« Zapłata za pracę w winnicy Czy to Eucharystia »

Ożywienie

31.05.2018

Przepustka do królestwa.


 

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana,I wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

Tutaj Ezechiel pisze  o ożywianiu w dwóch etapach. Pierwszy etap, to jest spowiedź, a drugi etap to jest ożywienie właściwe. Drugi etap, to jest właśnie Komunia. Właśnie po spożyciu Komunii wstępuje w nas Duch Boży, który ożywia i stawia na nogi. Dopiero wtedy możemy stanąć do walki z szatanem, bo jesteśmy wtedy obywatelami królestwa Bożego. Mało się mówi w nauczaniu Kościoła o Komunii. Ja na kilkadziesiąt odbytych rekolekcji, tylko raz uczestniczyłem w rekolekcjach o Komunii. Chyba najwięcej o tym się mówi dzieciom komunijnym, tyle, że ta nauka raczej do końca życia nie starczy.

To właśnie przez Komunię Bóg napełnia nas Swoim Duchem. Od tego zaczyna się dopiero łaska wiary. Praktyka odpustu jest dobrą praktyką, bo właśnie wymaga spowiedzi i Komunii, a to podtrzymuje nasze Życie. Im częściej przyjmujemy Komunię, tym więcej tego Bożego Ducha w sobie mamy.

Tak naprawdę to On walczy za nas z szatanem i goni go z naszego serca.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

1 Komentarz

 • Pomijając już przedziwne interpretacje tego fragmentu Księgi Ezechiela...

  "Właśnie po spożyciu Komunii wstępuje w nas Duch Boży, który ożywia i stawia na nogi."

  Zacytuj fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła, w którym jest zawarta taka nauka.

 • 48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
  53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»

  Ez 37
  10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2.


  Tutaj Yarpen masz wyraźnie w Ezechielu. że człowiek ożywa dopiero, jak wstąpi w niego Duch Boży.

  Teraz jak Jezus mówi - Kto spożywa Moje Ciało,ma w sobie Życie, to tym samym mówi - Ma w sobie Bożego Ducha. Kto nie ma w sobie Bożego Ducha - jest trupem.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (31.05.2018 17:27)
 • Przykro mi, ale tam NIE MA mowy o tym, że "po spożyciu Komunii wstępuje w nas Duch Boży". Prosiłem o fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła, w którym taką naukę ZAPISANO, a nie kolejne pokazy Twojej "logiki" i interpretacji pod własne przekonania.

 • Yarpen; Powiedział Jezus, że żeby mieć w sobie Życie, to trzeba spożywać Ciało i Krew Chrystusa?
  Pisał Ezechiel, że ożyli dopiero po wstąpieniu w nich Ducha Bożego?
  Starczy połączyć te dwa fakty i masz odpowiedź.

 • To, co Chrystus powiedział, to ja dobrze wiem. Problem w tym, że w Jego nauczaniu NIE MA wypowiedzi, w której stwierdza, że Duch Święty wstępuje w chrześcijanina "po spożyciu Komunii Świętej". Niczego takiego nie ma również w nauczaniu Apostołów czy Kościoła (jest za coś zupełnie innego w tej kwestii) więc kolejny już raz głosisz SWOJĄ Ewangelię, a nie tą, którą mamy od Apostołów.

 • To Yarpen napisz, jat ty to rozumiesz. Kiedy człowiek ma w sobie Życie, o którym mówi Jezus, a kiedy tego życia nie ma?
  Druga sprawa - jak ty rozumiesz to, co pisał Ezechiel, a może nie rozumiesz ale moja wersja Tobie nie pasuje?

  Ezechiel wyraźnie pisze, że ożyli dopiero, jak wstąpił w nich Duch.
  Myślisz, że mogło chodzić o innego ducha?

 • "To Yarpen napisz, jat ty to rozumiesz."

  Moje rozumienie jest zgodne z tym, co podaje Kościół Chrystusa idąc za Zbawicielem i głosząc nauczanie otrzymane przez Apostołów. Zapraszam do lektury niewygodnych dla Ciebie fragmentów Biblii i Katechizmu na temat przekazywania Ducha Świętego.

  "Druga sprawa - jak ty rozumiesz to, co pisał Ezechiel(...)"

  Napisałem to na forum Katolik.pl, ale to zignorowałeś: Fragment dotyczy odrodzenia Izraela. I nie kłam: Ezechiel pisze o wstąpieniu ducha w odnowione ciała, a nie o Duchu Świętym. Znowu widzisz to, co chcesz zobaczyć, a nie rzeczywistość.


 • 33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę14, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach15. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

  Jak widzisz Yarpen, to Jezus tutaj mówi, że królestwo Boże będzie Żydom zabrane. Ten naród został odrzucony przez Boga. Przestał byc Izraelem.
  Ezechiel pisze o Narodzie, który został wybrany na miejsce Żydów.
  To jest nowy Izrael.

  Druga sprawa Yarpen, to w Ezechielu jest mowa o proroku, więc to nie dotyczy czasów mesjańskich.

 • "[Mt 21,33-41]
  Jak widzisz Yarpen, to Jezus tutaj mówi, że królestwo Boże będzie Żydom zabrane. Ten naród został odrzucony przez Boga. Przestał byc Izraelem."

  Zacytuję dwa kolejne wersy, które pominąłeś, bo nie pasują do Twoich pomysłów:

  Mt 21,44-45
  (44): Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go". (45): Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.

  Jak widzisz, przypowieść nie dotyczy całego Izraela, ale wyłącznie tych spośród niego, którzy Chrystusa odrzucili. Zaś proroctwo Ezechiela, pechowo dla Ciebie, cały czas odnosi się do Izraela.

  "Druga sprawa Yarpen, to w Ezechielu jest mowa o proroku, więc to nie dotyczy czasów mesjańskich."
  A niby to dlaczego?

 • To Ty Yarpen nie czytałeś o czasach mesjańskich?
  To ostatnie rozdziały Apokalipsy.
  Skoro tam nic nieczystego nie może wejść, to jaką funkcję niby miał by tam pełnić prorok? Miał by chodzić i wszystkich chwalić?

  Teraz Yarpen - jeśli chodzi o Ez 37, To Yarpen chyba nie sądzisz, że wszyscy będą ożywiani jak leci. Z tego opisu tak by wyglądało.
  Tyle, że to nie bardzo pasuje do nauki Jezusa. A więc to ożywianie będzie jednak od czegoś uzależnione. w nauczaniu Kościoła jest coś na ten temat?

 • Yarpen napisał

  Jak widzisz, przypowieść nie dotyczy całego Izraela, ale wyłącznie tych spośród niego, którzy Chrystusa odrzucili. Zaś proroctwo Ezechiela, pechowo dla Ciebie, cały czas odnosi się do Izraela.

  Ty Yarpen dalej nie rozumiesz. Izrael - znaczy "naród Wybrany"
  Żydzi dawno przestali być Izraelem. Kto odrzucił Jezusa, przestał być Izraelitą.

 • "Izrael", ignorancie, znaczy „ten, który walczy z Bogiem”. Natomiast sens przypowieści, nawet jak Ci to się nie podoba, jest podany w Biblii i jasno określa o kim ona mówi: o uczonych w Piśmie i faryzeuszach, którzy odrzucili Zbawiciela.

 • "To Ty Yarpen nie czytałeś o czasach mesjańskich?
  To ostatnie rozdziały Apokalipsy.
  Skoro tam nic nieczystego nie może wejść, to jaką funkcję niby miał by tam pełnić prorok? Miał by chodzić i wszystkich chwalić?"

  Kolejny pokaz Twojej ignorancji. Prorok to człowiek głoszący nauczanie objawione mu przez Boga, a nie, jak sobie wymyśliłeś, "ganiący" ludzi. Kolejny raz polecam Ci, abyś NAJPIERW sprawdził, a potem się wypowiadał na jakiś temat.


  "Teraz Yarpen - jeśli chodzi o Ez 37, To Yarpen chyba nie sądzisz, że wszyscy będą ożywiani jak leci. Z tego opisu tak by wyglądało.
  Tyle, że to nie bardzo pasuje do nauki Jezusa."

  Bardzo dobrze pasuje, tyle, że Ty jak zwykle pokazałeś, iż nauczania Chrystusa nie znasz:

  J 5,28-29
  (28): Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: (29): a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny — na zmartwychwstanie potępienia.

  Jak widzisz, zmartwychwstaną wszyscy ludzie, a nie jedynie Ci, którzy zostaną zbawieni.
 • Yarpen; po co prorok ma do nich mówić? Skoro wszyscy powstaną na sąd, to prorok do niczego nie będzie potrzebny. Prorok wzywa do nawrócenia.

  A czego prorok miałby nauczać w czasach mesjańskich, skoro wszyscy już poznali Pana?

 • Krzysiu, kasowaniem komentarzy niczego nie zmienisz. Udzielę odpowiedzi na komentarz nr 14 jak odpowiesz na wszystko, co napisałem w komentarzach 11-13, a nie tylko ten jeden wybrany fragmencik, gdzie wydaje Ci się, że mnie zagiąłeś. :D

 • Yarpen napisał;
  Jak widzisz, zmartwychwstaną wszyscy ludzie, a nie jedynie Ci, którzy zostaną zbawieni.
  -------------------------------- Tyle, że w Ezechielu jest mowa o bardzo wielkim wojsku, więc chodzi o tych, którzy będą walczyli z szatanem. Wojsko jest jednolite.
  Ezechiel nie odnosi się do zmartwychwstania na sąd.

  Komentarz został zmoderowany 2 razy.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (02.06.2018 22:08)

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd