Katedra Mojżesza

krzysiekniepieklo

dodane 2018-03-05 23:08

Plemię żmijowe

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie1

   Mt 23

1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze2 Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

Stąd wniosek, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Skoro jest jeden nauczyciel, to można głosić tylko naukę tego jednego nauczyciela i nikt nie ma prawa tworzyć kolejnych konfabulacji na temat tego, co mówił Jezus. Nikt nie ma władzy żeby narzucać cokolwiek drugiemu.

W królestwie Bożym królem jest Bóg i to on sprawuje władzę. Bóg nikogo nie wyznaczył żeby za Niego sprawował władzę, skoro powiedział, że największy ma być sługą wszystkich. Ten, co służy, to nie może sprawować władzy nad tym, któremu ma służyć. 

To żądni władzy ludzie porozrywali Kościół Chrystusa na drobne kawałki, bo każdy chciał władzy dla siebie. Nikt z nich nie miał zamiaru nikomu służyć. Klucze królestwa, na które się powołują władcy, dawno przepadły, bo Piotr nikomu ich nie przekazał. Żaden papież w historii nie przyjął imienia "Piotr", bo żadnego Bóg nie nazwał tym imieniem. Żaden z nich nie był skałą w oczach Boga. Chrystus złożył za nas ofiarę aby nas wyrwać spod władzy człowieka (faraona). właśnie po to nas wyrwał aby Sam nad każdym z nas sprawować władzę. Mamy tylko jednego króla - Boga.

Ez 34

15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał3. Będę pasł sprawiedliwie. 

Tutaj Bóg wyraźnie mówi, że Sam będzie sprawował władzę nad każdą owcą z osobna.

Ez 34

27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. 

Tutaj Bóg obiecuje, że wyrwie nas spod jarzma tych, którzy nas ujarzmiają.

Jr 31

31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 
kiedy ująłem ich za rękę, 
by wyprowadzić z ziemi egipskiej
17
To moje przymierze złamali, 
mimo że byłem ich Władcą 
- wyrocznia Pana. 
33 Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela 
po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa 
i wypiszę na ich sercu
18
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. 
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 
jeden mówiąc do drugiego: 
"Poznajcie Pana!" 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 
poznają Mnie
19 - wyrocznia Pana, 
ponieważ odpuszczę im występki, 
a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

 

Tutaj Bóg obiecuje, że Sam  pouczy każdego, kto należy do nowego przymierza we Krwi Chrystusa.i nie będzie potrzeba już nauczycieli. Wniosek jest jeden. W królestwie Bożym, królem i władcą i nauczycielem jest Bóg, a my wszyscy jesteśmy jego sługami. 

Mt 24

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Wyznaczeni przez Boga słudzy mają karmić Jego lud Ciałem i Krwią Chrystusa, aby wszyscy mieli w sobie Życie i należeli do królestwa Bożego. Aby wszystkim królował Bóg.--------------------Http://prorok.phorum.pl

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019