Kwiecień 2011

Archiwum

 • 01.04.2011
  Odpowiedź

  "Wszystko, co ci się bezpośrednio przytrafia, jest dziełem Boga, więc nigdy nie dziw się temu, co ci się bezpośrednio [...]

  więcej

 • 02.04.2011
  Motto

  Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest [...]

  więcej

 • 02.04.2011
  Nawrócenie

  Dojrzałość łączy się z prawdziwym [...]

  więcej

 • 03.04.2011
  Odpowiedź

  Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na [...]

  więcej

 • 05.04.2011
  Rozmowa z Bogiem

  Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! (Oz [...]

  więcej

 • 05.04.2011
  Motto

  Nie można być czyjąś "drugą połową", dopóki samemu nie jest się [...]

  więcej

 • 06.04.2011
  Pokój ducha

  „Bądź spokojny, nie bój się!” (Iz [...]

  więcej

 • 06.04.2011
  Dar życia

  Magazyn Familia [...]

  więcej

 • 06.04.2011
  Wobec drugiego człowieka

  Joachimie i Anno, nie tylko was podziwiamy, lecz chcemy również od was się uczyć. Bo przecież i w naszych bliskich, w naszych dzieciach, współmałżonkach, wujkach, ciotkach, wnukach, kuzynach, jest Chrystus, który sam powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). To prawda, że nie są oni bezgrzeszni, jak wasza Córka i Wnuk. [...]

  więcej

 • 06.04.2011
  Motto

  Pamiętaj: paradoks krzyża polega na tym, że zwycięstwa często wyglądają jak [...]

  więcej