« Dawid i Saul Łupy Saula »

Katedra Mojżesza

05.03.2018

Plemię żmijowe

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie1

   Mt 23

1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze2 Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

Stąd wniosek, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Skoro jest jeden nauczyciel, to można głosić tylko naukę tego jednego nauczyciela i nikt nie ma prawa tworzyć kolejnych konfabulacji na temat tego, co mówił Jezus. Nikt nie ma władzy żeby narzucać cokolwiek drugiemu.

W królestwie Bożym królem jest Bóg i to on sprawuje władzę. Bóg nikogo nie wyznaczył żeby za Niego sprawował władzę, skoro powiedział, że największy ma być sługą wszystkich. Ten, co służy, to nie może sprawować władzy nad tym, któremu ma służyć. 

To żądni władzy ludzie porozrywali Kościół Chrystusa na drobne kawałki, bo każdy chciał władzy dla siebie. Nikt z nich nie miał zamiaru nikomu służyć. Klucze królestwa, na które się powołują władcy, dawno przepadły, bo Piotr nikomu ich nie przekazał. Żaden papież w historii nie przyjął imienia "Piotr", bo żadnego Bóg nie nazwał tym imieniem. Żaden z nich nie był skałą w oczach Boga. Chrystus złożył za nas ofiarę aby nas wyrwać spod władzy człowieka (faraona). właśnie po to nas wyrwał aby Sam nad każdym z nas sprawować władzę. Mamy tylko jednego króla - Boga.

Ez 34

15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał3. Będę pasł sprawiedliwie. 

Tutaj Bóg wyraźnie mówi, że Sam będzie sprawował władzę nad każdą owcą z osobna.

Ez 34

27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. 

Tutaj Bóg obiecuje, że wyrwie nas spod jarzma tych, którzy nas ujarzmiają.

Jr 31

31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 
kiedy ująłem ich za rękę, 
by wyprowadzić z ziemi egipskiej
17
To moje przymierze złamali, 
mimo że byłem ich Władcą 
- wyrocznia Pana. 
33 Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela 
po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa 
i wypiszę na ich sercu
18
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. 
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 
jeden mówiąc do drugiego: 
"Poznajcie Pana!" 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 
poznają Mnie
19 - wyrocznia Pana, 
ponieważ odpuszczę im występki, 
a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

 

Tutaj Bóg obiecuje, że Sam  pouczy każdego, kto należy do nowego przymierza we Krwi Chrystusa.i nie będzie potrzeba już nauczycieli. Wniosek jest jeden. W królestwie Bożym, królem i władcą i nauczycielem jest Bóg, a my wszyscy jesteśmy jego sługami. 

Mt 24

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Wyznaczeni przez Boga słudzy mają karmić Jego lud Ciałem i Krwią Chrystusa, aby wszyscy mieli w sobie Życie i należeli do królestwa Bożego. Aby wszystkim królował Bóg.--------------------Http://prorok.phorum.pl

1 Komentarz

 • "Żaden papież w historii nie przyjął imienia "Piotr", bo żadnego Bóg nie nazwał tym imieniem. "

  Ale wiesz o tym, że po raz pierwszym papieżem, który zmienił imię po wyborze na Namiestnika Chrystusa, był Jan II w roku 535? Kolejnym, który to zrobił, był Jan III (561 n.e.), następnie była posucha w tej kwestii do 955 roku, a zwyczaj zmiany imienia ostatecznie nastąpił od pontyfikatu Grzegorza V, który zaczął się w roku 966.

  Proponuję, abyś najpierw sprawdzał jak się rzeczy mają, a potem dopiero wypowiadał.


  Aha... Znowu kombinujesz jak tu "uzasadnić" Biblią odrzucenie ustanowionego przez Chrystusa urzędu Namiestnika Chrystusa. To zaś, jak zauważyłem, jest typowe dla tych, którzy idą drogą samosobiepapizmu.

 • Co nie zmienia faktu, że żaden z nich nie miał na imię Piotr - czyli skała, jak powiedział o Piotrze Jezus. Imię Piotr jest bardzo popularne i było statystycznie bardzo dużo Piotrów. Żaden z ponad stu papieży nie miał takiego imienia. To jest zadziwiające, skoro każdy z nich czuł się jego następcą.

 • Każdy czuł się i był jego następcą. Tak samo zresztą jak jest nim obecnie urzędujący papież Franciszek. To, że sobie UBZDURAŁEŚ, że o tym poczuciu świadczyło by przyjęcie imienia Piotr, bo szukasz kolejnego "argumentu" potwierdzającego odrzucenie papieży, to już TWÓJ problem.

 • Yarpen; To, że żaden nie przyjął imienia "Piotr", to jest tylko przesłanka, że żaden skałą nie był aby mógł związywać i rozwiązywać. Argumenty za tym, że oni nie mają żadnej władzy, wynikają z pisma świętego. Przedstawiłem Ci argumenty z pisma świętego ale do tych argumentów nie chcesz się odnieść.

  Mk 10

  41 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

  W czym byli podobni do Piotra jak przelewali krew niewinną dla zachowania władzy?

 • "arpen; To, że żaden nie przyjął imienia "Piotr", to jest tylko przesłanka, że żaden skałą nie był aby mógł związywać i rozwiązywać."

  Nie. To jest Twoja kolejna wymówka, aby nie słuchać papieża, kiedy jego nauczanie nie pokrywa się z Twoim. Nigdzie bowiem nie znajdziesz nauki, że aby biskup Rzymu był Namiestnikiem Chrystusa i następcą św. Piotra, to musi zmienić imię na "Piotr".


  "Argumenty za tym, że oni nie mają żadnej władzy, wynikają z pisma świętego. Przedstawiłem Ci argumenty z pisma świętego ale do tych argumentów nie chcesz się odnieść."

  Przykro mi, ale to są "argumenty", którymi usiłujesz podważyć nauczanie objawione przez Boga, bo Ci nie pasuje do tego, co sobie wymyśliłeś.


  "W czym byli podobni do Piotra jak przelewali krew niewinną dla zachowania władzy?"
  Jaką krew niewinną? Konkrety proszę. I nie zapomnij o zacytowaniu fragmentu Biblii, że Namiestnikiem Chrystusa może być jedynie osoba bezgrzeszna. :D

 • Yarpen napisał:
  I nie zapomnij o zacytowaniu fragmentu Biblii, że Namiestnikiem Chrystusa może być jedynie osoba bezgrzeszna. :D

  Jezus nie mówił o żadnych namiestnikach ale mówił o sługach.
  Namiestnik, to jest funkcja typowa dla tego świata, a królestwo Chrystusa z tego świata nie jest. Jego królestwo opiera się na służeniu, a więc działa na zupełnie innych zasadach.

  Yarpen napisał:
  Jaką krew niewinną? Konkrety proszę.
  cała wojna trzydziestoletnia, to była krew niewinna przelana dla zachowania władzy.

 • Mam prośbę: Najpierw sprawdzaj, a potem się wypowiadaj. Wojnę trzydziestoletnią wywołał konflikt pomiędzy protestantami a dynastią Habsburgów, a nie papież. Weź się wreszcie doucz historii...

  Aha... Jak pisałem: To, że sobie coś wymyśliłeś, to jeszcze nie oznacza, iż taka jest prawda. Chrystus, nawet jak Ci to nie pasuje, ustanowił w Kościele swojego Namiestnika, aby ten w pasł Jego owce (por. J 21,15-17).

 • Ja Yarpen cały czas myślałem, że wojny wywołują ludzie, a Ty oskarżasz o to jakiś konflikt. Może mi powiedz - kto na kogo rzucił się z mieczem i kto go do tego zachęcał?

  Co do drugiej sprawy, to pierwsze słyszę żeby pastuch, który pasie cudze owce, był czyimś namiestnikiem.

 • Krzysiek, jak mi nie wierzysz, to weź podręczniki do historii i się doucz na temat wojny trzydziestoletniej i jej genezy. Natomiast jak masz zamiar twierdzić, że to papież odpowiada za jej wybuch, to wskaż mi źródło, które potwierdzi tę informację.

  Po drugie, to właśnie uznałeś Chrystusa za "pastucha". Nawiasem mówiąc, to tego typu manipulacje (przez zohydzenie) na mnie nie działają, a Chrystus, co wyraźnie Ci nie pasuje, ustanowił św. Piotra pasterzem swoich owiec, czyli właśnie swoim namiestnikiem.

 • Yarpen; Namiestnik, to jest funkcja typowa dla królestw tego świata.
  Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. To królestwo rządzi się zupełnie innymi prawami. W królestwie Bożym jest jeden Król - Bóg. Wszyscy, którzy należą do Jego królestwa, są Jego sługami, w królestwie Bożym nie ma żadnej hierarchii, bo wszyscy jesteśmy współsługami.

  Chrystus nie jest pastuchem, tylko właścicielem owiec, bo nabył je Własną Krwią. Ci, którzy tak niechętnie odpuszczają grzechy, są tylko najemnikami i nie zależy im na owcach. Dobry pasterz oddaje życie za owce, a najemnik myśli tylko o własnym interesie. Najemnik sam chce panować nad owcami.
  Właśnie Yarpen, jak by ci najemnicy postępowali tak jak Piotr, to nie było by tylu problemów w Kościele. Nie znajduję w piśmie argumentów, żeby naśladowali Piotra.

 • "Yarpen; Namiestnik, to jest funkcja typowa dla królestw tego świata."

  No to masz pecha w swojej wierze, bo urząd Namiestnika Chrystusa jest elementem Królestwa Bożego, a dokładniej Kościoła pielgrzymującego. :)

  "Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. To królestwo rządzi się zupełnie innymi prawami."

  Idź i powiedz Chrystusowi, że popełnił błąd ustanawiając w Kościele swojego Namiestnika.

  "Chrystus nie jest pastuchem, tylko właścicielem owiec, bo nabył je Własną Krwią."

  No patrz, a Zbawiciel powiedział tak:
  J 10,14
  (14): Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,

  Kolejny raz dajesz dowód na to, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie tę, którą przekazali nam Apostołowie. :(

  "Nie znajduję w piśmie argumentów, żeby naśladowali Piotra."

  LOL
  Ty w Biblii nie widzisz każdego fragmentu, który zaprzecza Twoim tezom. Nawet wypowiedzi Zbawiciela negujesz jak zawierają nauczanie inne niż to, które sobie wymyśliłeś.

  To co z tym podręcznikiem, który potwierdzi Twoją tezę, że to papieże są odpowiedzialni za wybuch wojny trzydziestoletniej?

 • Yarpen napisał;
  To co z tym podręcznikiem, który potwierdzi Twoją tezę, że to papieże są odpowiedzialni za wybuch wojny trzydziestoletniej?

  Y&arpen, to wszystko znajdziesz w archiwach watykańskich.
  Szatan skrywa swoje tajemnice. Mówi to, co każdy chce usłyszeć, dlatego wszyscy chętnie go słuchają. Prawdy się od niego nie dowiesz.

 • Byłeś w archiwach watykańskich, że wiesz, iż historia świata, którą podają historycy, jest fałszywa? Bądźmy poważni. Skoro twierdzisz, że papież wywołał wojnę trzydziestoletnią, to przedstaw konkretne ŹRÓDŁA, na których oparłeś swoją tezę, a nie fantazje, że "wszystko znajdziesz w archiwach watykańskich".

  Aha... Przebiła się do Ciebie informacja, że Chrystus jest, jak to pogardliwie określiłeś, "pastuchem" dla swoich owiec?

 • I znowu kłamstwa, pomówienia. Nic nowego Krzysiek po Tobie się nie można spodziewać.

 • To może mi odpowiedzcie na takie pytanie.
  Czy historycy mają pełny dostęp do archiwów takich państw jak Wielka Brytania, USA, Rosja, Watykan i wiele jeszcze potęg tego świata?
  Władze tego świata należą do królestwa szatana, a ten skrzętnie ukrywa swoje bezeceństwa, bo nienawidzi światła.

  Mt 10
  27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

  Co do wojny trzydziestoletniej, to słyszałeś Yarpen, żeby papież potępił to, co Habsburgowie wyprawiali na Węgrzech i w Czechach z innowiercami, a przecież dalej chrześcijanami?

 • Nie, krzysiek. Oskarżyłeś papieża o wywołanie wojny trzydziestoletniej, to teraz albo przedstaw ŹRÓDŁA, które potwierdzą prawdziwość tej tezy, albo grzecznie odwołaj to oskarżenie i przeproś za nie.

 • 16. Yarpen_Zirgin | Dziś 10:48

  Nie, krzysiek. Oskarżyłeś papieża o wywołanie wojny trzydziestoletniej, to teraz albo przedstaw ŹRÓDŁA, które potwierdzą prawdziwość tej tezy, albo grzecznie odwołaj to oskarżenie i przeproś za nie.

  Yarpen; pokaż mi miejsce, gdzie ja twierdziłem, że papież wywołał wojnę trzydziestoletnią.

 • Przypnę, skoro nie potrafisz przewinąć komentarzy i wyłapać co pisałeś o papieżach:

  4. krzysiekniepieklo | 06.03.2018
  W czym byli podobni do Piotra jak przelewali krew niewinną dla zachowania władzy?

  5. Yarpen_Zirgin | 06.03.2018
  Jaką krew niewinną? Konkrety proszę.

  6. krzysiekniepieklo | 06.03.2018
  cała wojna trzydziestoletnia, to była krew niewinna przelana dla zachowania władzy.

  Teraz albo odwołaj tę tezę, że papieże wywołali wojnę trzydziestoletnią "dla zachowania władzy", albo przedstaw konkretne ŹRÓDŁA, które potwierdzą Twoje oskarżenie.

 • Yarpen; Ty się dobrze czujesz? Gdzie tu widzisz coś o wywołaniu wojny?
  Ja piszę tutaj, że jest winny przelania krwi niewinnej, a nie piszę, że wywołał wojnę. Po prostu nie zrobił nic aby powstrzymać przelew krwi, a mógł to zrobić.
  Nie skrytykował Habsburgów za to, co robili na Węgrzech i w Czechach.
  Odpowiedz na pytanie - była to wojna religijna, czy nie? Mógł papież coś zrobić, czy nie? Jak by skrytykował Habsburgów, to wojna mimo to by wybuchła? Jak by Habsburgowie nie czuli poparcia papieża to by rozpętali tą wojnę?

 • Nie rżnij głupa. Winę ponosi się za to, co się samemu zrobiło lub do czego doprowadziło, a nie cudze decyzje. Mnie interesują fakty, a nie Twoje urojenia. Chcesz oskarżać papieża o tę wojnę, to WYKAŻ, że doprowadził do jej wybuchu. Inaczej jesteś winien pomówienia.

  Aha... Przebiło się już do Twojej świadomości, że Chrystus jest pasterzem i przekazał św. Piotrowi, a po nim jego następcom, obowiązek pasienia Jego owiec (czyli, o zgrozo, właśnie namiestnictwo nad Kościołem na ziemi)?

 • Yarpen: fakty są takie, że klucze królestwa dostał Piotr i Piotr nikomu tych kluczy nie przekazał. Jezus osobiście przekazał klucze Piotrowi i to jest fakt.

  Skoro Piotr osobiście kluczy nie przekazał, to klucze, które miał przepadły. wtedy Bóg może dać te klucze osobiście następnemu, tyle że nazwał by takiego Piotrem, czyli skałą, do którego ma pełne zaufanie.

  Jak wiesz, to Bóg w ten sposób kluczy nikomu nie przekazał.
  to są uzurpatorzy, którzy się tylko reklamują, że mają klucze.
  Bóg im nie dał prawa ani związywać, ani rozwiązywać.
  Yarpen; jak oni by służyli, a nie władali, to można by się zastanawiać. Skoro władają, a nie służą, to nie są uczniami Chrystusa.- "nie tak będzie wśród was" Uczniowie Chrystusa służą, a nie władają.

 • "Yarpen: fakty są takie, że klucze królestwa dostał Piotr i Piotr nikomu tych kluczy nie przekazał."

  Ale masz na to jakiś dowód? Bo jakoś Kościół naucza "nieco" inaczej w tej kwestii. :)

  "Skoro Piotr osobiście kluczy nie przekazał, to klucze, które miał przepadły. wtedy Bóg może dać te klucze osobiście następnemu, tyle że nazwał by takiego Piotrem, czyli skałą, do którego ma pełne zaufanie. "

  To Twoja nauka. U Chrystusa, Apostołów i w Kościele takiej nauki nie ma. Kolejny raz pokazujesz, że głosisz WŁASNĄ Ewangelię, a nie tę, którą przekazali Apostołowie. :(

 • Aha... To masz to źródło, które potwierdzi Twoje oskarżenia pod adresem papieża w kwestii wywołania wojny trzydziestoletniej?

 • Yarpen: W jaki sposób Piotr został powołany? To Jezus osobiście go powołał i dał mu klucze. Czy Jezus mówił - Wybierzcie spośród was jednego, który będzie wami rządził? Bóg nigdy nie wyznaczał proroków poprzez głosowanie ludzkie ale sam powoływał - wyznaczał. Nawet Saula na króla Bóg wyznaczył poprzez losowanie i na niego padł los. Nawet Dawida Bóg wyznaczył osobiście - człowieka po myśli Boga. Potomkowie królów, którzy zostawali królami już po myśli Boga nie byli, poczynając od Salomona. Jak by papieża losowali, to można by mieć nadzieję, że takiego wyznaczył Bóg. Jak by kolejny papież wyznaczał następnego, wtedy można by mówić o sukcesji Piotrowej.

  Co do Wojny trzydziestoletniej, to już Ci mówiłem, że to nie papież ją wywołał ale nic nie zrobił, chociaż mógł, aby jej zapobiec. ( grzech zaniechania)

 • Kasowaniem komentarzy nie zmienisz faktu, że kolejny raz głosisz własną Ewangelię, bo w tej, którą przekazali Apostołowie, niczego takiego nie ma na temat przekazywania kluczy piotrowych.

 • Yarpen: Jezus przekazał klucze Piotrowi w konkretny, opisany w ewangelii sposób. Kościół nie naśladuje Jezusa w tym temacie. Jezus żadnych spraw nie poddawał pod głosowanie.To hierarchowie napisali sobie inną Ewangelie aby się szarogęsić.

 • Jezus jest Bogiem, a Apostołowie mieli władzę ustanowić inny sposób przekazywania kluczy piotrowych ("co zwiążecie..." - pamiętasz?). Jak chcesz twierdzić, że nikt w Kościele nie ma prawa, aby ustanawiać jakąś metodę wyboru papieża, to ZACYTUJ stosowny fragment Pisma Świętego, w którym ZAPISANO, iż nowy Namiestnik Chrystusa ma być wskazywany przez poprzedniego, bo inaczej wybór będzie nieważny.

 • Yarpen; Do służby Bogu powołuje Bóg. Dlaczego nie ma wyborów na księdza? Nawet biskupa się nie wybiera, tylko wyznacza go papież. Z papieżem powinno być dokładnie tak samo. Powinien go wyznaczyć Bóg niezależnie od woli człowieka. Ludzie nie powinni mieć na to wpływu. Ile miał lat Piotr, jak go Jezus wyznaczył? Był młodym człowiekiem. A ile lat musi mieć kardynał żeby mógł kandydować? Kto ograniczył Boga w wyborze? Bóg saam siebie w tej kwestii ograniczył? Dlaczego młody nie może być wybrany? Bo za głupi? Piotr też był głupi w oczach współczenego mu świata i nie dla jego mądrości wybrał go Bóg ale dlatego, że był otwarty na łaskę i miał dość pokory w sobie.
  To Bóg widzi najlepiej i ograniczanie Boga źle się dla ludzi kończy, bo człowiek w ten sposób Boga odrzuca.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (08.03.2018 11:25)
 • Zamiast tworzyć kolejne tezy na temat tego, co według Ciebie "powinno być", zabierz się lepiej za zacytowanie lub wskazanie miejsc w Piśmie Świętym, w których zapisano, że Kościół nie ma prawa stworzyć procedury wyboru papieża, a kolejny Namiestnik Chrystusa ma być wskazywany przez poprzedniego.


  Aha... I doczytaj z łaski swojej prawo kanoniczne. Na papieża może być wybrany dowolny mężczyzna stanu wolnego, a nie, jak to sobie ubzdurało, tylko kardynał.

 • Nie wiem Yarpen czy pamiętasz. Jezus wybierał młodych ludzi na uczniów. czyżby Bóg zmienił swoje zapatrywania i teraz wybiera starych?

  Powiedz mi Yarpen - kiedy po raz ostatni wybrany został nie kardynał?
  Chyba wtedy, kiedy jeszcze kardynałów nie było. To tradycja zniosła prawo Boga do swobodnego wyboru. Skoro Bóg nie może wybrać tego, którego chce, to wcale nie wybiera.

 • I mamy dalsze próby zmiany tematu i uciekanie od mojej prośby, czyli jesteś W PEŁNI ŚWIADOMY faktu, że w Biblii nie zapisano niczego, co potwierdzało by Twoje tezy na temat przekazywania urzędu Namiestnika Chrystusa. To zaś, niestety, świadczy, iż W PEŁNI ŚWIADOMIE głosisz nam swoja Ewangelię.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd