« Śmietnik w moim sercu. Nowe Przymierze we Krwi Chrystusa »

Uczestnictwo w ofierze Chrystusa.

11.08.2017

Jak składać ofiarę Chrystusa?

Myślę. Że ludzie nie rozumieją jak należy składać ofiarę Mszy Świętej, a Kościół nie umie tego jasno wytłumaczyć. Żydzi jak składali ofiarę paschalną, to co roku składali kolejnego baranka. Z naszą ofiarą Mszy Świętej sytuacja jest zgoła inna. My składamy za każdym razem tą samą ofiarę. Jednak nie możemy twierdzić, że składamy ofiarę, która już kiedyś została złożona. Nie składa się w ofierze Bogu tego co już wcześniej mu złożyliśmy. Za każdym razem składamy Mu nową ofiarę, chociaż taką samą jaką Mu składaliśmy wcześniej. Aby ta ofiara była nowa, to jest na to tylko jeden sposób. Trzeba stanąć na Kalwarii w chwili, kiedy Chrystus składał swoją ofiarę. Trzeba uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nasza wiara bez trudu nam na to pozwoli. Może wtedy nikt nie będzie twierdził odprawiając Mszę Świętą, że uczestniczymy w bezkrwawej ofierze Chrystusa. To jest zupełna amnezja.

Wpis w kategorii: Przemyślenia

1 Komentarz

 • "My składamy za każdym razem tą samą ofiarę. Jednak nie możemy twierdzić, że składamy ofiarę, która już kiedyś została złożona. Nie składa się w ofierze Bogu tego co już wcześniej mu złożyliśmy. Za każdym razem składamy Mu nową ofiarę, chociaż taką samą jaką Mu składaliśmy wcześniej."

  Znowu głosisz herezje, krzysiu. :(

  Kościół katolicki naucza, a obowiązuje to także i Ciebie, tak:

  1367 Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. "Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę kapłanów - który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny... A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna" 175 .

  175 Sobór Trydencki: DS 1743.

 • Nie Yarpen; to Sobór Trydencki głosi herezje. Dokąd się nie przyznasz, że przelałeś Krew Chrystusa, dotąd nie będziesz miał udziału w Jego ofierze. To szatan nas przekonuje, że ofiarę Chrystusa możemy składać w sposób bezkrwawy, jak byśmy nie byli winni Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest na ołtarzu więc ofiara jest krwawa.

 • Krzysiu, od oceny, czy jakaś nauka jest prawidłowa albo błędna, Bóg w swoim Kościele powołał biskupów, a nie Ciebie (por. Dz 20,28-31).

 • I w tym jest problem, że kiepsko się spisali.

 • Spisują się bardzo dobrze, bo w przeciwieństwie do Ciebie nauczanie Chrystusa i Apostołów poznawali przez wiele lat i kompleksowo, a nie na zasadzie powyrywanych lub przeinaczonych fragmentów pasujących do krzysioniepieklowych pomysłów i herezji.

 • Oni uwierzyli w swoją mądrość. oni przestali wierzyć w Boga.
  Herezja zawsze rodzi się tam, gdzie człowiek bardziej wierzy w swoją mądrość i przestaje szukać żywego kontaktu z Bogiem. Taki człowiek porusza się po bezdrożach, bo wypadł z królestwa Bożego.

 • "Oni uwierzyli w swoją mądrość. oni przestali wierzyć w Boga."

  Bardzo poważny zarzut. Masz na to jakieś dowody?

  "Herezja zawsze rodzi się tam, gdzie człowiek bardziej wierzy w swoją mądrość i przestaje szukać żywego kontaktu z Bogiem. Taki człowiek porusza się po bezdrożach, bo wypadł z królestwa Bożego."

  Doskonale opisałeś sam siebie. Uznałeś siebie za mądrzejszego od wszystkich i zamiast słuchać Kościoła, który wskazuje jakie jest prawidłowe nauczanie, poszedłeś za własnym ego.

 • Yarpen; Jak często przystępujesz do Komunii? To Tobie się nie chce szukać żywego kontaktu z Bogiem.

 • Krzysiek, zamiast tworzyć swojego ulubionego offtopa przedstaw lepiej dowody, które potwierdzą Twoje oskarżenie pod adresem biskupów i prezbiterów:

  "Oni uwierzyli w swoją mądrość. oni przestali wierzyć w Boga."

 • Yarpen; prorok nie jest od tego żeby coś udowadniać.
  Mogę przedstawić Ci dowód na to, że Ty nie wierzysz.
  Skoro nie potrafisz odpowiedzieć na trzy proste pytania:
  Czy Bóg może Kłamać?
  Czy Bóg może się mylić?
  Czy Bóg może manipulować?
  To jest dostateczny dowód na to, że jesteś człowiekiem, który nie wierzy.
  Człowiek, który wierzy, bez trudu na takie pytania odpowie.

 • Czyli mamy kolejne oszczerstwa pod adresem biskupów i prezbiterów z Twojej strony. Typowe.

 • to Ty Yarpen jesteś biskupem albo prezbiterem?

 • To trzeba być prezbiterem lub biskupem aby ocenić, że piszesz oszczerstwa?

 • Yarpen; odniosłeś się do mojego ostatniego postu, w którym argumentowałem, że jesteś człowiekiem niewierzącym. Skoro napisałeś, że jest to kolejne oszczerstwo pod adresem biskupów i prezbiterów, to tym samym uznałeś się za biskupa albo prezbitera. Zarzut był skierowany tylko do Ciebie.

 • Guzik mnie obchodzą Twoje wymówki. Chcesz twierdzić, że biskupi nie wierzą, to przedstaw DOWODY, które to potwierdzą. Inaczej masz na sumieniu grzech przeciwko VIII przykazaniu.

 • Yarpen; gdzie ja twierdziłem, że biskupi nie wierzą? Ja Ci tylko podałem sposób, jak odróżnić podczas podniesienia księdza który wierzy, od księdza który nie wierzy. Nie masz gwarancji, że się nie pomylisz ale to działa. Ja sprawdziłem to empirycznie. skuteczność tej metody jest 90%.
  Miałbym grzech jak bym wskazywał palcem i twierdził.

  Komentarz został zmoderowany.
  Ostatnia modyfikacja została wprowadzona przez: krzysiekniepieklo (16.08.2017 08:02)
 • "Yarpen; gdzie ja twierdziłem, że biskupi nie wierzą?"

  O tutaj:

  "6. krzysiekniepieklo | 15.08.2017

  Oni uwierzyli w swoją mądrość. oni przestali wierzyć w Boga."

  Ten tekst, kłamco, napisałeś w odpowiedzi na mój komentarz, w którym wskazałem, że biskupi (to o nich rozmawialiśmy) lepiej znają nauczanie Chrystusa i Apostołów niż Ty.

 • Yarpen: to jest o tych, którzy pisali herezje w Trydencie. To jest o tych, co twierdzą, że Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira. to nie jest o wszystkich biskupach i prezbiterach. To jest również o Tobie.

 • Widzisz, krzysiu, to, że ktoś nie zgadza się z tym co wymyśliłeś, bo przeczysz nauczaniu Kościoła Chrystusa, nie oznacza jeszcze, że ta osoba nie wierzy. To ty bowiem, a nie ten człowiek, dopuszczasz się odstępstwa od wiary.
  Więcej pokory. Bóg do oceny, czy dana nauka jest prawidłowa, powołał BISKUPÓW. Czy Ty jesteś biskupem?

 • Yarpen; ja nie piszę żeby przekonać Ciebie. Ja piszę to pod rozwagę tych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie. To oni powinni to rozważyć.

 • I jeszcze jedno: Jak zostaniesz wyświęcony na biskupa, to będziesz miał prawo oceniać czy jakieś nauczanie głoszone w Kościele jest herezją. Na ten moment NIE MASZ takiego prawa, bo do tego, jak już wielokrotnie ci pisałem, w swoim Kościele Bóg powołał BISKUPÓW.

 • Yarpen; Czy Ty jesteś biskupem? Jeśli nie, to twoje zdanie na temat mojego powołania tak samo mnie interesuje jak moje zdanie na temat Twojego powołania Ciebie interesuje.

 • Ja piszę to pod rozwagę tych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie. To oni powinni to rozważyć. - Napisz do papieża.

 • Ja nie muszę być biskupem aby wiedzieć, że Bóg nie powołał Cię do oceny czy nauczanie Kościoła jest prawidłowe. Mam nauczanie św. Pawła na ten temat, a on jasno i jednoznacznie przekazał informację o tym, kto i przez kogo jest powołany w Kościele do dbania o prawidłową wiarę i nauczanie:

  Dz 20,28-31
  28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
  29. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
  30. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
  31. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.

  Nie mam jednak złudzeń i doskonale wiem, że także i ten fragment Pisma Świętego, jako że przeczy Twoim przekonaniom i wyobrażeniu na swój temat, zostanie przez Ciebie zignorowany.

 • Nie Yarpen. Ja ten tekst traktuję bardzo poważnie. Tu Paweł wyraźnie pisze, że spośród biskupów wyjdą drapieżne wilki. Takim owce służą za żer. Poczytaj Ez 34. Tam jest mowa o tym samym. Tam pasterze stali się wilkami.

 • Paweł po pierwsze napisał, że pomiędzy biskupów WEJDĄ wilki drapieżne, a nie że spośród nich "wyjdą".

  Po drugie, jak się spodziewałem, ignorujesz fakt, że Apostoł Pogan równie wyraźnie napisał KTO ma czuwać, aby te wilki nie pociągnęły za sobą uczniów: Skierował to wezwanie do.. BISKUPÓW. Oni są powołani do pilnowania o to, aby nie pojawiły się herezje w Kościele, a nie Ty. Przez ciebie przemawia duch odstępstwa i nieposłuszeństwa, a nie Bóg (co jasno widać chociażby po tym, że negujesz prawdy wiaro objawione przez Boga).

 • Skoro weszli między biskupów, to już między biskupami są.
  Przeczytaj Ez 34. tam jest napisane, że pasterze stali się wilkami.

 • Nadal to BISKUPI są powołani do pilnowania, aby nie pojawiały się herezje.

 • Popełniasz w swoim rozumieniu Mszy Świętej te same błędy, które ja również popełniłem. Ofiara Chrystusa to nie jest ofiara z Golgoty tylko ofiara jaką On składa Ojcu w niebie. Zarówno ofiara na Golgocie jak i ofiara podczas każdej Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, jaką Chrystus składa Ojcu w Niebie. Widzisz, jak czytam Twoje posty to widzę, że masz dużo chęci, ale mało pogłębionej wiary. To tak jak się czyta Pismo Święte bez dobrego komentarza. Wtedy zamiast rozumienia to się ma swoje widzimisię. Spróbuj zaopatrzyć się w dobry podręcznik teologii dogmatycznej (np. seria z muszelką - co prawda może już jej nie być w sprzedaży, ale może gdzieś w pobliżu jest zakon i ojcowie lub księża wypożyczą ci ją do ksero, albo spróbuj u swojego księdza parafialnego, może ma), weź sobie kup podręcznik ,,Być Chrześcijaninem dziś", podręcznik dla szkół średnich, bardzo dobry, zaopatrz się w Katechizm Kościoła Katolickiego (bardzo polecam) i kup sobie jakiś dobry komentarz do Biblii - w edycji św. Pawła jest cała seria dobrych komentarzy - nie musisz kupować wszystkich, ale do tych ksiąg, które cię najbardziej interesują (niestety nie do wszystkich jeszcze są komentarze, więc na niektóre będziesz musiał jeszcze parę lat poczekać lub popytać księży, aby ci coś polecili). Jeśli natomiast uważasz, że twoje rozumienie Pisma Świętego Ci wystarcza, i że nie potrzebujesz komentarzy prezentujących nauczanie Kościoła, to prawdopodobnie masz schizofrenię, ale nie ma sensu ci o tym pisać, gdyż chory psychicznie zazwyczaj neguje chorobę. Piszę to bardziej dla innych, którzy mogą czytać Twoje blogi. Jest to najczęstsza choroba, w której ma się stany mesjańskie, gdzie odczuwa się pewnego rodzaju misję dla ludzkości. W takim razie życzę ci pogody ducha, gdyż schizofrenia jest nieuleczalna, przynajmniej w obecnym stanie wiedzy. I jeszcze jedno gdybyś jednak chciał pogłębić swoją wiedzę: w Krakowie jest dominikańskie studium filozoficzno-teologiczne. Jeśli możesz dojechać do Krakowa na Stolarską 12 raz, dwa razy w miesiącu (przez pierwszy rok, zajęcia są w soboty, studium jest odpłatne), to zachęcam do spróbowania. Bardzo wiele się dowiesz i zrozumiesz.

 • X; jesteś w wielkim błędzie. Przypomnij sobie koronkę do miłosierdzia Bożego. Tam jest napisane. "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
  To nie Jezus składa ofiarę Ojcu. Jezus złożył Ojcu ofiarę raz. Aby uczestniczyć w Tej Ofierze, to trzeba się wybrać na Kalwarię i ofiarować Bogu Ojcu Tą Ofiarę właśnie na Kalwarii. Wtedy nikt nie będzie kombinował przy Tej Ofierze i wymyślał coraz to nowe konfabulacje. Ofiarę musimy złożyć dokładnie tak, jak złożył Ją Jezus. W Trydencie wymyślili, że można Ją składać w sposób bezkrwawy - tak jak byśmy nie byli winni Krwi Chrystusa.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd