Maj 2017

Archiwum


 • nowość

  zakończyła się Kongregacja Generalna - to był czasy wyborów, czas refleksji....ważny czas


 • zaproszenie

  mamy dla Was (kobiet i dziewcząt) pewną propozycję. Jeśli jest w Was pragnienie zatrzymania się nad prawdziwą i głęboką relacją ? Jeśli zastanawiasz się czego naprawdę pragnie kobiece serce, może to jest jakiś pomysł na krótki wakacyjny przystanek.


 • Arka Przymierza

  to właśnie ten tytuł Maryi dziś mnie szczególnie poruszył


 • WPROWADZENIE DO MEDYTACJI NA I PIĄTEK MAJA 2017 R.

  Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. (J 6,52-59)


 • słówko od św. Marii Małgorzaty

  "Gdy poczujesz się pogrążona w przepaści smutku, pójdź zanurzyć się w otchłani Bożej radości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tutaj znajdziesz skarb, który rozproszy wszystkie twe smutki i utrapienia ducha."


 • Ze wszystkiego co możecie

  czyńcie ofiarę za grzeszników


 • o IV niedzieli wielkanocnej

  Kościół rozpoczyna tydzień modlitw o powołania


 • codzienność

  zabiegany dzień, zaczął się budzikiem o 5:)


 • poznać

  pokochać, naśladować


 • pomoc moja od Pana

  doświadczenie pomocy Pana Boga w konkrecie mojego życia, w sprawach zawodowych, które wydawały mi się bardzo trudne