« Prorok Ożywienie (2) »

Sobory

06.06.2018

Władza i służba

               Sobory

                                Sobór Jerozolimski

Dz 15

                    Dekret Apostołów


22 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 23 Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 25 postanowiliśmy jednomyślnie6 wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, 26 którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 27 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
30 Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. 31 Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 32 Juda i Sylas, którzy byli również prorokami7, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. 33 Po upływie pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. <34 >8 35 A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo Pańskie.

 

                        Sobór trydencki

 

3. Gdyby ktoś mówił, że słów Pana i Zbawiciela: „Przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” nie należy rozumieć odnośnie do władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów w sakramencie pokuty, jak to zawsze od początku rozumiał Kościół katolicki, ale wbrew ustanowieniu tego sakramentu odnosiłby ich sens do władzy głoszenia Ewangelii - niech będzie wyklęty. Sobór Trydencki, 25 listopada 1551 r.

1. Gdyby ktoś mówił, że w Nowym Przymierzu nie ma widzialnego i zewnętrznego kapłaństwa, albo że nie ma władzy konsekrowania i ofiarowania prawdziwego Ciała i Krwi Pana oraz odpuszczania i zatrzymywania grzechów, ale tylko obowiązek i czysta posługa głoszenia Ewangelii, albo że nie głoszący nie są kapłanami - niech będzie wyklęty. Sobór Trydencki, 15 lipca 1563
 

                                  List do Galatów


Ga 1- 6.9 Prawdziwa Ewangelia 6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

 

W czyim imieniu wyklinał Paweł w swoim liście? Czy w imię Kościoła, czy w swoim własnym?

Miał jakieś upoważnienie od innych apostołów? – Nie miał. Dlaczego więc te słowa Pawła nabrały rangi, jak by to powiedział sam Jezus? W nauczaniu Jezusa nie ma nawet śladu takiego myślenia. Paweł był faryzeuszem i we wcześniejszym życiu miał dość dużą władzę. To wzięło się właśnie z tego, że wcześniej mógł innym narzucać swoje zdanie.

Porównajmy teraz sformułowania z dekretu Soboru Jerozolimskiego i sformułowania z dekretów Soboru Trydenckiego.

W dekrecie Soboru Jerozolimskiego nie ma żadnych sformułowań narzucających siłowo cokolwiek. Tam jest porada jak postępować.

To jest właśnie napisane językiem tego, który służy. On nic nie narzuca. On tylko doradza.

 

Teraz Sobór Trydencki posługuje się zupełnie innym językiem. To jest język władcy, który nie toleruje żadnego sprzeciwu. Skoro jedni i drudzy twierdzą, że to Duch Święty tak zadecydował, to zachodzi pytanie – czy Bóg mógł się aż tak zmienić?

Porównajmy teraz owoce tych soborów.

Sobór Jerozolimski jednoczył ludzi pochodzenia żydowskiego i pochodzenia pogańskiego.

Sobór Trydencki był powodem dramatycznego rozłamu i morza przelanej krwi.

Na którym soborze był Duch Święty? – Po owocach poznacie.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

1 Komentarz

 • A teraz porównajmy daty:

  Początek Reformacji i luteranizmu: 1517 r.
  Początek anglikanizmu: 1534 r.
  Początek kalwinizmu: 1536 r.

  Sobór Trydencki: 1545-1563 r.

  Czyli znowu popisałeś się ignorancją i Sobór, który miał na celu wskazanie jak brzmi prawidłowe nauczanie, a jakie są błędy odstępców, którzy poszli za Lutrem, Henrykiem VIII i Kalwinem, uznałeś za winny tego, że kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej doszło do rozłamów.

  No, ale to nie dziwi, że chcesz oskarżać Sobory, bo ich dekrety wskazują również błędy w TWOICH poglądach, więc jakoś musisz "udowodnić" sobie, że masz prawo je odrzucić.

 • Yarpen; A jak było z Soborem Jerozolimskim? Dlaczego się zebrał?
  Właśnie dlatego, że pojawiły się kontrowersje. Zebrał się po to, żeby zapobiec rozłamowi. To, co ogłosił, przyczyniło się do zjednoczenia.
  Z Soborem Trydenckim było odwrotnie. Też zebrał się aby zapobiec podziałom ale dekrety były przyczyna definitywnych podziałów. Na tamtym etapie, przy mądrych uchwałach, można było jeszcze zapobiec tak katastrofalnym podziałom. Sługa nie waży się dzielić tego, co do niego nie należy. To władcy starają się wyrwać jak największy kawałek dla siebie.

 • Mleko już się wtedy rozlało i rozłam już miał miejsce od wielu lat. Sobór Tydencki, czego uparcie NIE przyjmujesz do wiadomości, zebrał się by przeprowadzić niezbędne reformy i z racji na szerzenie się herezji protestanckich wskazać jak brzmi właściwe nauczanie.
  Oczywiście nadal nic nie zmieniło się w fakcie, że palnąłeś piramidalną bzdurę wskazując Sobór jako rzekomą przyczynę rozłamu, a ignorując rzeczywistą, bo identyczną z Twoim postępowaniem: Pychę Lutra, Henryka VIII czy Kalwina, którzy uznali się za mądrzejszych od Kościoła, papieża i biskupów i samych siebie uznali za tych, którzy mogą decydować jak ma wyglądać nauczanie chrześcijańskie.

 • I jeszcze jedno: Sobór Jerozolimski zebrał się, kiedy dopiero groził rozłam, a nie, tak jak Sobór Trydencki, gdy rozłam miał miejsce już jakiś czas temu i trzeba było naprawiać jego skutki.

 • Nie wiem czy wiesz Yarpen ale protestanci przyjeżdżali na sobór, a więc z ich strony była wola dogadania się. To katolicy wystąpili z pozycji siły i strachem starali sie wymusić uległość. To nie spory doktrynalne były przyczyną podziału ale sposób funkcjonowania Kościoła w tamtym czasie. Najłatwiej było uderzyć w cudzą pierś. Po prostu, Kościół nauczał jednego, a praktykował zupełnie co innego.

 • Kościół wystąpił z pozycji filaru i podpory prawdy, bo taka jest jego rola, aby określić prawidłowe nauczanie zgodnie z objawieniem Bożym, a nie wolą odstępców. Natomiast co do przyczyn rozłamów, to polecam Ci, abyś jednak zapoznał się z historią.

 • Historia Yarpen, to jest zakopana w archiwach watykańskich. To, co jest na wierzchu, to jest tylko reklama watykańska nie mająca z prawdą wiele wspólnego.

 • Masz na to dowody? Jeżeli tak, to je przedstaw. A jak nie, to skończ z szatańską praktyką rozsiewania kłamstw i plotek na temat Kościoła.


 • Męstwo w ucisku


  24 12 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem13, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 14 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 2

  Jak widzisz Yarpen - tajemnica jest orężem królestwa ciemności.
  Tutaj Yarpen wystarczą poszlaki.

 • Jakie poszlaki? Plotki i pomówienia, a nie poszlaki. I nie zasłaniaj się Biblią, bo ten wers fragment świadczy przeciwko Tobie, bo to Ty, fałszywy proroku, szkalujesz Kościół Chrystusa.

 • Kościół Chrystusa jest własnością Chrystusa. W Kościele Chrystusa nie ma władców ale są tylko słudzy. W KK ludzie boją się powiedzieć to, co myślą, bo zostaną zaszufladkowani do gorszej kategorii, a w skrajnych przypadkach wyrzuceni. Kto nie mówi tego, co myśli, ze strachu przed konsekwencjami, ten nie jest wolny. Jest niewolnikiem tego, który narzuca mu swoje zdanie.
  Ludzie w KK przestali się dzielić swoją wiarą z obawy przed cenzurą KK. Wiara stała się tajemnicą ( prywatną sferą każdego) Każdy musi Boga szukać na własna rękę. Wielu Go nie znajduje i odchodzi. To są skutki nauczania KK.

 • Odchodzą ci, którzy uznają się za mądrzejszych od Boga, Kościoła, Apostołów, papieża i biskupów, a w miejsce Ewangelii, którą mamy od Apostołów, zaczynają głosić własne pomysły. Czyli właśnie tacy ludzie, jak Ty. Przykre, ale prawdziwe.

 • Odchodzą Yarpen ci, którzy widzą rozdźwięk między tym, co jest w Ewangelii, a tym, czego naucza Kościół. Jeszcze większy rozdźwięk między tym, czego naucza, a tym, jak postępują ci, którzy kościołem kierują.

  Rozwalają Kościół ci, którzy są tam dla władzy.
  Tacy, którzy narzucają innym, że jeśli widzisz białe, a on ci powie, że to jest czarne, to masz nie dyskutować, tylko mu wierzyć. Taki uważa, że nie może się mylić. Ducha Świętego mają na wyłączność. Tyle, że Jezus inaczej nauczał.

 • "Odchodzą Yarpen ci, którzy widzą rozdźwięk między tym, co jest w Ewangelii, a tym, czego naucza Kościół."

  Od Apostołów mamy naukę na temat Jezusa:

  J 20,22-23
  22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym ODPUŚCICIE grzechy, są im odpuszczone, a którym ZATRZYMACIE, są im zatrzymane».

  Kto głosi nauczanie zgodne z Ewangelią: Kościół, nauczając, że prezbiterzy mogą odpuszczać lub zatrzymywać grzechy, czy też krzysiekniepieklo głoszący, że prezbiterzy nie mogą tego robić?


  Aha... Jezus powiedział, że kto słucha ludzi, których posłał, aby głosili Ewangelię, Jego słucha. Kto zaś nimi gardzi, gardzi Bogiem, który Go posłał. Zastanów się po której stronie się ustawiasz odrzucając ustanowionych przez Boga papieża, biskupów i prezbiterów, bo nie podoba Ci się to, że ich nauczanie nie pokrywa się z Twoimi pomysłami.

 • Yarpen napisał:
  Zastanów się po której stronie się ustawiasz odrzucając ustanowionych przez Boga papieża, biskupów i prezbiterów, bo nie podoba Ci się to, że ich nauczanie nie pokrywa się z Twoimi pomysłami.


  Yarpen - znajdź mi w biblii przykład, jak Bóg wyznaczał swojego pomazańca poprzez wybory. Czy proroka ludzie sobie sami wyznaczali?
  Proroka Bóg zawsze wyznaczał zupełnie niezależnie od jakiejkolwiek władzy ludzkiej.
  Saula Bóg wyznaczył poprzez losowanie. Dawida Bóg wyznaczył poprzez proroka. Papież, to jest zwykła ludzka władza. Grupa trzymająca władzę wybiera spośród siebie przywódcę. Dlaczego przez ponad czterysta lat był wybierany zawsze Włoch? Widzisz - jak by wybierali papieża przez losowanie i to z jednym chociaż pustym losem (Bóg ma prawo wybrać spoza kardynałów) to ja bym wierzył, że to Bóg dokonał wyboru. Człowiek nie pozwala Bogu wybierać.

 • "Yarpen - znajdź mi w biblii przykład, jak Bóg wyznaczał swojego pomazańca poprzez wybory."

  Tu masz przykład, jak Bóg wyznaczył następcę Judasza poprzez wybory za pomocą rzucenia losów:

  Dz 1:15-26
  15. Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:
  16. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,
  17. bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.
  18. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.
  19. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
  20. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!
  21. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,
  22. począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.
  23. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.
  24. I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,
  25. by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą.
  26. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.
  (BT)


  To, jak Bóg decyduje w kwestii wyboru papieża, to nie Twoja sprawa. Istotny jest fakt, że odrzucasz tych, których Bóg posłał, aby głosili Ewangelię.

  Aha... Odpowiedz na pytanie:

  "Odchodzą Yarpen ci, którzy widzą rozdźwięk między tym, co jest w Ewangelii, a tym, czego naucza Kościół."

  Od Apostołów mamy naukę na temat Jezusa:

  J 20,22-23
  22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym ODPUŚCICIE grzechy, są im odpuszczone, a którym ZATRZYMACIE, są im zatrzymane».

  Kto głosi nauczanie zgodne z Ewangelią: Kościół, nauczając, że prezbiterzy mogą odpuszczać lub zatrzymywać grzechy, czy też krzysiekniepieklo głoszący, że prezbiterzy nie mogą tego robić?

 • Yarpen napisał: Tu masz przykład, jak Bóg wyznaczył następcę Judasza poprzez wybory za pomocą rzucenia losów:

  Yarpen - nie widzisz różnicy między rzuceniem losu a wyborem?

  Yarpen napisał:
  Kto głosi nauczanie zgodne z Ewangelią: Kościół, nauczając, że prezbiterzy mogą odpuszczać lub zatrzymywać grzechy, czy też krzysiekniepieklo głoszący, że prezbiterzy nie mogą tego robić?

  Yarpen - nie pisałem, że nie mogą tego robić ale, że często robią to niewłaściwie.

 • "Yarpen napisał:
  Kto głosi nauczanie zgodne z Ewangelią: Kościół, nauczając, że prezbiterzy mogą odpuszczać lub zatrzymywać grzechy, czy też krzysiekniepieklo głoszący, że prezbiterzy nie mogą tego robić?

  Yarpen - nie pisałem, że nie mogą tego robić ale, że często robią to niewłaściwie."

  Popatrzmy wobec tego wstecz:

  "To nie kapłan odpuszcza grzechy mocą Ducha Świętego ale Duch Święty odpuszcza grzechy posługując się kapłanem. Duch Święty nie jest sługą kapłana i to On decyduje o rozgrzeszeniu."
  https://blog.wiara.pl/krzysiekniepieklo/2016/09/05/spowiedz • Yarpen: ja pisałem, że ktoś, kto nie należy do królestwa Bożego, nie ma prawa pełnić w tym królestwie żadnej funkcji. Władcy, którzy nie służą, do królestwa Bożego nie należą. Są jak te wilki między owcami.

  Poczytaj sobie jeszcze Ez 34

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd