« Wywindowali się na sam szczyt (2) Oddać życie za Chrystusa »

Stworzył nas do wolności

24.04.2018

Wiara, to wolny wybór każdego

Czy ludzie naprawdę nie rozumieją, co to jest wiara? Czy można człowiekowi nakazać wierzyć w to albo tamto? Prawda jest jedna i nie da się jej zadekretować. Wiara, to jest ciągłe poszukiwanie prawdy. Kto wiarę zadekretuje i ogłosi, że ją znalazł, to przestaje szukać prawdy. zatrzymuje się i stoi. Ten, co stoi, to nie dojdzie do celu. Jezus nam wyznaczył Drogę i tego, kto mu uwierzył, prowadzi za rękę. Prowadzi tych, którzy spożywają jego Ciało i Krew, bo tylko tacy mają w sobie Życie. Kto czerpie z Winnego Krzewu, tego Bóg oczyszcza z grzechów aby przynieśli owoc obfitszy. Człowiek trwający w Chrystusie nie potrzebuje nauczycieli, bo Bóg takiego potrafi sam pouczyć.  Tak jest napisane w proroctwie Jr 31,31. To jest właśnie proroctwo nowego przymierza we Krwi Chrystusa. Tam wyraźnie jest mowa, że Bóg każdego sam pouczy.  Gdzie indziej jest napisane - szczęśliwy sługa, który wydaje żywność w oznaczonym czasie - Tutaj tez chodzi o karmienie ludu Bożego Ciałem i Krwią Chrystusa. Więc może zamiast nauczać moralności chrześcijańskiej, to trzeba wziąć się za głoszenie potrzeby przyjmowania jak najczęściej Komunii. Trzeba w ludzi tchnąć Życie - Boże Życie. To samo jest w proroctwie o kościach. Ez 34  Tam prorok mówi do kości. To właśnie częsta Komunia ma te kości ożywić. To mnie Bóg kazał do tych kości mówić. Spożywajmy Ciało i Krew Chrystusa aby Chrystus w nas zamieszkał. Razem z Chrystusem możemy zmienić ten świat. -----------------------Http://prorok.phorum.pl

Wpis w kategorii: Codzienna Komunia

1 Komentarz

 • Oczywiście masz wolną wolę i Bóg ją szanuje, możesz wierzyć w co chcesz.
  Jedni wierzą w Latającego Potwora Spaghetti, inni są buddystami, inni satanistami, inni wierzą, że Jezus nie istniał, inni w to, że był aniołem.
  Nikt im nie broni wierzyć w co chcą, ale prawda jest jedna.
  Jezus nie mógł jednocześnie umrzeć na krzyżu i nie umrzeć. Jezus albo zmartwychwstał albo nie, nie da się zrobić tego i tego.
  Ty byś chciał Kościoła w którym każdy sobie wierzy w coś innego i nikt się tym nie przejmuje.
  Może Jezus zrobił błąd, że nauczał Apostołów, w końcu mógł im dawać codziennie Komunie i sami bez niego by wszystko zrozumieli.

 • Kacperku; mało uważnie czytałeś Ewangelie. Prawda jest taka, że apostołowie słuchali nauk ale niezbyt dużo z tego rozumieli i dopiero na skutek przyjmowanej Komunii zaczęli tą naukę pojmować. Wcześniej to raczej to wszystko zapamiętywali. Przecież Jezus do nich mówił, że dostaną Ducha Świętego, który ich o wszystkim pouczy i przypomni, co Jezus mówił. Jak Jezus mówił im o zmartwychwstaniu, to nie bardzo rozumieli o co chodzi. Przecież inaczej nie byli by tak zdziwieni i zaskoczeni tym, co się stało. To właśnie Komunia skutkuje tym, że Bóg w nas zamieszkuje i o wszystkim nas poucza.

 • "Prawda jest taka, że apostołowie słuchali nauk ale niezbyt dużo z tego rozumieli i dopiero na skutek przyjmowanej Komunii zaczęli tą naukę pojmować. "

  Dość ciekawa teza w świetle faktu, że Chrystus powiedział coś innego na ten temat:

  Jn 14:26
  26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

  Duch Święty, a nie Komunia, dał zrozumienie nauczania Chrystusa Apostołom. Kolejny raz się okazuje, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie przekazaną przez Apostołów.

  "To właśnie Komunia skutkuje tym, że Bóg w nas zamieszkuje i o wszystkim nas poucza."

  Ale masz jakiś fragment nauczania Chrystusa lub Apostołów, gdzie to zapisano?

 • J6
  53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

  To jest Yarpen najbardziej podstawowa część Ewangelii.
  Słyszałeś pewnie takie sformułowanie - Napełnieni Duchem Świętym.
  Właśnie przez Komunię Bóg napełnia nas Duchem Świętym - napełnia nas Swoim Boskim Życiem. Dopiero Żywy może zrozumieć, co mówi Bóg. Trup nie zrozumie.

 • "[J 6,53-58] To jest Yarpen najbardziej podstawowa część Ewangelii."

  Nie. To jest część, którą TY uznałeś za "najbardziej podstawową". To, że Ty coś uznajesz za najbardziej podstawowe, nie oznacza jeszcze, że tak jest w rzeczywistości.

  "Słyszałeś pewnie takie sformułowanie - Napełnieni Duchem Świętym.
  Właśnie przez Komunię Bóg napełnia nas Duchem Świętym - napełnia nas Swoim Boskim Życiem."

  Obawiam się, że jednak jest "nieco" inaczej. W Biblii bowiem, nie mówiąc o nauczaniu ustnym Apostołów, NIE MA stwierdzenia, że będziemy napełniani Duchem Świętym "przez Komunię". Mamy za to zupełnie inną naukę tak na temat tego, jak Apostołowie zostali napełnieniu Duchem Świętym...

  Dz 2,1-4
  1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
  2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
  3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
  4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

  ...jak i tego, w jaki sposób chrześcijanie otrzymują Ducha Świętego:

  Dz 8,14-17
  14. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
  15. którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
  16. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
  17. Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

  Dz 19,1-6
  1. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.
  2. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.
  3. Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.
  4. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł.
  5. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
  6. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

  Jak widzisz, nie ma tu mowy o tym, że Duch Święty napełnia chrześcijan "przez Komunię", lecz że dokonuje się to na skutek włożenia rąk. Nadal więc pokazujesz, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie tę, którą przekazali nam Apostołowie. :( • Yarpen; skoro to takie proste, to dlaczego nie nakładają na każdego rąk?
  Przecież w ten prosty sposób każdy by otrzymał Ducha Świętego i każdy by się bez wysiłku nawrócił. Zacznij to propagować. może to Ty masz racje i w ten prosty sposób zmienisz świat. Kiedy ktoś ostatnimi czasy widział zstępującego w ten sposób Ducha Świętego? słyszałeś o takim przypadku?
  Widzisz - ja wierzę, że wtedy działy się cuda, bo ludzie nie byli tak zakłamani jak dzisiaj. Wierzyli prosta wiarą. Dzisiaj brak wiary to i cudów na lekarstwo.

 • "Yarpen; skoro to takie proste, to dlaczego nie nakładają na każdego rąk?"

  Po pierwsze, to jak zwykle pokazujesz swoją ignorancję, bo to się dokonuje w Sakramencie Bierzmowania. Po drugie, tą ucieczką nie zmienisz NICZEGO w fakcie, że kolejny raz głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie tę przekazaną przez Apostołów, bo ANI Chrystus, ANI Apostołowie nigdy nie nauczali, że zostajemy napełnieni Duchem Świętym przez przyjmowanie Komunii Świętej. Zajmij się więc lepiej swoim odstępstwem od nauczania Kościoła Chrystusowego i powrotem do prawidłowej nauki, a nie wymyślonymi przez siebie bzdurami mającymi odwrócić uwagę od Twoich herezji.

 • To co, chcesz Powiedzieć Yarpen, że przez nałożenie rąk otrzymuje się Ducha Świętego dożywotnio? No bo jeśli nie, to co jak się Ducha Świętego utraci?
  Znowu nałożenie rąk i znowu Jest? Pewny jesteś, że to tak wygląda?

 • Ślicznie usiłujesz odwrócić uwagę od faktu, że pisząc "przez Komunię Bóg napełnia nas Duchem Świętym" kolejny raz wystąpiłeś z WŁASNYM nauczaniem, a nie tym, co mamy od Apostołów. Niestety, tym pokazem ignorancji (nieważne, czy rzeczywistej, czy też udawanej), nie zdołasz ukryć faktu, że głosisz WŁASNE WYMYSŁY, a nie Ewangelię przekazaną przez Apostołów.

 • Yarpen; nie rozumiesz podstawowej rzeczy. Apostołowie nauczali tego, co jest zapisane w Ewangeliach. Przez kilkadziesiąt lat nauczali tylko tego, co jest w Ewangeliach. Listy to były tylko incydenty pisane do konkretnych ludzi. Przeczytali im to kilka razy i o tym zapominali. To nie była podstawa nauczania. Listy do Koryntian znali tylko Koryntianie, a z pozostałymi było podobnie.
  Dzisiaj chcecie na podstawie tych listów obalać to, co mówił Jezus. Zastanów się trochę chłopie.

 • Dalszy ciąg rozmowy nastąpi kiedy:

  a) zaczniesz odnosić się do tego, co NAPISAŁEM, a nie do swoich urojeń;
  b) przestaniesz odwracać uwagę od tego, co SAM napisałeś, a co okazuje się byś sprzeczne z nauczaniem Chrystusa i Apostołów.

 • Różnica między nami jest taka Yarpen, że ja głoszę Ewangelię Chrystusa, bo jestem uczniem Chrystusa, a ty opierasz się na listach apostołów i nauczaniu całej rzeszy ich "następców" Natworzyło się różnych szkół, nauczycieli i ojców, a jeden mądrzejszy od drugiego. Nauczyciel jest jeden Yarpen. Zaufaj mu.

 • "Różnica między nami jest taka Yarpen, że ja głoszę Ewangelię Chrystusa, bo jestem uczniem Chrystusa(...)"

  Wobec tego przytocz fragment dowolnej Ewangelii, w którym ZAPISANO, że przez Komunię Bóg napełnia nas Duchem Świętym. Jak to zrobisz, to przyznam, że w tej kwestii nauczasz tego, co powiedział Chrystus.

 • Yarpen napisał;
  Jak widzisz, nie ma tu mowy o tym, że Duch Święty napełnia chrześcijan "przez Komunię", lecz że dokonuje się to na skutek włożenia rąk. Nadal więc pokazujesz, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie tę, którą przekazali nam Apostołowie. :(


  A tutaj nikt na nich rąk nie nałożył

  Dz 2,1-4
  1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
  2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
  3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
  4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

  Jak widzisz, to nakładanie rąk nie jest konieczne.
  Przecież Jezus na nich rąk nie nakładał, a jednak Ducha Świętego otrzymali.
  Skoro nie jest konieczne, to może człowiek nie ma władzy nad Duchem Świętym i nie decyduje, kiedy Duch Święty może przyjść, a kiedy nie może.

 • Po pierwsze, to wydarzenie z Dz 2,1-4 miało miejsce przed tymi, które opisano w Dz 8,14-17 i Dz 19,1-6. Po drugie, NIE ZMIENIAJ TEMATU i przytocz fragment Ewangelii, skoro głosisz to, co powiedział Chrystus, w którym ZAPISANO, że Bóg napełnia nas Duchem Świętym przez Komunię Świętą.

 • Yarpen; Cały czas próbujesz moderować moim blogiem. Mówiłem Ci już. Nie jesteś tutaj moderatorem. To Ty nie odnosisz się do mojej argumentacji i żądasz jakichś dowodów. Już Ci mówiłem - Jezus nic nie udowadniał. ja też nic nie będę udowadniał. Zacznij Yarpen myśleć i szukać prawdy. Pragnienie prawdy jest bardzo dobrą motywacją żeby uwierzyć. Duch Święty zstępuje na tych, którzy uwierzyli. Samo nakładanie rąk ma drugorzędne znaczenie i nie jest konieczne. podałem Ci przykład.

 • Dziękuję za potwierdzenie tego, że:
  1. NIE MASZ żadnego fragmentu Biblii, w którym by zapisano, że Bóg napełnia chrześcijan Duchem Świętym przez Komunię Świętą.
  2. Jesteś W PEŁNI ŚWIADOMY faktu, iż nie istnieje ani jedna wypowiedź Zbawiciela, w której by tak nauczał, a to, co głosisz, to TWÓJ pomysł.
  3. Nie dość, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie przekazaną przez Apostołów, to robisz to z pełną premedytacją.

 • Co do jednego Yarpen masz rację. nigdzie w Ewangelii nie ma napisane wprost tego, co ja mówię. Tyle, że w Ewangelii wiele rzeczy nie jest napisane wprost.
  Pamiętasz pewnie jeszcze dyskusję w wątku na "wierze" 'Wyjście z Egiptu.
  Tam dyskutowaliśmy o Narodzeniu z wody i Ducha, co jest niezbędne aby wejść do królestwa Bożego. Wy odnosiliście to tylko do chrztu. Skoro tak, to w jaki sposób dobry łotr mógłby wejść do królestwa Bożego. przecież takiego chrztu, poprzez pokropienie wodą nie otrzymał? Przecież jednak wszedł, skoro tak mu Jezus powiedział.

  Aby Duch Święty zstąpił na człowieka, to potrzebna jest wiara tego człowieka. Samo nakładanie rąk nie pomoże. Problem w Kościele jest z tym, że często wyświęca się ludzi, którzy nie wierzą.

 • "nigdzie w Ewangelii nie ma napisane wprost tego, co ja mówię."

  Nie zostało to zapisane również "nie wprost". Po prostu wymyślasz sobie różne rzeczy, a potem wmawiasz, że właśnie Chrystus tak nauczał, a apostołowie, którzy zaprzeczają Twoim tezom, to banda nieuków głoszących to, co im się podobało.

 • Yarpen napisał;
  a apostołowie, którzy zaprzeczają Twoim tezom, to banda nieuków głoszących to, co im się podobało.

  Znajdź Yarpen miejsce, gdzie apostołowie zaprzeczają moim tezom.

 • Ot, chociażby w kwestii tego, jak Bóg napełnia Duchem Świętym. Ty twierdzisz:

  "Słyszałeś pewnie takie sformułowanie - Napełnieni Duchem Świętym.
  Właśnie przez Komunię Bóg napełnia nas Duchem Świętym - napełnia nas Swoim Boskim Życiem."

  A Chrystus i Apostołowie:

  Jn 14:26
  26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec POŚLE w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  Dz 2,1-4
  1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
  2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
  3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
  4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


  Dz 8,14-17
  14. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
  15. którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
  16. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
  17. Wtedy więc WKŁADALI /Apostołowie/ NA NICH RĘCE, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

  Dz 19,1-6
  1. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.
  2. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.
  3. Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.
  4. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł.
  5. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
  6. A kiedy Paweł WŁOŻYŁ NA NICH RĘCE, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

  Inny przykład? Głosisz, że szatan nie wstąpił w Judasza po spożyciu przez niego kawałka chleba umoczonego w wodzie, który podał mu Chrystus. Tymczasem Apostołowie nauczali tak:

  J 13,27
  (27): A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń prędzej".

  Długo jeszcze będziesz okłamywał siebie i innych, że głosisz Ewangelię przekazaną przez Apostołów?

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd