Uczniowie szatana (2)

krzysiekniepieklo

dodane 2018-05-09 21:00

Przywileje

                                                                                              Uczniowie szatana (2)

 

Bóg dał nam dekalog – dziesięć przykazań.  Jest to prawo ogólne, a jego zasadą podstawową, jest równość wszystkich względem tego prawa. To prawo daje wolność człowiekowi, bo skoro wszyscy są równi względem prawa, to prawo to nikomu nie daje przywilejów i z nikogo nie czyni podwładnego albo niewolnika. Teraz szatan zakwestionował to Boże prawo równości i proponuje człowiekowi zupełnie inne prawo. Prawo oparte na kwestionowaniu reguły równości poprzez szczegółowe prawo do przywilejów. Prawo ogólne równe dla wszystkich zastępuje prawem szczególnym znoszącym normy ogólne. To jest postawienie prawa na głowie. Przepis szczegółowy dający przywilej, znosi normę ogólną. Prawo dające przywilej znosi prawo ogólne. Ten, co dostał przywilej, nie musi przestrzegać prawa ogólnego, którego wszyscy inni muszą przestrzegać. Tak szatan poprzez swoje prawo stworzył warstwy uprzywilejowane, czyli panów. Uczniowie szatana są panami i szatan ich wynagradza, a cała reszta, to niewolnicy panów. 

A więc szatan zniósł prymat prawa Boskiego (prawa ogólnego) i dał prymat prawa szatana (prawa szczególnego) To jest właśnie prawo rzymskie. Skoro chrześcijanie podpisali się pod tym prawem, to zaczęły się ich problemy. Szatan w dowolny sposób mógł w tym prawie mieszać i coraz bardziej je komplikować.Dzisiaj nikt tego całego prawa nie jest w stanie się nauczyć. Skutki są takie, że jesteśmy niewolnikami tego prawa i nie znamy godziny, kiedy to prawo nas dosięgnie i zniszczy. Prawda jest taka, że rzymskie prawo temu, kto do ogólnych  przepisów prawa się nie stosuje, korzystając  z przywileju prawa szczegółowego, przyznaje słuszność, a temu, kto przestrzega prawa ogólnego, słuszność odbiera. Czy na pewno to chrześcijanie dokonali takiego wyboru, czy może nie mieli innego wyboru?

Ale gdzieś czytałem, jak apostoł doradzał członkom kościoła żeby nie chodzili do sądu niesprawiedliwych i rozstrzygali swoje sprawy w swoim gronie. W którymś momencie ta zbawienna rada została zapomniana przez uczniów.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019