Ożywienie

krzysiekniepieklo

dodane 2018-05-31 12:53

Przepustka do królestwa.


 

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana,I wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

Tutaj Ezechiel pisze  o ożywianiu w dwóch etapach. Pierwszy etap, to jest spowiedź, a drugi etap to jest ożywienie właściwe. Drugi etap, to jest właśnie Komunia. Właśnie po spożyciu Komunii wstępuje w nas Duch Boży, który ożywia i stawia na nogi. Dopiero wtedy możemy stanąć do walki z szatanem, bo jesteśmy wtedy obywatelami królestwa Bożego. Mało się mówi w nauczaniu Kościoła o Komunii. Ja na kilkadziesiąt odbytych rekolekcji, tylko raz uczestniczyłem w rekolekcjach o Komunii. Chyba najwięcej o tym się mówi dzieciom komunijnym, tyle, że ta nauka raczej do końca życia nie starczy.

To właśnie przez Komunię Bóg napełnia nas Swoim Duchem. Od tego zaczyna się dopiero łaska wiary. Praktyka odpustu jest dobrą praktyką, bo właśnie wymaga spowiedzi i Komunii, a to podtrzymuje nasze Życie. Im częściej przyjmujemy Komunię, tym więcej tego Bożego Ducha w sobie mamy.

Tak naprawdę to On walczy za nas z szatanem i goni go z naszego serca.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019