Przemyślenia

Spowiedź

dodane 08:35

                    Spowiedź

W piśmie Świętym podstawą do spowiedzi są słowa Pana Jezusa:  „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”    oraz obrzęd umycia nóg uczniom przed Ostatnią Wieczerzą. Na ten moment nie mógł tego zrobić żaden uczeń, bo z grzechów może obmyć tylko Bóg. To nie kapłan odpuszcza grzechy mocą Ducha Świętego ale Duch Święty odpuszcza grzechy posługując się kapłanem. Duch Święty nie jest sługą kapłana i to On decyduje o rozgrzeszeniu.

Jeśli kapłan sam decyduje to zachodzi obawa, że jego decyzja nie ma mocy, bo kapłan nie wypełnił podstawowego warunku spowiadania czyli nie wziął Ducha Świętego. Rozgrzeszenie może się dokonać, bo będziemy usprawiedliwieni z wiary i jeśli spowiadający się wierzy to Bóg daruje mu winę. W drugim przypadku, jeśli kapłan odmawia rozgrzeszenia, a do konfesjonału nie zaprosił Ducha Świętego, to ta odmowa nie ma mocy, bo to jest decyzja kapłana a nie Ducha Świętego. W takim przypadku Bóg może odpuścić grzechy ze względu na wiarę spowiadającego. Problem jest w tym, że spowiadający nie jest pewny czy rozgrzeszenie otrzymał.

Spowiedź to jest rozmowa człowieka z Bogiem. Bóg może odpuścić tylko te grzechy z którymi przyszliśmy. Nie może odpuścić grzechów, których człowiek nie traktuje jako grzech. Może uwolnić tylko z tego ciężaru (grzechu), który sami chcemy Mu oddać. Jeśli to co przynieśliśmy nie traktujemy jako grzech, wtedy rozgrzeszenia nie ma.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 18.01.2022