« Ile warta jest Prawda? Uczniowie szatana »

Czy w obecności Jezusa wszedł w niego szatan?

07.05.2018

Czy był naoczny świadek?

Czy w obecności Jezusa wszedł w niego szatan?

Judasz i ostatnia wieczerza.

Dużą kontrowersję w nauczaniu Kościoła budzi udział Judasza w Komunii Świętej. Może warto podyskutować na ten temat. Ciekawe jest to, że wśród księży też jest wiele wersji na ten temat - stąd wniosek, że Kościół unika jasnego stanowiska w tej sprawie. Tego, że Judasz był obecny na ostatniej wieczerzy nikt nie kwestionuje, bo wszystkie Ewangelie o tym mówią. A więc na samym początku, zanim usiedli do stołu, Pan Jezus obmył wszystkim uczniom nogi. Tego też do tej pory nikt nie kwestionował. Są kontrowersje co do tego, co oznaczało obmycie nóg uczniom? Według mnie to oznaczało obmycie uczniów z grzechów przed Komunią. Judasza Pan Jezus też obmył, tego do tej pory tez nikt nie kwestionował. To, że było to obmycie z grzechów, można wnioskować z wypowiedzi Pana Jezusa. Pan Jezus mówił - jesteście czyści ale nie wszyscy - odnosił się w ten sposób do stanu ich duszy, a nie brudnego albo czystego ciała. Więc wyraźnie mówi w ten sposób, że obmywa ich dusze z grzechów. Poza tym mówi do Piotra - jeśli cię nie obmyje, nie będziesz miał udziału ze Mną. To też musi się odnosić do duszy - przecież nie od czystości ciała zależy udział z Chrystusem ale od czystości duszy. Poza tym, żaden z uczniów w tym momencie nie mógł dokonać takiego obmycia, tylko Jezus, bo tylko Bóg mógł dokonać obmycia z grzechów. Wróćmy do Judasza. Pan Jezus obmył go z grzechów. Niektórzy mówią, że to nie poskutkowało. Skoro Bóg obmywa, to na pewno robi to skutecznie. Bóg daje Judaszowi szansę. Zdejmuje z niego nacisk szatana. Następuje wieczerza. Nawet wsród księży jest kontrowersja, czy Judasz dostał Komunię, czy nie. Niektórzy mówią - dostał, bo jeszcze nie zgrzeszył. To nie może być prawda, bo w ten sposób zaprzecza się Jezusowi jak mówi - jesteście czyści ale nie wszyscy. Któryś z uczniów nie był czysty i był to Judasz. Trudno więc twierdzić, że Judasz jeszcze nie zgrzeszył, skoro umówił się z arcykapłanami i ustalił cenę za zdradę. Sama zdrada już nastąpiła i tylko realizacja umowy o zdradzie nastąpiła później. Pan Jezus zresztą ujawnia grzech Judasza na ostatniej wieczerzy. Mateusz, Łukasz i Marek nie kwestionują udziału Judasza podczas Komunii. Wogóle nie piszą, że Judasz wcześniej wyszedł. Więc według tych trzech Ewangelii Judasz uczestniczył w Komunii. Według mojej wiedzy, Jan jak pisał swoją Ewangelię, to znał już te trzy Ewangelie. Opisywał to co nie znalazło się w tamtych Ewangeliach i pewnie dlatego nie opisywał samego momentu Komunii. Napisał jednak takie zdanie o Judaszu - po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Pisał to pewnie ze czterdzieści lat od samego zdarzenia. Ja traktuję to zdanie jako jego przemyślenia na temat Judasza. Na ostatniej wieczerzy na pewno nic takiego nie zauważył i inni uczniowie też. Przecież zrobił by się szum, jak by coś takiego zauważyli. To zdanie natomiast świadczy dobitnie, że Judasz dostał z tego samego Chleba co inni uczniowie. Jan sobie wymyślił, że w tym momencie wszedł w niego szatan. Nie jest to możliwe z jednego powodu. Pan Jezus wiedział co się stanie, a nie jest możliwe, żeby Jezus mógł zaszkodzić Judaszowi podając mu Komunię, a co skutkowało by wejściem w Judasza Szatana. To by znaczyło, że Jezus w jakimś sensie przyczynił się do tego co się później stało. To, że Pan Jezus podał Judaszowi Komunię, znaczy tyle, że Komunia nie może zaszkodzić nikomu, nawet takim jak Judasz. Bóg nie może się przyczynić do śmierci grzesznika. Skoro sam Bóg mu dał, to znaczy, że nie to było przyczyną jego upadku. Jezus mu dał, a nie wymagał od niego nic. Przecież dobrze wiedział co Judasz chce zrobić. Judasz nie zrezygnował ze swojego grzechu, nie żałował, nie obiecał poprawy, a mimo to Jezus mu dał. Stąd wniosek, że Pan Jezus chce ratować każdego grzesznika, bez względu na stan jego duszy. To jest taka nowa szansa, którą daje Bóg, a jak ją wykorzystamy to już zależy od nas. Jeżeli każdy grzesznik będzie mógł przystępować do Komunii Świętej i nie będzie odgórnego zakazu, to nikt nie będzie czuł się lepszy od drugiego. To jest jeden z największych błędów w nauczaniu, jeśli nauczanie sugeruje, że są lepsi i gorsi. Ocena należy do Boga. Bóg dał Komunię Judaszowi i Bóg oceni jak Judasz tą szansę wykorzystał. My nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Do tych, którzy kwestionują udział Judasza w Komunii: Żaden z czterech ewangelistów nie kwestionuje udziału Judasza w Komunii. Czytacie cztery Ewangelie i piszecie piątą, w której Judasza nie ma podczas Komunii. To jest już zupełnie inna ewangelia od tych które zostały zapisane w Piśmie Świętym.

 

To tak dla przypomnienia oponentom. Moje dywagacje na temat ostatniej wieczerzy. Pisałem, że nie zgadzam się z opinią Jana, że  - "po spożyciu kawałka chleba, wszedł w niego szatan" Jezus wyganiał z człowieka złe duchy i nie ma nigdzie, że pozwolił szatanowi wejść w człowieka w swojej obecności. Zresztą Jan pisze tak, jakby na skutek podania mu Tego chleba wchodził w Judasza szatan. to tak jak by Jezus oddawał Judasza szatanowi.  Jezus do Judasza w Ogrójcu mówi - przyjacielu.  Jeśli by wcześniej oddał go szatanowi, to uznał by go tym samym za wroga i nie mówił by później w Ogrójcu do niego - przyjacielu. To by była hipokryzja, a Bóg przecież hipokrytą nie jest.

Nie wiem, dlaczego moi oponenci uważają, że apostołowie byli nieomylni i to co powiedzieli jest pewne. Jezusowi takiej nieomylności jednak nie chcą przyznać.

-----------------------Http://prorok.phorum.pl

 

To tak dla przypomnienia Yarpenowi

1 Komentarz

 • Ewangelia wg. św. Jana,
  13,27
  A po spożyciu kawałka [chleba] WSZEDŁ W NIEGO SZATAN. Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń prędzej".

  List św. Pawła Apostoła do Galatów
  1,6-9
  6. Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko CHCECIE PRZEJŚĆ DO INNEJ Ewangelii.
  7. INNEJ jednak Ewangelii NIE MA: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
  8. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię RÓŻNĄ OD TEJ, KTÓRĄ WAM GŁOSILIŚMY - niech będzie przeklęty!
  9. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię RÓŻNĄ OD TEJ, KTÓRĄ /od nas/ OTRZYMALIŚCIE - niech będzie przeklęty!
  (BT)

  Nic więcej nie mam do dodania, bo nauczanie Apostołów jest jasne i jednoznaczne. Kim siebie czynisz i na co skazujesz odrzucając Ewangelię przekazaną przez Apostołów każdy widzi.

 • Yarpen; dla Ciebie Jan jest nieomylny i nie ma sensu dyskutować nad tym, czy Jan mógł się pomylić. Czy dla Ciebie Jezus jest nieomylny? No bo skoro dał Judaszowi Komunię, to znaczy, że chciał mu dać. W takim razie dlaczego mu dał? Chciał żeby wszedł w niego szatan i żeby się w konsekwencji powiesił?
  To może Jezus miał taki plan. Niech wszyscy spożyją Komunię, a ci którzy są niegodni, to niech wejdzie w nich szatan. W ten sposób świat się oczyści ze zła.
  Słudzy szatana się powieszą i świat będzie pełen tylko szlachetnych ludzi.

  Fakt jest taki Yarpen, że Jezus Judaszowi Komunię dał, a Kościół takim jak Judasz Komunii nie chce dawać. Stąd wniosek, że Kościół nie naśladuje Jezusa. Konsekwencje tego widać. Szatan poddaje nas coraz bezwzględniejszej niewoli i srebrniki rządzą światem. Tylko nieliczni wytrzymują taką presję. A Ty Yarpen nauczyłeś się na pamięć jakichś tekstów, tylko nic z tego nie rozumiesz. Nie stać Ciebie na żadną dyskusję. Powtarzasz te teksty jak jakieś zaklęcie. Powtarzasz się już ze sto razy ale nie odnosisz się do tego, co piszę.

 • Kasowaniem komentarzy możesz ukrywać przed sobą prawdę, ale ani Boga, ani czytelników tego bloga nie zdołasz okłamać: Głosisz Ewangelię RÓŻNĄ od tej, którą mamy od Apostołów (vide J 13,27), a tym samym podpadasz pod przekleństwo św. Pawła z Listu do Galatów.

  Prawda boli, ale NIE zdołasz jej zmienić.

 • A wiesz Yarpen, że ta Ewangelia, którą głosił Paweł, nie obejmowała Ewangelii Jana? Ta Ewangelia została napisana duuuuużo później jak list do Galatów.
  To może Paweł przeklinał Ewangelię Jana, bo przecież dość mocno się różni od pozostałych Ewangelii? Skoro nie znał tej Ewangelii, to nie mógł też przeklinać tych, co z tą Ewangelią polemizują.

 • Brnij dalej w pokazach ignorancji. Pięknie Ci idzie pokazywanie, że guzik wiesz, a się wymądrzasz. :D

  Aha... Święty Paweł znał to, co św. Jan zapisał w swojej Ewangelii, bo było to głoszone w Kościele od pierwszych dni jego istnienia. :D

  Oczywiście nadal nie zmieniłeś niczego w fakcie, że głosisz Ewangelię RÓŻNĄ od tej, którą mamy od Apostołów. :(

 • To dlaczego nie ma żadnych śladów w pierwszych trzech Ewangeliach, które były spisane wcześniej? Nie ma czegoś takiego w listach? Wyglada na to, że nikt czegoś takiego nie głosił, bo chyba nie powiesz, że takie fakty były by nieistotne.
  Widzisz Yarpen - Ja uważam, że Jan pisał z natchnienia ale wcale nie chodziło o to, że w Judasza wszedł szatan ale o to, że spożył z tego samego Chleba.

 • Bo Ewangeliści Synoptyczni skupiali się na INNYCH kwestiach. To co Ty uważasz NIE MA ŻADNEGO znaczenia: Zapis Ewangelii jest jasny i JEDNOZNACZNY, a Ty negując go i głosząc w jego miejsce WŁASNE pomysły automatycznie stajesz się jednym z tych ludzi, którzy głoszę Ewangelię RÓŻNĄ od tej, którą mamy od Apostołów.
  Prawda bolesna, ale nie do przeskoczenia.

 • Yarpen; apostołowie nie mieli bladego pojęcia, co Jan napisze w swojej Ewangelii wiele lat później. Głosili dokładnie to, co zapisano w trzech Ewangeliach. Ewangelia Jana jest dla mnie najpiękniejsza i najbardziej głęboka. Pewnie też najbardziej natchniona. Nie zgadzam się tylko z ta jedną tezą Jana, że po podaniu kawałka chleba przez Jezusa Judaszowi, wszedł w Judasza szatan. Do mojej argumentacji nie chcesz się w żaden sposób odnieść.

 • Nie interesują mnie Twoje pomysły i sugeruję, aby wreszcie się DOUCZYŁ z biblistyki na temat Nowego Testamentu. To zaś, że z czymś się nie zgadzasz, to już TWÓJ problem. Nie zmienia to NICZEGO w fakcie, że jeżeli zaczynasz głosić, iż w Judasza nie wstąpił szatan, to NEGUJESZ Ewangelię, którą mamy od Apostołów i podpadasz pod to, co jest w Liście do Galatów na temat ludzi, którzy głoszą Ewangelię RÓŻNĄ od tej, którą mamy od nich.

  Aha... Do argumentacji nie będę się odnosił, bo zwyczajnie szkoda mi czasu. Nauczanie Apostolskie jest JEDNOZNACZNE i nie zdołasz go zmienić żadnymi swoimi wygibasami:

  13,27
  A po spożyciu kawałka [chleba] WSZEDŁ W NIEGO SZATAN. Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń prędzej".

  Głosząc inaczej sam na siebie ściągasz przekleństwo.

 • Yarpen; co do Judasza i szatana, to ja nie wiem jak było. To, co napisał Jan, po prostu nie zgadza mi się z całą nauką Jezusa. Dlatego przedstawiłem swoje wątpliwości. Eksperci wpadli w konsternację i nie potrafią przedstawić kontrargumentów. Skoro nie chcesz dyskutować, to właśnie dlatego, że nie widzisz kontrargumentów. Jak dyskusja schodzi na Judasza, to eksperci nabierają wody w usta. To jest paradoks ale to właśnie Judasz rozerwie kajdany.

 • "Yarpen; co do Judasza i szatana, to ja nie wiem jak było."

  Nie kłam. Wiesz jak było, tylko nie chcesz tego przyjąć do wiadomości, bo zaprzecza temu, co sobie wymyśliłeś:

  J 13,27
  A po spożyciu kawałka [chleba] WSZEDŁ W NIEGO SZATAN. Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń prędzej".

  Pora się z tym pogodzić i przyjąć Ewangelię tak, jak ją przekazali nam Apostołowie.

  Aha... Kontrargument, w dodatki nieprzebijalny, bo pochodzący od Apostołów, masz w J 13,27. NIC WIĘCEJ nie potrzeba, aby obalić Twoje pomysły.

 • Judasz niczego nie rozerwie, tak samo jak Ty nie zniszczysz Kościoła. Nie z nauką Jezusa, tylko z Twoją wizją, w której nie ma miejsca na wolną wolę, gdzie Jezus zmusza ludzi do określonego zachowania.
  Po drugie przestań kłamać, to , że Ty zamykasz oczy, tupiesz nóżkami i krzyczysz: nie ma argumentów, to nie znaczy, że taka jest prawda.
  Nawet Barney zrobił analizę wszystkich Ewangelii pod kątem Ostatniej Wieczerzy I Judasza, ale oczywiście Ty wolisz udawać , że niczego nie ma, bo padł by cały Twój plan zbudowany w oparciu o Twoją wizję Judasza.


 • Ujawnienie zdrajcy8

  21 To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». 22 Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. 23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował9 - spoczywał na Jego piersi. 24 Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» 25 Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» 26 Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!». 28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. 29 Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. 30 A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc.


  To teraz tak - Jezus podaje kawałek chleba Judaszowi i to skutkuje tym, że w Judasza wchodzi szatan. Jezus ma pełną świadomość tego, bo przecież jest Bogiem. Judasz już się nie może wycofać, bo jest w rękach szatana.
  To dlaczego Jezus w Ogrójcu mówi do Judasza - przyjacielu? Skoro uznał go za wroga i oddał go szatanowi, to nie może go w Ogrójcu nazywać przyjacielem. Przecież to by była hipokryzja z Jego strony.

 • Kacperku; Barney próbował udowodnić, że Judasz nie dostał Komunii ale żadnych dowodów nie przedstawił. Przez pierwsze czterdzieści lat nie było jeszcze Ewangelii Jana i nikt na podstawie pozostałych trzech Ewangelii nie przedstawiał takich pomysłów. Na podstawie tych trzech Ewangelii jest oczywiste, że Judasz dostał Komunię tak samo jak pozostali uczniowie. Jan nie miał bladego pojęcia, że ktoś kiedyś zechce to kwestionować. Po prostu nauczanie Kościoła dość mocno odbiega od logiki, a przecież Bóg jest logiczny.
  Od strony logicznej nikt tego nie chce rozpatrywać.

 • Krzysiek to, że zamykasz oczy i udajesz, że nie widzisz dowodów, to nie znaczy, że ich nie ma.
  Dostałeś opis Ostatniej wieczerzy, analizę biblijną, a że Tobie nie pasuje do Twojej teorii to już Twój problem.

 • "To dlaczego Jezus w Ogrójcu mówi do Judasza - przyjacielu? Skoro uznał go za wroga i oddał go szatanowi, to nie może go w Ogrójcu nazywać przyjacielem."

  Pogadamy jak zacytujesz miejsce, w którym zapisano, że Chrystus uznał Judasza za swojego wroga.

 • Według mojej oceny Yarpen, to jak ktoś oddaje drugiego człowieka szatanowi, to nie jest przyjacielem tego człowieka ale jest przyjacielem szatana.

 • Mnie nie interesuje Twoja "ocena" wydarzeń z Wieczernika, tylko fakty. Napisałeś, że Chrystus "uznał go [Judasza] za wroga", to teraz PRZYTOCZ stosowny fragment Ewangelii, w którym taką informację ZAPISANO.

 • Yarpen - Ty rozumiesz to co ja pisałem? To Ty twierdzisz, że w Judasza wszedł szatan, bo Jan tak napisał. Jan nie jest Bogiem i jak każdy człowiek mógł się mylić. Nie był świadkiem naocznym tego, bo nigdzie nie ma opisanej reakcji na taki fakt. Po prostu nikt nie reaguje, a jak by to było zdarzenie realne, to wszyscy by o tym napisali. Ja tylko postawiłem tezę, że tak było naprawdę, jak Jan napisał – chociaz się z tą tezą nie zgadzam.
  Dalej to próbuję to poskładać w logiczną całość. Tyle, że nie da się to poukładać logicznie żeby to się zgadzało z nauczaniem Jezusa.

 • Aha... Próbą zmiany tematu dobitnie pokazałeś, że jesteś w pełni świadomy faktu, że NIE MA w Biblii miejsca, w którym zapisano, że Jezus uznał Judasza za wroga. Tym samym ŚWIADOMIE I Z PREMEDYTACJĄ także tutaj głosisz Ewangelię RÓŻNĄ od tej, którą mamy od Apostołów, czym pokazujesz, że jesteś jednym z ludzi, którzy "sieją (...) zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową."

 • Jezus traktował Judasza do końca jak przyjaciela. Takie jest moje zdanie. Teraz mi wytłumacz, dlaczego Kościół takich jak Judasz traktuje zupełnie inaczej jak pozostałych?

 • Pogadamy jak zacytujesz odpowiednie fragmenty nauczania Kościoła na temat Judasza, w których go "traktuje zupełnie inaczej jak pozostałych".

 • 20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.

  Yarpen; ja prawie dwadzieścia jeden miesięcy temu zaczynałem swoje wystąpienie właśnie w obronie tych, których Kościół traktuje zupełnie inaczej jak pozostałych. Jezus wszystkich potraktował jednakowo i nikogo nie odrzucił. Odeszli ci, którzy sami dokonali takiego wyboru.

 • I kolejny unik, czyli NIE MASZ żadnego tekstu z nauczania Kościoła, w którym Judasza "traktuje zupełnie inaczej jak pozostałych". No to nie mamy o czym rozmawiać, bo z tego, co WYMYŚLIŁEŚ na temat Kościoła, nie muszę się tłumaczyć. :D

 • Yarpen; ja nie oczekuję, że będziesz się tłumaczył za Kościół. Chcę Ci tylko wytłumaczyć, że bardzo mała grupa ludzi na świecie urządza całej reszcie ludzi taki matriks. I to właśnie szatan tym steruje. Jeśli nie zwrócimy się do Boga, to niedługo co drugi będzie schizofrenikiem. Normalna psychika czegoś takiego nie wytrzymuje. Już pisałem - cały ten projekt ma jeden słaby punkt. to są pieniądze. Pieniądz jest rzeczą umowną. Możesz dostać za niego tyle, ile ten drugi chce dać. Tyle, że tego kolosa można obalić tylko z pomocą Boga.

 • Na ten moment tworzysz jedynie kolejne bezpodstawne oskarżenia. Twoje UROJENIA na temat Kościoła mnie NIC nie obchodzą. Interesują mnie FAKTY, a ty masz gigant problem z ich prezentacją, bo NIE MASZ niczego, czym mógłbyś potwierdzić swoje tezy. Co, niestety, czyni je POMÓWIENIAMI, a Ciebie zwykłym oszczercą. :(

 • Yarpen; ja cały czas mówię o niesakramentalnych. Ogłoszono, że nie mogą przystępować do Komunii, bo ..............................
  Osądzono ich i skazano. Myślisz, że są gorsi od Judasza? A Jezus powiedział, że będzie sądził na końcu czasów i nikogo nie pośle aby sądził w Jego Imieniu.
  Więc ten osąd Kościoła jest nieuprawniony.

 • Jak pisałem: Nie muszę się tłumaczyć z tego, co WYMYŚLIŁEŚ i przypisujesz Kościołowi.

  I przypominam: Wbrew Twoim urojeniom, JEDYNYM, kto uniemożliwia grzesznikowi skorzystanie z Komunii Świętej, jest ON SAM, kiedy nie chce skorzystać z Sakramentu Pojednania i uzyskać odpuszczenia grzechów.

 • Jeszcze raz Ci przypominam Yarpen;
  Ez 34 20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście,

  Takim Kościół rozgrzeszenia nie daje.- mówi - przyjdźcie jak się nawrócicie.
  Słabego za ogrodzenie.

 • Nudzisz. Prezbiter udzieli rozgrzeszenie każdemu, kto spełni warunki przystąpienia do Sakramentu Pojednania. Nie może jednak udzielić Komunii człowiekowi, który przystępuje do niej w stanie grzechu ciężkiego, bo dałby do spożycia temu człowiekowi śmierć:

  1 Kor 11,27-29
  (27): Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (28): Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. (29): Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

 • (28): Niech przeto człowiek baczy na siebie samego,
  Tutaj Paweł wyraźnie pisze, że decyduje w swoim sercu każdy sam za siebie.

  nie zważając na Ciało [Pańskie] - tutaj chodzi o nasz stosunek do spożywanej ofiary, a nie o naszą nędzę. Prawdziwa skrucha za swoje grzechy spełnia ten warunek.

 • Jak zwykle pomijasz niewygodne dla siebie fragmenty ("kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej"), a "pasujące" przekręcasz tak, aby potwierdzały Twoje urojenia. Przykro patrzeć, że jasno zapowiadasz, iż widząc, jak ktoś chce sobie "załatwić" potępienie, niczego nie zrobisz aby do tego nie dopuścić. Iście szatańska filozofia życiowa!

 • Oczywiście jak zwykle ignorujesz również fakt, że jak penitent przychodzi do spowiedzi i spełnia warunki Sakramentu Pojednania, to OTRZYMA rozgrzeszenie. No, ale to jest niewygodna prawda, więc nie dziwne, że zamykasz na nią oczy i pomijasz milczeniem.

 • Powiedz Yarpen - co Judasz wypełnił z tego, co dzisiaj Kościół wymaga od niesakramentalnych? Postanowił poprawę?, coś obiecał? Spełnił tylko warunki, które są niezbędne. przyszedł i chciał ucztować ze wszystkimi. Całą resztę, która jest potrzebna, dał mu Jezus. Obmył go i dał mu Komunię. Dał mu zaliczkę na życie wieczne. Każdemu tak chce dać. Wystarczy tylko chcieć przyjść i ucztować.
  Trzeba tylko zdjąć togę sędziowską i zobaczyć w nich swojego brata.

 • Kwestię Judasza miałeś wyjaśnianą już wiele razy. NIE będę do tego wracał, bo skoro nie przebiło się to kiedyś, to dzisiaj też nie dotrze.

  Zmianą tematu nie zmienisz faktu, że popisałeś się iście szatańską filozofią przyzwalania na to, aby ktoś przy Tobie sam siebie potępił, oraz ignorowaniem niewygodnych faktów.

 • Yarpen napisał;
  że popisałeś się iście szatańską filozofią przyzwalania na to, aby ktoś przy Tobie sam siebie potępił

  A Jezus Judaszowi pozwolił na to, czy też nie pozwolił? Wygląda na to, że taka była filozofia Jezusa. Może taka filozofia jest mniej szkodliwa, jak filozofia, kiedy jeden drugiego potępia, nie mając dostatecznej wiedzy aby osądzać drugiego. Przypominam temat na katoliku "kruche podstawy ekskomuniki"

 • Nauczysz się wreszcie patrzeć na kontekst? Chrystus w ramach swojej męki nie tylko nie powstrzymał Judasza przed zdradą, ale także zabronił św. Piotrowi walki w swojej obronie. To, że Bóg na coś pozwala, nie oznacza, że Ty masz zachowywać się identycznie. Jeżeli widzisz, że ktoś przy Tobie popełnia zło, które może doprowadzić go do potępienia, to trzeba zareagować, a nie zasłaniać się tekstem "niech przeto człowiek baczy na siebie samego". Tym bardziej nie wolno uczestniczyć w czyimś grzechy bo zaciąga się grzech cudzy na swoje sumienie, więc dlatego nie udziela się Komunii ludziom w stanie ciężkiego, aby po pierwsze NIE popełnił grzechy świętokradztwa, a po drugie nie uczestniczyć w popełnieniu tego grzechu i samemu się nim nie obciążyć.

 • Yarpen napisał;
  Chrystus w ramach swojej męki nie tylko nie powstrzymał Judasza przed zdradą, ale także zabronił św. Piotrowi walki w swojej obronie. To, że Bóg na coś pozwala, nie oznacza, że Ty masz zachowywać się identycznie

  Przecież Jezus powiedział, że mamy Go naśladować.
  Jezus dokładnie wiedział, co Judasz zamierza. dokładnie też wiedział, co Judasz zrobi, a jednak mu komunię dał. Kościół tylko tyle wie, że niesakramentalny nie potrafi obiecać, że zerwie z grzechem. Na tej podstawie nie chce rozgrzeszyć i nie chce dać komunii.

  Yarpen - winny krzew uprawia Bóg. Nikt nie ma prawa odcinać winnej latorośli od winnego krzewu. Nie nam decydować o owocach. Bóg najlepiej wie, jak pielęgnować winną latorośl. Kto nie czerpie z winnego krzewu, to może wydać tylko cierpkie jagody.

 • "Nikt nie ma prawa odcinać winnej latorośli od winnego krzewu."

  Oczywiście. I dlatego nikt nikogo nie wyrzuca z Kościoła, a nawet apostaci nie są skreślani z ksiąg parafialnych, a jedynie zaznaczana jest w ich dokumentach informacja, że tak akt złożyli.

  Zrozum wreszcie: Odmowa udzielenia ŚWIĘTOKRADCZEJ Komunii Świętej nie jest, jak to sobie uroiłeś, "odcinaniem winnej latorośli", ale powstrzymaniem danego grzesznika od popełnienia kolejnego grzechu ciężkiego.

 • To jak? Przyjmiesz wreszcie do wiadomości DLACZEGO nie udziela się Komunii Świętej osobom, które mają nieodpuszczony grzech ciężki?

 • Ja tylko się dziwię, dlaczego takim ludziom kościół nie chce przebaczać, skoro Jezus Judaszowi przebaczył?

 • Dlaczego kłamiesz?

  Po pierwsze, księża w konfesjonałach czekają na KAŻDEGO grzesznika, który będzie chciał uzyskać odpuszczenie grzechów. Jeżeli jakiś grzesznik NIE przychodzi, to jak ma mu prezbiter odpuścić grzechy?

  Po drugie, nie wiemy, czy Judasz uzyskał odpuszczenie grzechy zdrady i wydania Zbawiciela, bo ten Apostoł się powiesił przed zmartwychwstaniem Chrystusa i nie mamy informacji o tym, co się działo w jego sercu jak popełniał samobójstwo.  Odpowiedz ma moje pytanie:
  Czy przyjmiesz wreszcie do wiadomości DLACZEGO nie udziela się Komunii Świętej osobom, które mają nieodpuszczony grzech ciężki?

 • Yarpen, dlatego im się nie udziela Komunii, bo ich przekonano, że nie uzyskają rozgrzeszenia, więc nie przystępują do spowiedzi. Wyautowano ich, tak jak jest napisane u Ezechiela.
  Co do Judasza, to nie jest dla nas istotne, co się z nim stało, ale to, jak Jezus go potraktował. Mamy naśladować Jezusa. Nie mamy prawa nikogo sądzić.

 • I dalej idziesz w zaparte. Szkoda.

  Po pierwsze: Jest bardzo istotne co się z nim stało. To, że Jezus nazwał Judasza przyjacielem NIE OZNACZA jeszcze, że Chrystus uważał, iż Judasz nie ma grzechu. Sam zresztą powiedział o tym Apostole, że on NIE JEST czysty (por. ).

  Po drugie, WBREW Twoim urojeniom, nikt nie wmawia nikomu, że nie otrzyma rozgrzeszenia jeżeli spełnia wszystkie warunki sakramentu Pojednania. Rozumiesz, że ty byś chciał, aby rozgrzeszano cudzołożników hurtowo, ale jeżeli NIE MA żalu za grzech, NIE MA postanowienia poprawy, to NIE MOŻE być możliwości rozgrzeszenia, bo ten ktoś przystępuje do spowiedzi świętokradczo. Odmowa rozgrzeszenia jest wskazaniem tej osobie, że musi najpierw zmienić swoje nastawienie, a nie osądzaniem.


  Nie wiem, kto tam w Twojej rodzinie żyje w związku niesakramentalnym (dziecko, brat, siostra), ale Kościół nie zmieni nauczania, które ma od Boga, bo Tobie się nie podoba, że ta osoba nie może przystąpić do Komunii Świętej, bo ma NIEODPUSZCZONY grzech ciężki. Zrozum: Kościół z radością przywita tego kogoś przy Stole Pańskim, ale NIE MOŻE pozwolić na to, aby ten ktoś do grzechu cudzołóstwa dorzucił sobie grzech świętokradztwa, bo miałby udział w tym grzechu.

 • Yarpen napisał;
  Po pierwsze: Jest bardzo istotne co się z nim stało. To, że Jezus nazwał Judasza przyjacielem NIE OZNACZA jeszcze, że Chrystus uważał, iż Judasz nie ma grzechu. Sam zresztą powiedział o tym Apostole, że on NIE JEST czysty (por. ).

  Yarpen - Jezus Judasza potraktował dokładnie tak samo jak pozostałych uczniów. Obmył mu nagi (obmył go z grzechów) i dał mu Komunię.
  Tak jak jest w przypowieści o pszenicy i chwaście - każdego osądzi na końcu czasów. Tu na ziemi nikogo nie sądzi i nikogo nie posłał żeby sądził w Jego Imieniu.
  Nie postawił Judaszowi tych wszystkich warunków, których spełnienia domaga się kościół.

  To Kościół poprawia Boga, bo uznał, że dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma.

 • Po pierwsze: Odnieś się do WSZYSTKIEGO, co napisałem w poprzednim komentarzu.
  Po drugie: PRZYTOCZ fragment nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma".

 • Yarpen; - a ile warunków spowiedzi Judasz wypełnił?

  Powiedz mi Yarpen, czy prezbiter by dał rozgrzeszenie gosciowi, który podchodzi do konfesjonału i mówi tak - chcę ciebie sprzedać mafii za trzydzieści srebrników. wiem, ze to grzech ale potrzebuję tych pieniędzy.
  Dostał by rozgrzeszenie, czy nie?

  Przejdź się jeszcze raz drogą krzyżową i przyjrzyj się, jak Bóg pozwolił się traktować żeby ocalić ludzką duszę. może wtedy przestaniesz mówić o świętokradztwie. Ty Yarpen nie potrafisz pojąć Bożego miłosierdzia.

  Widzisz Yarpen, wystarczy Bogu powiedzieć - obmyj mnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. W ten sposób pozwalasz Bogu wejść do Twojego życia. Bóg najlepiej wie, jak to zrobić.

 • Widzę, że pomijasz niewygodne fragmenty moich postów. Nie dziwię się. Musiałbyś zmienić poglądy, a do tego nie jesteś zdolny.

  Aha... Napisałeś tak:

  "To Kościół poprawia Boga, bo uznał, że dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma."

  PRZYTOCZ fragment nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma"

 • Yarpen; Warunki spowiedzi, które Kościół stawia grzesznikowi, są sprzeczne z tym, co zrobił Jezus w stosunku do Judasza. Jezus od Judasza nie wymagał tych wszystkich warunków.

 • NIE interesują mnie Twoje urojenia i wymysły (w tym na temat Judasza). Napisałeś tak:

  "To Kościół poprawia Boga, bo uznał, że dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma."

  PRZYTOCZ fragment nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma". Ewentualnie, jeżeli została Ci choć odrobina honoru, przyznaj, że to zmyśliłeś i przeproś za fałszywe oskarżenia.

 • Yarpen; Ja z zasady nie przepraszam za to, że piszę to, co myślę. Jak będę miał świadomość błędu, to zmienię swoje myślenie i wtedy będę przepraszał.

  ty Yarpen, boisz się myśleć, bo to może się komuś nie spodobać.
  Czekasz na gotowe instrukcje. Zacznij przyjmować codziennie Komunię, to dostaniesz instrukcje, tylko że to też nie będzie dla Ciebie tak oczywiste, jak tego oczekujesz ale na pewno będziesz miał więcej odwagi.

 • "Yarpen; Ja z zasady nie przepraszam za to, że piszę to, co myślę. "

  No cóż, będziesz się przed Bogiem tłumaczył z tych kłamstw, które opowiadasz na temat Jego Kościoła. Ja próbowałem Cie skłonić do refleksji nad Twoim zachowaniem, ale widzę, że jesteś tak zaślepiony przez swoją pychę i przekonanie o własnej nieomylności, iż nic się do Ciebie nie przebija.

  Aha... Dzięki za kolejne potwierdzenie, że fałszywie oskarżasz Kościół przypisując mu nauki, które SAM wymyśliłeś jako rzekomo w nim istniejące.

 • To jeszcze raz się Ciebie zapytam;

  Powiedz mi Yarpen, czy prezbiter by dał rozgrzeszenie gosciowi, który podchodzi do konfesjonału i mówi tak - chcę ciebie sprzedać mafii za trzydzieści srebrników. wiem, ze to grzech ale potrzebuję tych pieniędzy.
  Dostał by rozgrzeszenie, czy nie?

 • Nie będę z Tobą dalej rozmawiać dopóki nie przedstawisz fragmentu nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma."

 • Yarpen - nie chcesz odpowiedzieć na moje pytanie. Jak odpowiesz na moje pytanie, to będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.

 • Już Ci pisałem: NIE INTERESUJĄ mnie Twoje urojenia i wymysły. Pogadamy jak ZACYTUJESZ fragment nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO nauczanie, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma."

 • Skoro Kościół nie przebacza, to przebaczenia nie ma.
  Dlatego nie chcesz odpowiedzieć na moje pytanie.

 • Powtórzę, bo widać nie dotarło:

  Pogadamy jak ZACYTUJESZ fragment nauczania Kościoła, w którym ZAPISANO nauczanie, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma."

 • Yarpen - ja mówię o faktach. Tacy ludzie nie dostają rozgrzeszenia. Jeśli to nie wynika z nauczania, to tym gorzej dla Kościoła, bo niby z czego to się bierze? wytłumacz mi - dlaczego tak się dzieje?

 • Kasowaniem komentarzy nie zmienisz faktów, czyli tego, że WYMYŚLIŁEŚ sobie, iż Kościół naucza, że "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma", a teraz z nią polemizujesz. Ja zaś, co już Ci kiedyś pisałem, NIE MUSZĘ i NIE BĘDĘ zajmował się wymysłami. Chcesz abym zajął się tezą, że Kościół głosi, iż "dla takich jak Judasz przebaczenia nie ma"? PRZYTOCZ fragment nauczania katolickiego, gdzie taką naukę ZAPISANO.


  Aha... To, że w Twojej rodzinie ktoś nie może przystąpić do Komunii Świętej, bo nie chce zerwać z cudzołóstwem w związku pozamałżeńskim, to jest problem TEJ OSOBY. Kościół nie zmieni nauczania, bo Ty byś tego chciał.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd