Królestwo Boże

Królestwo Boże (2)

krzysiekniepieklo

dodane 2018-04-16 13:11

Gdzie jest to królestwo?

Jest dużo nieporozumień w rozumieniu - Co to jest te królestwo Boże i gdzie to królestwo jest.

Odpowiedź jest bardzo prosta. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie króluje Bóg. Tam, gdzie króluje Bóg, to innych królów już nie ma, bo wszyscy są jego sługami. Żydzi też od wyjścia z Egiptu uznali Boga za swojego króla i z oporami i z marudzeniem ale wypełniali to, co Bóg powiedział.

Aż przyszedł moment, kiedy odrzucili Boga, bo chcieli żeby tak jak innymi narodami, rządził nimi król. Bóg im wybrał Saula. Saul jednak nie chciał słuchać Boga i Bóg go odrzucił. Saul się tym nie przejął i dalej sobie królował. Skoro odrzucił panowanie Boga, to Bóg już mu nie pomagał. Konsekwencją tego były klęski Izraelitów. Na miejsce Saula Bóg wybrał Dawida. Tylko dzięki Dawidowi Saul mógł jeszcze jakiś czas królować. Po prostu Saul korzystał z łask, które Bóg dawał Dawidowi.  Mimo tego, że Dawid był poddany Bogu, to jednak jego królowanie było obarczone jego ludzkimi wadami i grzechami, co skutkowało klęskami Izraelitów. Jezus Swoją Ofiarą na Golgocie, wyzwolił nas spod panowania człowieka i przywrócił panowanie Boga. Swoją ofiarą, otworzył nam Bramy królestwa Bożego. Każdy, kto obmyje się ze swoich grzechów i spożyje Jego Ofiarę, staje się uczestnikiem Królestwa Bożego. Nie mają tam wstępu ci, którzy nie chcą się obmywać ze swoich grzechów i nie chcą spożywać Ciała i Krwi Chrystusa. Królestwo Boże jest królestwem Żywych. Wielu sądzi, że królestwo niebieskie i królestwo Boże, to jest to samo. Królestwo niebieskie jest tylko częścią królestwa Bożego. Królestwo Boże jest również tu na ziemi i pismo wyraźnie na to wskazuje. Czuwajcie - znaczy tyle żeby przez cały czas być w królestwie Bożym. Grzech nie powoduje natychmiastowej śmierci. Człowiek ma trochę czasu aby obmyć się ze swojego grzechu i spożyć Ciało i Krew Chrystusa, aby pozostać przy Życiu.  ------------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 19
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 21.01.2019