Królestwo Boże

Królestwo Boże

dodane 12:47

Królestwo niebieskie, a Królestwo Boże.

Ludzie utożsamiają Królestwo Boże z Królestwem niebieskim. To jest duże nieporozumienie. Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym, które jest tu na ziemi.

Bezspornym dowodem na to, że Królestwo Boże jest tu na ziemi jest rozmowa z Nikodemem ( J3.)

 

3

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie1, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego26 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie3 narodzić. 8 Wiatr4 wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». 9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» 10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego5 nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

tutaj wyraźnie Jezus mówi, że Królestwo Boże dotyczy spraw ziemskich, a nie niebieskich.

 

8 Wiatr4 wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha» 

Tutaj Jezus mówi, że tych, którzy narodzili się z Ducha prowadzi Duch Święty i są poddani jego woli.

Pełnymi uczestnikami Królestwa Bożego są ci, którzy sprzedali wszystko co posiadali i nabyli obywatelstwo Królestwa. Są też tacy, którzy nie potrafili sprzedać wszystkiego i ci są tylko udziałowcami. Mają tylko taki udział, za który zapłacili. Są też tacy, którzy nie potrafią nic zapłacić i ci są na kredyt. weszli do Królestwa, bo się obmyli z grzechów i weszli na kredyt. Oni za wszystko co przysługuje obywatelom Królestwa za darmo, to muszą płacić. Nie stać ich, żeby zapłacić taka cenę, więc za chwilę wypadają z Królestwa. Mogą za jakiś czas wrócić ale dopóki nie wykupią obywatelstwa, to sytuacja powtarza się nieustannie. Często zniechęcają się i odpadają na stałe. Aby być na stałe w Królestwie, to trzeba trwać w Chrystusie, trzeba spożywać Jego Ciało i Krew. Trzeba zawierzyć się Bogu i dać się prowadzić. Bez codziennej Komunii spożywanej jako ofiara przebłagalna za grzechy, nie można być na stałe w Królestwie.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 18.01.2022