Pokrętne nauki Kościoła

krzysiekniepieklo

dodane 2018-03-10 05:03

Ciężar grzechu

Męstwo w ucisku24 12 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem13, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 14 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

 

 

Warunki naśladowania Jezusa9


24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój10 i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi11, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 28 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim»12.

 

Kościół naucza, że grzech śmiertelny, to jest świadome i dobrowolne przekroczenie prawa Bożego. Z tych dwóch cytatów jasno widać, że Pan Jezus mówił zgoła inaczej, i że to jest zwykłe kłamstwo bagatelizujące grzech.

W perspektywie spraw ziemskich, życie jest dla nas sprawą najcenniejszą, a Jezus mówi, że kto chce zachować swoje życie, to je straci. Więc jasno tutaj Jezus mówi, że dla ratowania swojego życia, nie warto ryzykować swojego Życia wiecznego. Stąd wniosek, że jeśli ktoś zmusza nas do grzechu, grożąc utratą życia, to ulegając możemy stracić Życie wieczne., a więc grzech pod przymusem może być śmiertelny.

Nieświadomość grzechu też nie może być usprawiedliwieniem. Tutaj kryterium powinno być nasze sumienie. 

Szatan te nasze sumienia stara się znieczulać i takie sumienie prostowane na beczce nie jest już wykładnią grzechu. Generalnie, to trup i sumienie może mieć martwe ale to nikogo nie usprawiedliwia. Trup może popełnić tylko grzech ciężki, bo jak jest trupem, to Życia już nie traci.-------------------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1
3 4 8
10 12 15
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 20.03.2019