Krucjata

Walka z Goliatem (2)

dodane 19:48

Naród wybrany

Mt 21 -------------- 33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę14, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach15. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».  45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. -------------------------------------------------------------- Saul był pierwszym wyborem na króla. Pierwszym wyborem był też naród Żydowski. Saul symbolizuje naród Żydowski. Saul sprzeniewierzył się Bogu odrzucając Jego zalecenia i dlatego został odrzucony przez Boga. Naród Żydowski również sprzeniewierzył się Bogu i również został odrzucony. Żydzi uważali, że Bóg ich wybrał, bo są narodem najwspanialszym i dlatego Bóg ich wybrał żeby rządzili światem. Nie mieli zamiaru służyć ale chcieli być panami świata. Znaleźli sobie innego boga i ten bóg dał im władzę nad światem. Na miejsce Saula Bóg wybrał Dawida. Dawid był po myśli Boga. Na miejsce narodu Żydowskiego Bóg wybrał inny naród. Wybrał nas Polaków. Musimy tylko dowieść, że jesteśmy godni tego wyboru. Musimy stoczyć walkę z Goliatem. Musimy stoczyć walkę ze swoją pychą. Po to jest właśnie to żebranie o Boże miłosierdzie. Musimy dowieść swojej pokory. W całym wojsku izraelskim nie znalazł się nikt, kto by się odważył walczyć z Goliatem. Czy Polacy są gotowi na taką walkę? Dawid dał radę, bo Bóg był z nim. Uwierzył Bogu i stanął do walki chociaż po ludzku sądząc, nie miał żadnych szans. Wystarczy uwierzyć Bogu i stanąć do walki z kpinami otoczenia, z wyszydzaniem. Z tym wszystkim, z czym walczył Jezus na Swojej drodze krzyżowej. Taka jest droga do chwały. ---------------------------------http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 21.01.2022