« Hipokryzja niebywała Gedeon przeciw madianitom »

Aby królował nam Bóg

30.01.2018

Nauka Jezusa naszym prawem

Po wyjściu z Egiptu Bóg sam prowadził naród wybrany do ziemi obiecanej. Żydzi nie byli poddani realnej władzy, której musieli by słuchać. Mojżesz był tylko pośrednikiem między nimi a Bogiem i nie miał prawa nikogo zmuszać do czegokolwiek. Wszystko odbywało się na zasadzie dobrowolności. To społeczność decydowała o wszystkim. Każdy miał wybór. Albo zostawał w społeczności i wypełniał prawo ustalone przez Boga, albo odchodził. To nie społeczność ustalała to prawo ale Bóg i dlatego to Bóg był ich królem.  Problemy zaczęły się jak Żydzi zażądali króla, bo chcieli być jak inne narody. W ten sposób odrzucili królowanie Boga i poddali się w niewolę króla człowieka. Dzisiaj też jesteśmy poddani panowaniu człowieka z wszystkimi konsekwencjami ludzkich błędów. Tam na golgocie Bóg nas wyzwolił spod panowania ludzkiego i przywrócił Swoje królowanie. To On jest królem tych wszystkich, którzy należą do Jego królestwa. To ci, którzy żyją w stanie łaski i codziennie spożywają Ciało i Krew Chrystusa ze skruchą z powodu własnych grzechów. To Jezus otworzył dla nas Swoje królestwo tam na Golgocie. Przytoczę kilka proroctw, które potwierdzają, źe króluje nam Bóg:-------------------------------------------------------------------------------- Ez 34--------- 11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał3. Będę pasł sprawiedliwie. ---------------------------- 23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. ------------------------------------------------------- -------------------------------- 1 J2.  (pierwszy list Jana)------------- 27 Co do was, to namaszczenie,  które otrzymaliście od Niego, trwa w was  i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,  ponieważ Jego namaszczenie9 poucza was o wszystkim.  Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.  Toteż trwajcie w nim tak,  jak was nauczył.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jr 31------- 31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -  kiedy zawrę z domem Izraela   nowe przymierze.  32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,  kiedy ująłem ich za rękę,  by wyprowadzić z ziemi egipskiej17.  To moje przymierze złamali,  mimo że byłem ich Władcą  - wyrocznia Pana.  33 Lecz takie będzie przymierze,  jakie zawrę z domem Izraela  po tych dniach - wyrocznia Pana:  Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa  i wypiszę na ich sercu18.  Będę im Bogiem,  oni zaś będą Mi narodem.  34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać  jeden mówiąc do drugiego:  "Poznajcie Pana!"  Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego  poznają Mnie19 - wyrocznia Pana,  ponieważ odpuszczę im występki,  a o grzechach ich nie będę już wspominał». ------------------------------------------  Z tych tekstów jasno wynika, że królem naszym jest Bóg i On sam sprawuje nad nami władzę.  -------------------------------------------------- Mt 23-------- 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. ---------------------------------------------------------------- Jak widać, Jezus mówił, że nauczyciel jest jeden ( Chrystus), a my wszyscy braćmi jesteśmy.  Skoro jesteśmy braćmi, to względem Boga jesteśmy równi i jeden nad drugim nie ma żadnej władzy.-------------------------------------- Największy z was, niech będzie waszym sługą:------------------------------------ Mt 24-------- 45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.--------------------------------------------------------------- A więc ten największy z nas aby być szczęśliwym sługą, to powinien zadbać o to żeby każdy współsługa dostał pokarm w oznaczonym czasie. Tylko taka jest rola przełożonych w Kościele. Dbać o to żeby każdy spożywał Ciało i Krew Chrystusa. Wtedy każdy z nas będzie należał do królestwa Bożego. Królem każdego z nas będzie Bóg.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Musisz być , aby zamieścić komentarz.

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd