Sobory

krzysiekniepieklo

dodane 2018-06-06 12:24

Władza i służba

               Sobory

                                Sobór Jerozolimski

Dz 15

                    Dekret Apostołów


22 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 23 Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 25 postanowiliśmy jednomyślnie6 wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, 26 którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 27 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
30 Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. 31 Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 32 Juda i Sylas, którzy byli również prorokami7, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. 33 Po upływie pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. <34 >8 35 A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo Pańskie.

 

                        Sobór trydencki

 

3. Gdyby ktoś mówił, że słów Pana i Zbawiciela: „Przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” nie należy rozumieć odnośnie do władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów w sakramencie pokuty, jak to zawsze od początku rozumiał Kościół katolicki, ale wbrew ustanowieniu tego sakramentu odnosiłby ich sens do władzy głoszenia Ewangelii - niech będzie wyklęty. Sobór Trydencki, 25 listopada 1551 r.

1. Gdyby ktoś mówił, że w Nowym Przymierzu nie ma widzialnego i zewnętrznego kapłaństwa, albo że nie ma władzy konsekrowania i ofiarowania prawdziwego Ciała i Krwi Pana oraz odpuszczania i zatrzymywania grzechów, ale tylko obowiązek i czysta posługa głoszenia Ewangelii, albo że nie głoszący nie są kapłanami - niech będzie wyklęty. Sobór Trydencki, 15 lipca 1563
 

                                  List do Galatów


Ga 1- 6.9 Prawdziwa Ewangelia 6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

 

W czyim imieniu wyklinał Paweł w swoim liście? Czy w imię Kościoła, czy w swoim własnym?

Miał jakieś upoważnienie od innych apostołów? – Nie miał. Dlaczego więc te słowa Pawła nabrały rangi, jak by to powiedział sam Jezus? W nauczaniu Jezusa nie ma nawet śladu takiego myślenia. Paweł był faryzeuszem i we wcześniejszym życiu miał dość dużą władzę. To wzięło się właśnie z tego, że wcześniej mógł innym narzucać swoje zdanie.

Porównajmy teraz sformułowania z dekretu Soboru Jerozolimskiego i sformułowania z dekretów Soboru Trydenckiego.

W dekrecie Soboru Jerozolimskiego nie ma żadnych sformułowań narzucających siłowo cokolwiek. Tam jest porada jak postępować.

To jest właśnie napisane językiem tego, który służy. On nic nie narzuca. On tylko doradza.

 

Teraz Sobór Trydencki posługuje się zupełnie innym językiem. To jest język władcy, który nie toleruje żadnego sprzeciwu. Skoro jedni i drudzy twierdzą, że to Duch Święty tak zadecydował, to zachodzi pytanie – czy Bóg mógł się aż tak zmienić?

Porównajmy teraz owoce tych soborów.

Sobór Jerozolimski jednoczył ludzi pochodzenia żydowskiego i pochodzenia pogańskiego.

Sobór Trydencki był powodem dramatycznego rozłamu i morza przelanej krwi.

Na którym soborze był Duch Święty? – Po owocach poznacie.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019