. Kto stał się trupem na skutek grzechu, to powróci do Życia dopiero po spożyciu Komunii. Trup nie może być w stanie łaski. Spowiedź oczyszcza z grzechu ale nie przywraca Życia.

 • Wybacz, ale ja jednak będę wierzył Kościołowi Chrystusa, a nie fałszywym prorokom z hyziem na punkcie Komunii Świętej. Bezpieczniejsza to droga do zbawienia. :)


  Aha... Nadal nic się nie zmieniło:

  Kościół nie zmieni nauczania i praktyki odnośnie tego, kto może przystąpić do Stołu Pańskiego, bo Ty masz jakiś problem w rodzinie i ktoś z Twoich krewnych nie może przyjmować Komunii Świętej.

 • Powiedz mi Yarpen - jak rozumiesz słowa Jezusa, które powiedział do Piotra
  "paś owce moje"
  Czy nie chodziło czasem o to żeby nie chodziły głodne?

 • Zrozum wreszcie: Nie ma znaczenia jak będziesz kombinował i przekręcał Pismo Święte, bo i tak Kościół nie zmieni nauczania na temat tego, kto może przystępować do Komunii Świętej. Zamiast więc dążyć do zmiany nauczania Kościoła, które NIE zostanie zmienione, zabierz się za zmianę nastawienia tego kogoś, na kim Ci zależy, a kto nie może przystąpić do Komunii.


 • Powołanie Jeremiasza

  4 Pan skierował do mnie następujące słowo:
  5 «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
  nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię2,
  prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».
  6 I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!3»
  7 Pan zaś odpowiedział mi:
  «Nie mów: "Jestem młodzieńcem",
  gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
  i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
  8 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana.
  9 I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. 10 Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził».

  To są Yarpen moje plenipotencje do tego, co mam zrobić.
  Więc nie mów mi, że mi się nie uda.

 • To jest fragment Pisma Świętego, który nic nie wnosi do tematu, bo po pierwsze dotyczy innej kwestii, a po drugie, to wielokrotnie dałeś świadectwo, że jesteś fałszywym prorokiem, a nie posłanym przez Boga. Prorok, którego posyłał Jahwe, NIGDY I NIGDZIE nie podważał tego, co Bóg objawił, a Ty tak postępujesz.

 • Ja tylko obnażam to, co objawiali ludzie. Ja właśnie powołuję się na to, co objawił Bóg, a co kwestionuje Kościół, a raczej wilki, które zawłaszczają pastwisko.

 • Przykładem, który dobitnie pokazuje to, kim jesteś, jest Twoja negacja wejścia szatana w Judasza po tym, jak otrzymał od Chrystusa kawałek chleba umoczonego w wodzie, czy odrzucenie zakazu głoszenia Ewangelii innej niż ta, którą mamy od apostołów (bo chociażby w kwestii rzeczonego wstąpienia Judasza głosisz inaczej, niż Apostołowie).
  Możesz okłamywać siebie, iż rzekomo "obnażasz to, co objawili ludzie", ale nie tych, którzy znają nauczanie Chrystusa, Apostołów i Kościoła. Sam bowiem pokazujesz kim jesteś i kto cię posłał.

 • Przypomniał mi się Twój najnowszy popis w kwestii negowania tego, co objawił Bóg:

  "Dz 2:36
  36. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
  (BT)"

  10. krzysiekniepieklo | 10.07.2018

  "Yarpen: To nie jest dowód na ich niewzruszoną pewność ale jest to tylko pobożne życzenie żeby Żydzi uwierzyli."

 • J 13
  «Panie, kto to jest?» 26 Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!».

  Jak widzisz Yarpen, to nie ma napisane, w czym umoczył Jezus Chleb.

  Druga sprawa, to apostołowie nie znali ewangelii Jana, a w pozostałych trzech nie ma żadnej wzmianki o tej sytuacji. Nikt takiej sytuacji nie widział włącznie z Janem. Jezus tym bardziej nic takiego nie powiedział.

  Trzecia sprawa, to Paweł nie znał ewangelii Jana i nic takiego nie głosił.
  Ta Ewangelia jest tak różna od pozostałych, że można ją nazwać inną Ewangelią od tej, którą głosił Paweł. Może Paweł uznał,że już wszystko wie i nic nowego nikt nie ma prawa powiedzieć.

  Dla mnie Ewangelia Jana jest najistotniejsza ale w tym jednym fragmencie nie mogę się zgodzić z opinią Jana. Jezus wyganiał złe duchy. Na taką bezczelność aby w Jego obecności szatan wchodził w człowieka, Jezus by nie pozwolił.

 • I kolejny raz pokazałeś, że w rufie masz nauczanie Apostołów i głosisz Ewangelię INNĄ niż ta, którą oni przekazali. Sam potwierdzasz, że jesteś jednym z fałszywych proroków zapowiedzianych przez Zbawiciela, a nie prorokiem Jahwe.

 • Yarpen: ja już Ci przedstawiłem dowód logiczny na to, że jesteś fałszywym prorokiem. Ty wysuwasz twierdzenia ale dowodów nie przedstawiasz.

 • Twój "dowód logiczny" to zwykłe negowanie Ewangelii przekazanej przez Apostołów, bo ich nauczanie nie zgadza się z tym, co sobie wymyśliłeś. Zaś dowody przedstawiłem (vide chociażby zaprzeczające Twoim tezom fragmenty J 13,27 i Dz2,36), ale ty ich nie przyjmujesz do wiadomości, bo NIE JESTEŚ w stanie przyznać, że nie masz racji i głosisz WŁASNĄ, a nie przekazaną przez Apostołów Ewangelię.

 • Dowód logiczny na to, że jesteś fałszywym prorokiem.

  Prproctwo Yarpena.

  2. Yarpen_Zirgin | 12.10.2017 22:49 Odrzuć | Modyfikuj | Usuń | Zobacz wpis | Edytuj wpis Do wpisu: "Priorytety Ewangelii" ---------------------------- Czasy proroków skończyły się ze śmiercią Jana Chrzciciela.------------------------------------ To jest wypowiedź Yarpena. Zapytałem go - kto to ogłosił ale mi nie odpowiedział, stąd wnioskuję, że to on sam ogłosił. Skoro tak,to ogłosił się prorokiem. Stwierdził, że Bóg od Jana Chrzciciela nie posłał żadnego proroka i nie pośle już żadnego. Tyle tylko, że logika znowu mu się rozjechała, bo z jego słów wynika, że prorokiem nie może być, skoro ostatnim prorokiem według jego był Jan Chrzciciel.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (11.07.2018 15:12)
 • W ten sposób (zmianą tematu), również niczego nie zmienisz w tym, co napisałem w komentarzu nr 1.

 • Krzysiek od czasów ostatniego Proroka Staro Testamentowego nie było żadnego innego.
  No może z wyjątkiem mahometa ale ten to prorok szatana.
  Jesteś naprawdę wyjątkowy Gratulacje.

 • Ja jestem prorokiem apokaliptycznym. Przeczytaj apokalipsę. tam jest o dwóch prorokach. Nie jestem podobny do proroków, których księgi znalazły się w piśmie świętym. Mam przygotować Drogę Panu na powtórne przyjście, aby znalazł jeszcze chociaż trochę wiary na ziemi. Można mnie porównać do Jana Chrzciciela. Jego nauk nie ma w piśmie świętym. On odnosił się do proroków, którzy byli przed nim. Ja też odnoszę się do pisma świętego i nic nowego nie mówię.

 • Kasowaniem komentarzy nie zmienisz bolesnej prawdy na swój temat: Prorok posłany przez Jahwe, w przeciwieństwie do fałszywych proroków, NIE ZAPRZECZA nauczaniu objawionemu przez Boga. Ty zaś wielokrotnie negowałeś to, co Bóg objawił.

 • Za dużo jest tych, którzy nie mieli objawień, a objawiali. Do zbawienia wystarczy to, co objawił Jezus.

 • Kasuj, kasuj komentarze. Nie zdołasz jednak, fałszywy proroku, ukryć przed ludźmi faktu, że właśnie wezwałeś do okrojenia Biblii z nauk, które Ci nie pasują, pod płaszczykiem słuchania tylko Chrystusa.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd