Lipiec 2015

Archiwum

 • 01.07.2015
  Modlić się nieustannie

  Jak dzisiaj możemy sobie wyobrazić taką praktykę modlitwy nieustannej? Można podać trzy jej stopnie lub, jeśli ktoś woli, trzy warunki:

  więcej

 • 07.07.2015
  Wesele w Kanie

  Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii jest pierwszym wymownym znakiem, opisanym w Ewangelii św. Jana. Troska Maryi, która zamieniła się w prośbę skierowaną do Jezusa: „Nie mają już wina” i odniesienie do „godziny” zostaną później zrozumiane w relacjach o Męce Pańskiej.

  więcej

 • 08.07.2015
  Jak działają złe duchy?

  Aby dobrze zrozumieć, jak działają duchy zła i w jaki sposób doprowadzają do acedii trzeba przyjrzeć się scenie kuszenia Pana Jezusa na pustyni, którą mamy opisaną w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Łukasza. Ewagriusz z Pontu właśnie w oparciu o refleksję nad nią doszedł do nauki o ośmiu duchach zła. W scenie kuszenia Pana Jezusa na pustyni mamy opisane trzy pokusy:

  więcej

 • 31.07.2015
  Motto

  Miłość i zachwyt nie muszą się [...]

  więcej