Komunia Judasza

krzysiekniepieklo

dodane 2018-03-26 11:53

Czy w obecności Jezusa wszedł w niego szatan?

Judasz i ostatnia wieczerza.

Dużą kontrowersję w nauczaniu Kościoła budzi udział Judasza w Komunii Świętej. Może warto podyskutować na ten temat. Ciekawe jest to, że wśród księży też jest wiele wersji na ten temat - stąd wniosek, że Kościół unika jasnego stanowiska w tej sprawie. Tego, że Judasz był obecny na ostatniej wieczerzy nikt nie kwestionuje, bo wszystkie Ewangelie o tym mówią. A więc na samym początku, zanim usiedli do stołu, Pan Jezus obmył wszystkim uczniom nogi. Tego też do tej pory nikt nie kwestionował. Są kontrowersje co do tego, co oznaczało obmycie nóg uczniom? Według mnie to oznaczało obmycie uczniów z grzechów przed Komunią. Judasza Pan Jezus też obmył, tego do tej pory tez nikt nie kwestionował. To, że było to obmycie z grzechów, można wnioskować z wypowiedzi Pana Jezusa. Pan Jezus mówił - jesteście czyści ale nie wszyscy - odnosił się w ten sposób do stanu ich duszy, a nie brudnego albo czystego ciała. Więc wyraźnie mówi w ten sposób, że obmywa ich dusze z grzechów. Poza tym mówi do Piotra - jeśli cię nie obmyje, nie będziesz miał udziału ze Mną. To też musi się odnosić do duszy - przecież nie od czystości ciała zależy udział z Chrystusem ale od czystości duszy. Poza tym, żaden z uczniów w tym momencie nie mógł dokonać takiego obmycia, tylko Jezus, bo tylko Bóg mógł dokonać obmycia z grzechów. Wróćmy do Judasza. Pan Jezus obmył go z grzechów. Niektórzy mówią, że to nie poskutkowało. Skoro Bóg obmywa, to na pewno robi to skutecznie. Bóg daje Judaszowi szansę. Zdejmuje z niego nacisk szatana. Następuje wieczerza. Nawet wsród księży jest kontrowersja, czy Judasz dostał Komunię, czy nie. Niektórzy mówią - dostał, bo jeszcze nie zgrzeszył. To nie może być prawda, bo w ten sposób zaprzecza się Jezusowi jak mówi - jesteście czyści ale nie wszyscy. Któryś z uczniów nie był czysty i był to Judasz. Trudno więc twierdzić, że Judasz jeszcze nie zgrzeszył, skoro umówił się z arcykapłanami i ustalił cenę za zdradę. Sama zdrada już nastąpiła i tylko realizacja umowy o zdradzie nastąpiła później. Pan Jezus zresztą ujawnia grzech Judasza na ostatniej wieczerzy. Mateusz, Łukasz i Marek nie kwestionują udziału Judasza podczas Komunii. Wogóle nie piszą, że Judasz wcześniej wyszedł. Więc według tych trzech Ewangelii Judasz uczestniczył w Komunii. Według mojej wiedzy, Jan jak pisał swoją Ewangelię, to znał już te trzy Ewangelie. Opisywał to co nie znalazło się w tamtych Ewangeliach i pewnie dlatego nie opisywał samego momentu Komunii. Napisał jednak takie zdanie o Judaszu - po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Pisał to pewnie ze czterdzieści lat od samego zdażenia. Ja traktuję to zdanie jako jego przemyślenia na temat Judasza. Na ostatniej wieczerzy na pewno nic takiego nie zauważył i inni uczniowie też. Przecież zrobił by się szum, jak by coś takiego zauważyli. To zdanie natomiast świadczy dobitnie, że Judasz dostał z tego samego Chleba co inni uczniowie. Jan sobie wymyślił, że w tym momencie wszedł w niego szatan. Nie jest to możliwe z jednego powodu. Pan Jezus wiedział co się stanie, a nie jest możliwe, żeby Jezus mógł zaszkodzić Judaszowi podając mu Komunię, a co skutkowało by wejściem w Judasza Szatana. To by znaczyło, że Jezus w jakimś sensie przyczynił się do tego co się później stało. To, że Pan Jezus podał Judaszowi Komunię, znaczy tyle, że Komunia nie może zaszkodzić nikomu, nawet takim jak Judasz. Bóg nie może się przyczynić do śmierci grzesznika. Skoro sam Bóg mu dał, to znaczy, że nie to było przyczyną jego upadku. Jezus mu dał, a nie wymagał od niego nic. Przecież dobrze wiedział co Judasz chce zrobić. Judasz nie zrezygnował ze swojego grzechu, nie żałował, nie obiecał poprawy, a mimo to Jezus mu dał. Stąd wniosek, że Pan Jezus chce ratować każdego grzesznika, bez względu na stan jego duszy. To jest taka nowa szansa, którą daje Bóg, a jak ją wykorzystamy to już zależy od nas. Jeżeli każdy grzesznik będzie mógł przystępować do Komunii Świętej i nie będzie odgórnego zakazu, to nikt nie będzie czuł się lepszy od drugiego. To jest jeden z największych błędów w nauczaniu, jeśli nauczanie sugeruje, że są lepsi i gorsi. Ocena należy do Boga. Bóg dał Komunię Judaszowi i Bóg oceni jak Judasz tą szansę wykorzystał. My nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Do tych, którzy kwestionują udział Judasza w Komunii: Żaden z czterech ewangelistów nie kwestionuje udziału Judasza w Komunii. Czytacie cztery Ewangelie i piszecie piątą, w której Judasza nie ma podczas Komunii. To jest już zupełnie inna ewangelia od tych które zostały zapisane w Piśmie Świętym.

 

To tak dla przypomnienia oponentom. Moje dywagacje na temat ostatniej wieczerzy. Pisałem, że nie zgadzam się z opinią Jana, że  - "po spożyciu kawałka chleba, wszedł w niego szatan" Jezus wyganiał z człowieka złe duchy i nie ma nigdzie, że pozwolił szatanowi wejść w człowieka w swojej obecności. Zresztą Jan pisze tak, jakby na skutek podania mu Tego chleba wchodził w Judasza szatan. to tak jak by Jezus oddawał Judasza szatanowi.  Jezus do Judasza w Ogrójcu mówi - przyjacielu.  Jeśli by wcześniej oddał go szatanowi, to uznał by go tym samym za wroga i nie mówił by później w Ogrójcu do niego - przyjacielu. To by była hipokryzja, a Bóg przecież hipokrytą nie jest.

Nie wiem, dlaczego moi oponenci uważają, że apostołowie byli nieomylni i to co powiedzieli jest pewne. Jezusowi takiej nieomylności jednak nie chcą przyznać.---------------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019