« Sobory Anonim (konto usunięte) »

Ożywienie (2)

07.06.2018

Narodzić się na nowo

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana,I wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

Tutaj Ezechiel pisze  o ożywianiu w dwóch etapach. Pierwszy etap, to jest spowiedź, a drugi etap to jest ożywienie właściwe. Drugi etap, to jest właśnie Komunia. Właśnie po spożyciu Komunii wstępuje w nas Duch Boży, który ożywia i stawia na nogi. Dopiero wtedy możemy stanąć do walki z szatanem, bo jesteśmy wtedy obywatelami królestwa Bożego. Mało się mówi w nauczaniu Kościoła o Komunii. Ja na kilkadziesiąt odbytych rekolekcji, tylko raz uczestniczyłem w rekolekcjach o Komunii. Chyba najwięcej o tym się mówi dzieciom komunijnym, tyle, że ta nauka raczej do końca życia nie starczy.

 

 

Nikodem

 

J3

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie1, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego26 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie3 narodzić. 8 Wiatr4 wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». 9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» 10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego5 nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?6

 

Tutaj Jezus mówi, że żeby wejść do królestwa Bożego, to trzeba się powtórnie narodzić z wody i Ducha. Większość mylnie kojarzy to z chrztem. Jezus nie przedstawia żadnego innego sposobu wejścia do królestwa Bożego, a to znaczy, że aby wejść, to trzeba za każdym razem spełnić ten warunek.

 

Narodzić się z wody - znaczy obmyć się z grzechów.

Narodzić się z Ducha - znaczy przyjąć do swojego serca Ducha Świętego poprzez przyjęcie Komunii Świętej, ze skruchą z powodu własnych grzechów.

Dopiero wtedy wchodzimy do królestwa Bożego.  Po to Bóg dał nam te dwa sakramenty, żebyśmy mogli wejść po wypadnięciu z łaski. 

W trwaniu w królestwie Bożym pomaga codzienna Komunia, bo to skutkuje umacnianiem przez Ducha Świętego.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

 

 

 

1 Komentarz

 • Naprawdę wierzysz, że jak będziesz ciągle powtarzał swoje herezje, to w pewnym momencie staną się zgodne z prawdą? Przykro mi nie bardzo, ale nawet jak wyjdziesz z siebie, to nie zmienisz niczego w tym, iż narodziny na nowo z wody i Ducha odbywają się przez chrzest, a Komunia Święta jest przyjęciem Chrystusa, a nie Ducha Świętego.

 • Widzisz Yarpen - Bóg jest jeden.

  J 16
  Sąd Ducha Świętego

  5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was1. 8 2 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.


  Widzisz Yarpen - to Duch Święty działa w Kościele i zstępuje na nas poprzez Komunię Świętą spożywaną ze skrucha z powodu własnych grzechów.

 • "Duch Święty (...) zstępuje na nas poprzez Komunię Świętą spożywaną ze skrucha z powodu własnych grzechów."

  Nawet jak napiszesz to 100 razy, to i tak ten tekst nie stanie się zgodny z prawdą. J 16,6-15 rzeczywiście jest o przyjściu Ducha Świętego, ale nie ma tam ani słowa, że będzie się to odbywać przez Komunię Świętą. To jest Twój wymysł i herezja.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd