« Łk 5 nic e'śmy nie ułowili. Ile warta jest Prawda? »

Ez 37

04.05.2018

Duch Boży w nas

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie211 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

 

Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że to Duch Boży daje Życie.  Skoro Jezus mówił  -  jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi jego, nie będziecie mieli Życia w sobie. To tym samym mówi -  nie będziecie mieli Ducha Bożego w sobie. To Duch Boży ożywia. To poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego.-----------------------Http://prorok.phorum.pl

1 Komentarz

 • "To poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego."

  No patrz, a Chrystus i Apostołowie przekazali na ten temat coś zupełnie innego:

  Jn 14:26
  26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec POŚLE w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  Dz 2,1-4
  1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
  2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
  3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
  4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


  Dz 8,14-17
  14. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
  15. którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
  16. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
  17. Wtedy więc WKŁADALI /Apostołowie/ NA NICH RĘCE, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

  Dz 19,1-6
  1. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.
  2. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.
  3. Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.
  4. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł.
  5. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
  6. A kiedy Paweł WŁOŻYŁ NA NICH RĘCE, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

  Jak sądzisz: Lepiej wierzyć Zbawicielowi i tym, których sam nauczał i posłał, aby głosili Ewangelię, czy Tobie?

 • A pamiętasz Yarpen, jak jeden chciał kupić sobie, aby po nałożeniu przez niego rąk, zstępował Duch Święty? Kiedy ostatnio ludzie widzieli zstępującego Ducha Świętego po nałożeniu rąk? Piotr odszedł, Paweł odszedł i Ducha Świętego więcej nie widziano. Jak pewnie wiesz, to Duch Święty zstępuje kiedy chce i na kogo chce zstąpić. Człowiek nie ma tutaj żadnej władzy, aby o tym decydować.
  Bóg wie najlepiej, kto jest odpowiednio usposobiony. Przecież dyskutowaliśmy, że są opisy kiedy Duch Święty zstępował bez nakładania rąk. Więc nakładanie rąk nie jest warunkiem koniecznym.

 • "iedy ostatnio ludzie widzieli zstępującego Ducha Świętego po nałożeniu rąk? Piotr odszedł, Paweł odszedł i Ducha Świętego więcej nie widziano."

  LOL
  Ducha Świętego nigdy nie widziano, bo się nikomu osobiście nie objawił. Widziano jedynie znaki jego zstępowania (gołębica, języki ognia) lub działania (dary). To jednak, że ktoś nie otrzymał tych spektakularnych darów Ducha Świętego, nie oznacza, wbrew temu, co sobie UROIŁEŚ, iż ta osoba nie ma Ducha Świętego.

  "Jak pewnie wiesz, to Duch Święty zstępuje kiedy chce i na kogo chce zstąpić. Człowiek nie ma tutaj żadnej władzy, aby o tym decydować."

  Idź i powiedz Apostołom, że bezprawnie posłali Piotra i Jana do Samarii, aby przekazali tamtejszym chrześcijanom Ducha Świętego przez włożenie rąk. Co do dyskusji, którą wcześniej prowadziliśmy, to nadal NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO w fakcie, że z przypadku SZCZEGÓLNEGO, będącego kolejny potwierdzeniem od Boga dla św. Piotra, iż poganom też trzeba głosić Ewangelię, usiłujesz wyprowadzić zasadę ogólną.  I odpowiedz na moje pytanie:


  Lepiej wierzyć Zbawicielowi i tym, których sam nauczał i posłał, aby głosili Ewangelię, czy Tobie?

 • I jeszcze jedno: Chcesz twierdzić, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego"? Przytocz fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła, w którym to ZAPISANO, a nie takie, które naciągasz jak tylko można pod przyjętą przez siebie tezę.

 • Yarpen; poczytaj sobie Stary Testament. Tam masz dużo o prorokach. Czytałeś żeby ktoś na nich ręce nakładał i dopiero potem prorokowali? Podajesz trzy przykłady jak Duch Święty zstępuje po nałożeniu rąk i chcesz z tego zrobić zasadę. Znajdziesz setki przykładów, jak Duch Święty zstępuje bez nakładania rąk.

 • Znalazłem dwa takie przykłady. Natomiast NIE znalazłem nawet jednego miejsca, gdzie zapisano by naukę, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego". Jeżeli taki znasz, to poproszę o jego ZACYTOWANIE lub podanie sigla.

 • EZ 37
  9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2.

  J 6
  48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
  54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

  Yarpen; mam nadzieję, że Ezechiela traktujesz poważnie. Tam jest wyraźnie napisane, że ożyli dopiero jak wstąpił w nich Duch. A więc Żywi są ci, którzy mają w sobie Bożego Ducha. Jezus mówi, że mają w sobie Życie ci, którzy spożywają Jego Ciało i Krew. Postudiuj logikę, to może zrozumiesz, a jeszcze lepiej, to codziennie przystępuj do Komunii.

 • Prosiłem o fragmenty, w których ZAPISANO nauczanie, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego", a nie te, co do których usiłujesz wmówić czytelnikom bloga i mnie, iż tam rzekomo jest taka nauka. Twoja odstępcza logika mnie NIE interesuje, ani tym bardziej NIE obchodzi. Istotne jest dla mnie to, co jest ZAWARTE w nauczaniu Chrystusa, Apostołów i Kościoła.

 • I przypominam: Mimo CODZIENNEGO przystępowania do komunii przez papieży, biskupów i prezbiterów, jakoś nigdy w Kościele nie głoszono wymyślonej prze Ciebie nauki, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego". :D

 • Ja wiem Yarpen, że Ezechiel jest trudnym prorokiem.
  Ezechiel mówi - """duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach"""
  Nie ma w sobie Życia ten, kto nie ma w sobie Bożego Ducha.

  Jezus mówi - 54""" Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."""

  Skoro ma Życie, to ma również Ducha, który to Życie daje. Każdy, kto ma w sobie Bożego Ducha, Żyje w łączności z Bogiem.

 • Jak pisałem: Proszę o fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła, w którym jest ZAPISANA nauka, iż "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego". Swoje pomysły możesz sobie odpuścić.


  Aha... Ezechiel, wbrew Twoim urojeniom, NIE ODNOSIŁ się do Komunii Świętej.

 • Yarpen napisał'
  Aha... Ezechiel, wbrew Twoim urojeniom, NIE ODNOSIŁ się do Komunii Świętej.

  Na czym opierasz swoje twierdzenie?

 • Na treści tego, co jest w proroctwach Ezechiela. :D

  I przypominam:

  Proszę o fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła (cytat lub namiary na cytat), w którym jest ZAPISANA nauka, iż "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego".

 • Ezechiel mówi - """duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach"""
  To odpowiedz mi Yarpen - Czy aby mieć w sobie Życie, to trzeba mieć w sobie tego Bożego Ducha, czy też wg Ciebie, to nie jest konieczne?

  Mam nadzieję, że wiesz - o co mi chodzi.

 • Na nic nie będę odpowiadał. Proroctwo, które przytoczyłeś, dotyczy ODNOWIENIA Izraela, a nie, jak to sobie uroiłeś, otrzymywania Ducha Świętego. Przypominam:

  Proszę o fragment nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła (cytat lub namiary na cytat), w którym jest ZAPISANA nauka, iż "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego".

 • T Yarpen odrzuciłeś tym samym cały Stary Testament, bo tam wprost o komunii nic nie ma. W ST nic wprost nie jest napisane. O Komunii w ST jest kilka Proroctw. Ty wszystko odrzucasz, bo to nie jest wprost?
  Np. Jeremiasz 31


  31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
  kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>
  nowe przymierze.
  32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
  kiedy ująłem ich za rękę,
  by wyprowadzić z ziemi egipskiej17.
  To moje przymierze złamali,
  mimo że byłem ich Władcą
  - wyrocznia Pana.
  33 Lecz takie będzie przymierze,
  jakie zawrę z domem Izraela
  po tych dniach - wyrocznia Pana:
  Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
  i wypiszę na ich sercu18.
  Będę im Bogiem,
  oni zaś będą Mi narodem.
  34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
  jeden mówiąc do drugiego:
  "Poznajcie Pana!"
  Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
  poznają Mnie19 - wyrocznia Pana,
  ponieważ odpuszczę im występki,
  a o grzechach ich nie będę już wspominał».

  Masz wątpliwości - czy to jest o Komunii? Bo ja nie.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (05.05.2018 21:39)
 • "Yarpen odrzuciłeś tym samym cały Stary Testament, bo tam wprost o komunii nic nie ma."

  Nie odpowiadam za Twoje urojenia na temat tego co odrzucam.

  "Jeremiasz 31 (...)"

  NIE zawiera nauczania, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego", a przypominam, że prosiłem Cię o CYTAT z nauczania Chrystusa, Apostołów lub Kościoła, w którym jest to nauczanie.

 • Yarpen - mam taką propozycję. Idź i zapytaj o to biskupa Siemieniewskiego.
  Ja osobiście mam wysokie mniemanie o nim. Ja Tobie tego nie wytłumaczę z jednego prostego powodu. Jestem dla Ciebie niewiarygodny i co bym nie powiedział, to i tak to odrzucisz. Jest dużo większa szansa, że biskupowi uwierzysz.

 • I kolejny unik. Nie dziwne. Pójdę Ci na rękę: Ponieważ Chrystusa, Apostołów lub Kościoła przytoczyć nie jesteś w stanie, zaś z tego, co napisałeś wynika, że bp. Siemieniewski tak głosił, to zacytuj jego nauczanie, w którym stwierdził, że "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego".

 • Yarpen; poprzez Komunie spożywamy Żywego Boga. Z tym chyba się zgodzisz?

 • Krzysiekniepielo, już Ci pisałem: NIE INTERESUJE mnie Twoja "logika" i oparte na niej wywody. Proszę abyś ZACYTOWAŁ fragment nauczania Chrystusa, Apostołów, Kościoła lub przywołanego przez Ciebie bp. Siemieniewskiego, w którym jest ZAPISANA nauka, iż "poprzez Komunię otrzymujemy Ducha Bożego - Ducha Świętego".

 • Skoro sam przyznajesz, że nie prowadzisz dyskusji, tylko offtopujesz, to następne takie teksty będę usuwał. Skoro nie odnosisz się w żaden sposób do moich argumentów, to tym samym nie dyskutujesz.

  Zastanawia mnie jedno - piszesz, że nie interesuje Ciebie moja logika.
  To co Ciebie trzyma jeszcze na moim blogu?

  Może liczysz na to, że się kiedyś spotkamy i uściśniesz mi dłoń?
  Uścisk dłoni proroka to by było coś.

 • "Może liczysz na to, że się kiedyś spotkamy i uściśniesz mi dłoń?
  Uścisk dłoni proroka to by było coś."

  Proroka? Fałszywego, owszem. Takiego, o jakich pisał św. Paweł w Liście do Galatów.

 • Ez 37
  10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie2

  Widzisz Yarpen - to ci, którzy staną do walki z szatanem.

 • Krzysiekniepieklo, wielokrotnie dałeś świadectwo (chociażby negacją tego, co św. Jan zapisał w swojej Ewangelii o wstąpieniu szatana w Judasza), że jesteś jednym z tych ludzi, o których św. Paweł woła, aby byli przeklęci:

  Ga 1:6-9
  6. Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii.
  7. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
  8. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!
  9. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!
  (BT)

 • A Ty Yarpen nie usiłujesz zrobić z tego listu do Galatów, Ewangelii którą głosił Paweł. List był do Galatów i Paweł odnosił się do nauk, które ktoś tam głosił, a Paweł sie z nimi nie zgadzał. Paweł nie może przeklinać kogoś, kogo nie zna i nie zna tego, co głosi. No ale Yarpen wie lepiej i przeklina naokoło wszystkich, którzy głoszą to, czego Yarpen nie rozumie.

 • Ślicznie usiłujesz wmówić sobie, że jak Paweł pisał do Galatów, to innych chrześcijan nauczanie zawarte w tym liście nie obowiązuje. Przykro mi, ale to tak nie działa. List jest częścią Tradycji Apotstolskiej, czyli nauczania przekazanego nam pisemnie i ustnie, która OBOWIĄZUJE wszystkich w Kościele. Czyli także i Ciebie. Dlatego nawet jak wyjdziesz z siebie i staniesz obok, to nic nie zmieni się w fakcie, że także i Ciebie z racji na głoszenie INNEJ Ewangelii, niż tak przekazana przez Apostołów (vide chociażby kwestia wstąpienia szatana w Judasza w czasie Ostatniej Wieczerzy) obejmuje przekleństwo Apostoła Pogan.
  Faktów nie zmienisz, a pokaz tego, że w niepoważaniu masz nauczanie Chrystusa i Apostołów, które zaprzecza Twoim tezom, dałeś wielokrotnie.

 • A kto Ciebie Yarpen upoważnił żeby oceniać, czy Ewangelia którą zostawił Paweł Galatom, jest inna od tej, którą ja głoszę?
  Jezus nikogo nie przeklinał - nawet tych, co Go przybijali do krzyża, a Ty przeklinasz wszystkich, którzy mają inne zdanie, a Ty nie potrafisz udowodnić, że nie mają racji.

 • Nie trzeba do tego ŻADNEGO upoważnienia, bo jak jest każdy widzi. Choćbyś kasował wszystkie komentarze, to i tak NIE ZMIENISZ faktu, że głosisz INNĄ Ewangelię niż ta, którą mamy od Apostołów.

 • Przedstaw Yarpen - jaka jest różnica między Ewangelią, którą Paweł głosił Galatom, a tym, co ja głoszę? Zważ Yarpen, że Ewangelii Jana jeszcze nie było, jak Paweł pisał list do Galatów.

 • "Zważ Yarpen, że Ewangelii Jana jeszcze nie było, jak Paweł pisał list do Galatów."

  Błąd. Pytanie czy wynikający z ignorancji, czy z próby przeinaczenia rzeczywistości? Ewangelia wg. św. Jana nie była SPISANA, kiedy św. Paweł tworzył List do Galatów. Głoszona była od zesłania Ducha Świętego, bo jest to Ewangelia o Chrystusie. :)

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd