« Piłat, uchodźcy i strach. Bóg przebacza. »

Komunia dla każdego (7)

10.10.2017

Wykluczenie osądem ludzkim.

Co Bóg powiedział o sądzeniu? Bóg powiedział w przypowieści o pszenicy i chwaście -------------------------------------30Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"» 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego13. Kto ma uszy, niechaj słucha! -------------------------------------------------------------------------------------------- Tutaj Bóg wyraźnie zastrzegł do swojej kompetencji osądzanie człowieka, a sądzić będzie przy końcu czasów. Gdzie indziej mówił - nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Stąd można wnioskować, że uczniowie Chrustusa nie dostali żadnych kompetencji do sądzenia. Kościół Katolicki doszedł do zgoła odmiennych wniosków. Uznał, że Jezus dał im Ducha Świętego, i że Duch Święty siedzi im na ramieniu, więc mogą sądzić i skazywać. Niestety ale nigdzie w piśmie świętym nie ma wzmianki jakoby uczniowie mieli prawo osądzać i skazywać, a ta przypowieść o pszenicy i chwaście zdecydowanie temu przeczy. Nikt swoich wyroków nie może sygnować pieczęcią Boga, skoro Bóg powiedział, że będzie wyrokował na końcu czasów- nie pośle nikogo żeby sądził. Ci, którzy tak robią - są kłamcami. Kościół osądził i wykluczył z Komunii cudzołożników. Ten wyrok jest tylko ludzim - "nieludzkim" wyrokiem. Ten wyrok krzywdzi bliźniego i krzywdzi również Boga. Jezus na przykładzie Judasza też daje na to dowód. Judasza nie osądził ani nie skazał. Dał Judaszowi wybór. Skoro Judaszowi obmył nogi - to też darował mu jego grzech. Skoro udzielił mu Komunii, to uznał go za godnego aby mógł Komunię przyjąć. Osądzi go na końcu czasów - jak ten dar wykorzystał. Każdego z nas osądzi. Zmierzy nas taką samą miarą, jaką my mierzymy.

---------------http://prorok.phorum.pl

1 Komentarz

 • Zamiast komentarza:

  1 Kor 5,9-13
  9. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
  10. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
  11. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
  12. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
  13. Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.


  1 Kor 11,27-29
  27. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
  28. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.
  29. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.
 • I jak to się odnosi do tego, co powiedział Bóg? Widzę, że to co powiedział Paweł jest dla Ciebie ważniejsze od tego, co powiedział Bóg. A i tak nie rozumiesz tego, co mówił Paweł.

 • Przytoczyłem ci to, co jest częścią Słowa Bożego. Widzę, że niewygodną, skoro usiłujesz zdyskredytować nauczanie Apostoła Pogan i wmawiać, że źle je rozumiem. :D

 • A nauczanie Jezusa coś dla Ciebie znaczy. Skoro powiedział, że nie pośle swoich sług żeby sądzili, to czyimi sługami byli ci, którzy dokonali sądu?

 • Krzysiek wiesz jaki jest dla Ciebie najbardziej niewygodny fragment nauczania Jezusa?
  "Idź i nie grzesz więcej".
  Kolejny temat w którym tak bronisz cudzołożników. Chcesz iść drogą szatana do piekła Twój wybór, ale nie ciągnij innych za sobą.

 • To powiedz mi Kacperku - gdzie oni pójdą, jak już tu na ziemi ich wykluczono i skazano? Ksiądz ich batem przekona? Powiedz, czy metoda Kościoła się sprawdza? Czy cudzołożników jest coraz mniej? Bo mnie się wydaje, że ich lawinowo przybywa. Coraz mniej ludzi wierzy - dlaczego? - bo Kościół stracił wiarygodność. Bazuje na tradycji, a nie na Bogu. Coraz więcej jest letnich, a coraz mniej wierzących.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (10.10.2017 22:41)
 • Masz urojenia. Nikt ich na ziemi ani nie wykluczył, ani nie skazał. To, że jakiś cudzołożnik nie przystępuje do Komunii Świętej wynika z JEGO grzechów i faktu, że nie chce z nim zerwać w Sakramencie Pojednania. Kościół zaś nie może zmienić nauczania na temat tego, że do Komunii przystępuje się w stanie łaski uświęcającej, bo takie nauczanie otrzymał od Boga. A że niektórzy wolą grzech od Boga, to już nie jest wina Kościoła.

 • W tym jest problem, że Kościół sam wziął się za odpuszczanie grzechów i nie chce grzesznikowi przebaczyć. Znajdź mi w Ewangeliach miejsce gdzie Pan Jezus kogoś osądził i mu nie przebaczył. Nawet Judasza nie osądził ale mu przebaczył i dał mu Komunię. Tutaj na ziemi Bóg nikogo nie osądza ale przebacza. To człowiek zawłaszczył to, co należy do Boga i sam się wziął za odpuszczanie grzechów. Skutek jest taki, że nie chce przebaczać tam, gdzie Bóg przebacza.

 • Kościół jest od JEDNANIA ludzi z Bogiem i odpuszczania im grzechów, a nie przebaczania. A jak grzesznik NIE prosi w Sakramencie Pojednania o odpuszczenie grzechów, bo nie uważa, że źle robi lub nie chce zerwać z grzechem, to nie ma możliwości, aby je uzyskał.

  Musisz wreszcie przyjąć do wiadomości, że to nie Kościół blokuje cudzołożnikowi możliwość przystąpienia do Komunii Świętej, tylko CUDZOŁOŻNIK sam sobie to czyni, jeżeli nie zrywa z grzechem i nie chce uzyskać jego odpuszczenia.

  Aha... O odpuszczaniu grzechów masz tutaj:

  Jn 20:22-23
  22. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
  23. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
  (BT)

  Pora abyś wreszcie PRZYJĄŁ do wiadomości, że Chrystus dał Apostołom (a przez nich prezbiterom i biskupom) władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów.

 • Yarpen; jak Bóg dał by im władzę, to nie potrzebowali by do tego Ducha Świętego. Po prostu mieli by władzę. Duch Święty jest Bogiem i Bogu masz służyć, a nie za niego decydować - tak jak by był za głupi i potrzebował mądrzejszego żeby za niego decydował. Bóg może odpuścić grzechy bez pośrednictwa? - no może. Pośrednik wykonuje tylko wolę tego, kogo reprezentuje. Jeśli pośrednik sam decyduje, bez konsultacji z tym, kogo reprezentuje, to jest tylko uzurpatorem i ten, który dał mu takie uprawnienia, rozliczy go z zarządu. Więc jak chcesz decydować, to najpierw skonsultuj się z Tym, który ciebie wyznaczył do zarządzania. Jak Bóg powiedział, że nie będzie nikogo sądził tu na ziemi, to nie sądź w Jego imieniu nikogo, bo żaden sługa nie ma uprawnień do sądzenia. Nikomu Bóg takich uprawnień nie dał.

 • Krzyś, Chrystus powiedział "którym odpuścicie", "którym zatrzymacie", a nie "którym Duch Święty odpuści", "którym Duch Święty zatrzyma". Więc wybacz, ale możesz się WYPCHAĆ ze swoimi herezjami, bo ja będę dalej wierzył Bogu i Kościołowi, a nie Tobie.

 • Aha... Nadal NIC się nie zmieniło w fakcie, że to CUDZOŁOŻNIK SAM SOBIE blokuje możliwość przystąpienia do Komunii Świętej, a nie Kościół.

 • Fajnie wpisujesz się w tę przestrogę:

  2 Tm 4:3-4
  3. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.
  4. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
  (BT)

  Tak i ty: Nie chcesz słuchać zdrowej nauki, w tym tej zapisanej w Biblii, tylko wolisz wyznawać to, co sobie wymyśliłeś.

 • W biblii zapisano przypowieść o pszenicy i chwaście, a Ty wolisz słuchać swoich nauczycieli, którzy postępują dokładnie odwrotnie do tego co tam wyłożył Sam Bóg. Dla Ciebie ważniejsze, co pisał Paweł, co powiedział Jan. Co mówi Bóg, to ma dla Ciebie drugorzędne znaczenie.

 • Chcę dodać jedną myśl od siebie: w 1 Kor 5, 9-13 przestrzega według mnie Apostoł Paweł swoich braci przed braniem udziału w kłamstwie (grzechu) obłudników, przed przyjęciem tego kłamstwa, prze co stałoby się wtedy ono też ich własnym grzechem. Zaleca im węc "tylko" aktywne usunięcie tego kłamstwa (fałszywych pozorów) spośród nich, a nie potępienie tych ludzi. Myslę, że to jest ważna różnica.

 • To, co oni przekazali, to Ewangelia, którą mamy głosić i wyznawać. Natomiast Ty coraz bardziej pokazujesz swoje odstępstwo od wiary przebierając w nauczaniu Apostołów i przyjmując tylko to, co ci się podoba i pasuje do Twoich poglądów.

 • Coraz "weselej" się robi. Krzysiek zdecydował, że mu Biblia nie pasuje do jego nauki, to wykreślił z niej św. Pawła, św. Jana. Nawet Luter nie był tak "odważny".
  Krzysiek Bóg mówi non stop: Nie grzesz. Zupełnie inaczej niż Ty.

 • Panowie; tylko że Jezus najpierw przebaczał, a dopiero później mówił - idź i nie grzesz więcej. KK to odwrócił i mówi przebaczę ci jak przestaniesz grzeszyć, a przynajmiej jak uwiarygodnisz, że przestaniesz. Jezus potrafił przebaczyć Judaszowi, który Go wydał na śmierć, a ksiądz nie potrafi rozgrzeszyć człowieka, który mu nic nie zrobił. Jak by za to rozgrzeszenie sam musiał zapłacić.

 • Pan Jezus jest Bogiem. Zauważyłeś? Oczywiście w niczym nie zmienia to faktu, że wybierasz sobie z Biblii to, co ci pasuje do przekonań, a odrzucasz nauczanie, które zmuszało by Cię do ich zmiany i przyznania, że to Kościół, a nie Ty, ma rację.

 • Kacperek napisał:
  Krzysiek Bóg mówi non stop: Nie grzesz. Zupełnie inaczej niż Ty.

  Mam pytanie Kacperku - czy przestałeś już grzeszyć?

  Może znajdź Kacperku w moich wypowiedziach jakieś potwierdzenie tego co napisałeś?

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd