« Rozgłaszajcie na dachach Jak żebrać o Boże miłosierdzie? »

Płaszcz posłuszeństwa

25.02.2018

Kto, kogo powinien słuchać?

 

Dzienniczek siostry Faustyny 939

 

Stanowi wyjątek ta dusza, którą Bóg sam bezpośrednio kieruje, ale to kierownik zaraz (288) spostrzeże, że dana duszyczka jest prowadzona przez samego Boga. Bóg da mu to poznać jasno i wyraźnie, a dusza taka powinna być pod ściślejszą jeszcze kontrolą kierownika niż inna. W tym wypadku kierownik nie tyle kieruje i wskazuje drogi, po których iść winna dusza, ale raczej sądzi i zatwierdza, że dusza dobrą drogą idzie i dobry duch nią kieruje. W tym wypadku kierownik nie tylko powinien być święty, ale i doświadczony i roztropny, a dusza zdanie jego powinna przełożyć nad zdanie samego Boga, bo wtenczas będzie bezpieczna od złudzeń i zboczeń. Dusza, która by nie poddała tych natchnień pod ścisłą kontrolę Kościoła, czyli kierownika, tym samym daje poznać, że niedobry duch ją prowadzi. Kierownik powinien być bardzo ostrożny pod tym względem i doświadczać duszę w posłuszeństwie. Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć, (289) i tu się wydaje jego cała robota; ale przesadnie spowiednik nie powinien się bać takiej duszy, bo jeżeli Bóg daje mu pod opiekę taką wyjątkową duszę, to daje mu wielkie światło Boże względem niej, bo inaczej jakżeby mógł dobrze sądzić tak wielkie tajemnice, jakie są pomiędzy duszą a Bogiem.

 

Fakt jest faktem, że szatan płaszcza posłuszeństwa nie założy. Tylko tyle, że szatan jest dużo sprytniejszy, jak się wam wydaje. To on sam chce takiego bezwarunkowego posłuszeństwa jakie jesteśmy winni tylko Bogu. Szatan wypowiedź Faustyny przerobił na własną modłę. To on - władca chce bezwzględnego posłuszeństwa aby to jemu byli wszyscy posłuszni, a nie Bogu. Siostra Faustyna mówiła tutaj o kierownictwie duchowym dusz wybranych przez Boga. Bóg dla takiej duszy potrafi wybrać świętego kierownika duchowego aby ten nie blokował tego, co Bóg chce powiedzieć. Ta wypowiedź nie dotyczy posłuszeństwa władzy, która sama ma za nic to, co mówi Bóg. Ta wypowiedź nie może dotyczyć posłuszeństwa jawnemu kłamstwu, które kwestionuje to, co powiedział Bóg.

Bóg mówi - dziewczynka nie umarła - szatan mówi - Pan Jezus ją wskrzesił

Bóg mówi - nie nazywaj nikogo swoim ojcem. szatan namnożył ojców, że co drugi każe się tak nazywać.

Bóg mówi - jest jeden nauczyciel Chrystus. szatan namnożył nauczycieli i każdy z nich chce mieć własny Kościół.

Jest jeden Kościół Chrystusa - szatan namnożył Kościołów i stanął na czele każdego z nich.

Szatan jednego nie potrafi - nie potrafi służyć. On chce żeby to jemu służono z bezwzględnym posłuszeństwem.

Szatan chce żebyśmy wierzyli z bezwzględnym posłuszeństwem w każde jego kłamstwo - nawet wtedy kiedy powie, że białe jest czarne.

Chrystus jest tym jedynym nauczycielem, którego mamy słuchać. Każdy, kto należy do Jego królestwa, rozpozna jego głos. Daje nam Swojego Ducha aby to On nas prowadził. Nie potrzebujemy słuchać innych nauczycieli.

1 J2

26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. 
27 Co do was, to namaszczenie, 
które otrzymaliście od Niego, trwa w was 
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, 
ponieważ Jego namaszczenie
9 poucza was o wszystkim. 
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. 
Toteż trwajcie w nim tak, 
jak was nauczył. 
28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, 
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność 
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 

 

Tym namaszczeniem jest częsta spowiedź i codzienna Komunia.

Przełożeni w Kościele Chrystusa mają służyć wszystkim.

Mt 24

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Jr 31

31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 
kiedy ująłem ich za rękę, 
by wyprowadzić z ziemi egipskiej
17
To moje przymierze złamali, 
mimo że byłem ich Władcą 
- wyrocznia Pana. 
33 Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela 
po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa 
i wypiszę na ich sercu
18
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. 
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 
jeden mówiąc do drugiego: 
"Poznajcie Pana!" 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 
poznają Mnie
19 - wyrocznia Pana, 
ponieważ odpuszczę im występki, 
a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

Tutaj jest znowu mowa o tym, że Bóg każdego sam pouczy z tych, którzy należą do nowego przymierza we Krwi Chrystusa

1 Komentarz

 • Wyspowiadałeś się już z tego, że negujesz nauczanie Apostołów, które nie pasuje do tego, co sobie wymyśliłeś?

 • Yarpen; przedstaw nauczanie tego twojego apostoła i wykaż, że to, co tutaj napisałem, jest z tym nauczaniem niezgodne. W innym przypadku twoja uwaga jest tylko offtopem, czy coś w tym stylu.

 • Tutaj? Pisałem ogólnie nawiązując do Twoich wcześniejszych wypowiedzi, a nie tego posta.

  Aha... Chrystus jasno i jednoznacznie powiedział, że mamy słuchać tych, których on posłał, aby głosili Ewangelię, a nie, jak sobie roisz, wyłącznie Jego:

  Łk 10,16
  (16): Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał".

 • Yarpen napisał:
  Tutaj? Pisałem ogólnie nawiązując do Twoich wcześniejszych wypowiedzi, a nie tego posta.

  Jak nie odnosisz się do tego posta, to właśnie offtopujesz.

  Yarpen: jak by Ewangelie nie zostały spisane, to do dzisiaj mieli byśmy co najmniej tysiąc Ewangelii i do prawdy nie dało by się już dojść.
  Po to zostały spisane Ewangelie żebyśmy mieli czyste źródło Prawdy.
  Czystym źródłem Prawdy jest to, co mówił Jezus.
  Wydaje mi się, że nie rozumiemy się, bo ty należysz do Kościoła apostolskiego i to, co mówili apostołowie, jest dla Ciebie najważniejsze. Ja natomiast należę do Kościoła Chrystusowego i dla mnie to, co mówił Chrystus jest najważniejsze.

 • Gdyby Ewangelie nie zostały spisane, to i tak by nic się nie stało, bo i bez tego Kościół sobie radził przez pierwsze kilkadziesiąt lat swojego istnienia opierając się na ustnym nauczaniu Apostołów i innych uczniów Chrystusa. Gdybyś zaś poczytał nieco historii, to wiedziałbyś, że powstało całkiem sporo tekstów z szyldem "Ewanelia wg...", ale jedynie cztery zostały przez Kościół rozpoznane jako spisane z natchnienia Ducha Świętego. :)

  Aha... Ty należysz do Kościoła krzysioniepielkowego, a nie Kościoła Chrystusa. Na Kościół Chrystusa wypiąłeś się kiedy zacząłeś tworzyć własną Ewangelię w miejsce tej, którą przekazali nam Apostołowie.

 • I jeszcze jedno odnośnie posłuszeństwa, czyli kolejny fragment Pisma Świętego, który ignorujesz, bo zaprzecza Twoim tezom:

  Hbr 13,17
  (17): Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne.

 • A to jest wskazówka Pana Jezusa, jeśli chodzi o posłuszeństwo tym, którzy wiedzą lepiej od Boga:


  Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie1


  231 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze2 Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4. 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

  Biada obłudnikom

  13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą6.

  Ja jestem im posłuszny ale im nie wierzę. Ja wierzę Jezusowi.

 • Jak zwykle nie szukasz tego, co Bóg objawił, ale potwierdzenia wymyślonej przez siebie tezy, że możesz mieć w rufie ustanowionych przez Ducha Świętego papieża, biskupów i prezbiterów, którym jesteś winien posłuszeństwo w wierze. No, ale to typowe dla odstępców od Kościoła, że w Biblii interesuje ich tylko to, co pozwala im na głoszenie własnej Ewangelii, a tej przekazanej przez Apostołów. Gdybyś zaś wierzył Chrystusowi, to nie przebierał być w nauczaniu przekazanym przez Apostołów, tylko grzecznie przyjął całe nauczanie głoszone w Kościele Chrystusa.

 • Yarpen napisał:
  Aha... Ty należysz do Kościoła krzysioniepielkowego, a nie Kościoła Chrystusa. Na Kościół Chrystusa wypiąłeś się kiedy zacząłeś tworzyć własną Ewangelię w miejsce tej, którą przekazali nam Apostołowie.

  Ja cały czas cytuję słowa Jezusa zapisane w tych Czterech uznanych przez Kościół Ewangeliach. Ty zaś próbujesz obalić Słowo Jezusa podrzędnymi tekstami z wypowiedzi apostołów. To Ty odrzucasz Ewangelie i gloryfikujesz inne teksty.

 • I co z tego, że cytujesz słowa Chrystusa? Jak szatan kusił Zbawiciela, to też przywoływał fragmenty Pisma Świętego. Zaś zamiast mnie oskarżać o rzekome odrzucanie Ewangelii, weź i lepiej zastanów się nad sobą i nad tym kim jesteś skoro księgi spisane Z NATCHNIENIA DUCHA ŚWIĘTEGO i zawierające nauczanie objawione przez Boga, określasz jako "podrzędne teksty z wypowiedziami Apostołów". :(

 • Yarpen napisał:
  No, ale to typowe dla odstępców od Kościoła, że w Biblii interesuje ich tylko to, co pozwala im na głoszenie własnej Ewangelii, a tej przekazanej przez Apostołów.

  Ja chyba faktycznie jestem odstępcą od Kościoła, którego Ty tak zażarcie bronisz, bo głoszę Ewangelię przekazaną przez apostołów. Może na dziś to jest moja własna Ewangelia, bo tej przekazanej od apostołów już nikt poza mną nie głosi.

 • Jak odpowiadasz na czyjś komentarz, to go najpierw opublikuj.

 • Krzysiek muszę przyznać, że nikt poza Tobą chyba nie wpadł na pomysł uznania Jezusa za ....
  Tyle lat na ziemi, wybrał Apostołów, wybrał uczniów, wybrał św. Pawła i co?
  Nadszedł wielki prorok krzysiekniepieklo i uznał, że to wszystko to były głupki, debile, nie wart ich słuchać. Za to wszyscy powinni słuchać wielkiego samozwańczego proroka Krzyśka.

 • Yarpen napisał:
  skoro księgi spisane Z NATCHNIENIA DUCHA ŚWIĘTEGO i zawierające nauczanie objawione przez Boga, określasz jako "podrzędne teksty z wypowiedziami Apostołów". :(

  Yarpen; musisz jedną sprawę zrozumieć:
  Jak mówi Bóg, to nie masz wątpliwości, że to mówi Bóg.
  Jak mówi człowiek, to albo jest pod natchnieniem Ducha Świętego, albo pod natchnieniem nie jest.
  Piotr też był pewien tego, co mówi do czasu, kiedy kur zapiał.
  Później już taki pewny nie był.

 • I kolejna próba "udowodnienia", że można mieć w rufie nauczanie Apostołów, nawet jeżeli jest fragmentem Pisma Świętego. :(

 • No, ale to nie dziwi, bo chociażby w nauczaniu św. Piotra mamy przestrogę, że ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni w wierze, opacznie rozumieją Pisma na własną zgubę. Co, jak by nie patrzył, jak ulał pasuje do Ciebie. Jak więc miałbyś ich słuchać, skoro w żywe oczy nauczali, że nie powinieneś zabierać się za interpretowanie Biblii, bo ją błędnie zrozumiesz?
  No nie da rady. Zrobisz wszystko, aby tylko "udowodnić" sobie, że możesz mieć w rufie Apostołów, biskupów, prezbiterów i każdego innego w Kościele, kto ma prawo powiedzieć Ci, że błądzisz i powinieneś się nawrócić na właściwą drogę.

 • Yarpen; Pan Jezus zgoła coś innego mówił na ten temat:

  Mk 4
  10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica3 królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
  12 aby
  patrzyli oczami, a nie widzieli,
  słuchali uszami, a nie rozumieli,
  żeby się nie nawrócili i nie była im wydana
  [tajemnica4]».
  13 I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

  Jak widzisz - żeby zrozumieć, to trzeba należeć do królestwa.
  Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze nie zrozumieli?
  Oni byli wypełnieni wiedzą po brzegi i nic nie zrozumieli.
  Cała mądrość ludzka głupstwem jest u Boga. Pycha wiedzy nie pozwala człowiekowi uwierzyć. Wiedza szuka dowodów, a nie wiary.

 • Tia... I oczywiście Apostołowie, a po nich przez niemal 2 tys lat papieże, biskupi i prezbiterzy błędnie rozumieli nauczanie Chrystusa, a Ty jeden, jedyny je rozumiesz prawidłowo. :D

 • Mk 10
  41 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

  Widzisz Yarpen - dopóki uczniowie służyli wszystkim i nikt nie wynosił się nad drugiego, to Bóg był z nimi. Jak zaczęli sprawować władzę powodowani pychą, to kto inny nimi powodował. Wszyscy braćmi jesteśmy. Kto się wynosi ponad innych - nie jest od Boga.

 • Czyli jednak Apostołowie, papieże, biskupi, prezbiterzy itd. błędnie rozumieli i rozumieją Pismo Święte, a jedynie krzysiekniepieklo potrafi prawidłowo je interpretować. :D

  Płakać nad Tobą czy się z Ciebie śmiać? Oto jest pytanie...

 • Tak Yarpen. Ludzie żądni władzy, błędnie tłumaczą pismo, bo to szatan im to pismo tłumaczy. Tak im tłumaczy żeby mieli jak największą władzę. Przecież oni są żądni tego i szatan im to daje. Jest jeszcze sporo tych, którzy chcą służyć i ci dobrze rozumieją pisma. Są jednak w mniejszości.
  Pewnie wiesz i niejednego źródła, że na mój temat jest sporo kłótni. Jedni rozumieją to, co piszę, a inni nie i stąd te kłótnie.Na razie ci, co rozumieją, to są w mniejszości. może niektórzy nie mają jeszcze dość odwagi ale czas działa na moją korzyść, bo Bóg jest ze mną.

 • "Ludzie żądni władzy, błędnie tłumaczą pismo(...)"

  A Apostołowie nauczali tak:

  2 Ptr 3,14-16
  (14): Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy — w pokoju, (15): a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł wedle danej mu mądrości napisał do was, (16): jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie NIEDOUCZENI i MAŁO UTWIERDZENI opacznie tłumaczą, tak samo jak. i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

  No, ale Ty oczywiście lepiej do Apostołów wiesz kto niewłaściwie interpretuje Biblię. :D

 • Yarpen; Ja Ci przytoczyłem słowa Jezusa na temat - kto rozumie, a kto nie.
  Ty natomiast uważasz, że Piotr wie lepiej od Jezusa i lepiej umie to wytłumaczyć. Nie pasuje Ci to, co powiedział Jezus? Piotr jest dla Ciebie większym autorytetem?

 • Guzik prawda. Chrystus nie wypowiedział się na temat tego, kto błędnie rozumie Biblię, a kto interpretuje ją prawidłowo. To jedynie Twoja kolejna projekcja tego, co chciałbyś zobaczyć w Biblii, bo dzięki temu miałbyś "dowód" na to, iż możesz mieć rufie tych, którzy wskazują, iż to Ty błędnie rozumiesz Pisma. To, że odrzucasz nauczanie z 2 Listu św. Piotra to efekt tego, iż doskonale zdajesz sobie sprawę z własnej ignorancji, a w konsekwencji z tego, iż NIGDY nie powinieneś zabierać się za interpretowanie Biblii.

 • Co ciekawe, Chrystus powiedział na temat faryzeuszów coś takiego:

  Mt 23,1-3
  (1): Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: (2): "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. (3): Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

  Ty zaś twierdzisz, że jak jakiś prezbiter czy biskup nie stosuje się do nauczania Kościoła, które głosi, to można sobie je odpuścić.

 • A dlaczego uważasz, że ja odrzucam ten tekst? Ktoś, kto nie jest utwierdzony w wierze, nie należy do królestwa i nie rozumie pisma. Piotr nie powiedział, że samo douczenie gwarantuje zrozumienie pism. Uczniowie Jezusa służą, a nie sprawują władzy. Kto nie jest uczniem, to nie rozumie, bo kto inny nim powoduje, a nie Bóg.

 • Gdybyś go nie odrzucał, to z racji na świadomość własnej ignorancji w kwestiach związanych z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła (co której sam się przyznałeś), NIGDY nie zabrałbyś się za samodzielne interpretowanie Biblii. Ty zaś, mimo wiedzy o własnym niedouczeniu, WBREW przestrodze św. Piotra, iż ludzie "NIEDOUCZENI i mało utwierdzeni" błędnie wyjaśniają Biblię, z lepszym uporem nie dość, że zabierasz się za wyjaśnianie tekstów biblijnym, to jeszcze wmawiasz, że to Twoja interpretacja jest tą właściwą.

  Tak więc, przykro mi, ale własnym zachowaniem sam dajesz świadectwo, że ten fragment nauczania Apostolskiego, masz w rufie.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd