Lipiec 2010

Archiwum

 • 01.07.2010
  Doradztwo rodzinne

  Chyba zacznę sobie notować co ciekawsze sytuacje, bo zginą potem w nawale nowych spraw i ludzi [...]

  więcej

 • 01.07.2010
  O wychowywaniu

  Wierzę, że system zapobiegania patologii serca, umysłu i sumienia jest bardziej skuteczny, niż leczenie ran zadanych przez brak wartości albo antywartości – dopowiada. I wszystko staje się jasne. Okaleczone zębem czasu mury szkoły rzeczywiście są tylko dodatkiem do tego, co jest o niej pełną prawdą: że wychowanie, także w szkole, potrzebuje pełnego zaangażowania i klimatu, który rodzi się w [...]

  więcej

 • 02.07.2010
  O niebezpieczeństwach wiary demonów

  O niebezpieczeństwach wiary demonów, opartej na spekulatywnej pewności, choć pozbawionej zaufania do Boga pisze na łamach L'Osservatore Romano Lucetta [...]

  więcej

 • 02.07.2010
  Motto

  Chrystus prosi nas, byśmy kochali człowieka, a nie czyjś bezgrzeszny wizerunek, który – dla własnej wygody – sami sobie [...]

  więcej

 • 02.07.2010
  Milczenie i mówienie – uniwersalna zasada

  Kiedy się mało wie, trzeba milczeć. Ale kiedy się dużo wie, również trzeba milczeć. I [...]

  więcej

 • 04.07.2010
  Moje zadanie

  Każdy ma za zadanie przejść dzielnie przez dane mu życie i zostanie bardzo indywidualnie potraktowany na sądzie. Jednego możemy być pewni: Bóg nie jest podatny na zamazywanie historii. Jego miłującego światła nie wytrzyma nic, co szuka mroku i nie jest zdolne do miłowania. Współczesność wymaga przede wszystkim cierpliwego jej znoszenia wobec nawarstwiającego się [...]

  więcej

 • 05.07.2010
  Motto

  "Pon Bóg stworzył świat nie dlo sprawiedliwości, ale dlo miłości", mówił ks. Józef Tischner góralom, gdy jego chorobę uznali za niesprawiedliwe zrządzenie Boskie.

  więcej

 • 07.07.2010
  Miara - refleksja z wczorajszego dnia

  Drugiego człowieka i jego postępowanie zawsze oceniam podług siebie: swoich słabości, ale i swoich zalet. Zwłaszcza, gdy dokładnie nie wiem, co robi i co myśli druga osoba, jest ogromna łatwość w przypisaniu jej tego, co sama bym w danym momencie robiła (lub co robię) i co bym pomyślała (lub co [...]

  więcej

 • 07.07.2010
  Chlubienie się

  Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie [...]

  więcej

 • 07.07.2010
  Widzieć cuda

  Pismo Święte (Ps 107) nazywa cudem np. odnalezienie właściwej drogi przez błądzącego albo powrót żeglarzy z podróży morskiej czy zdobycie pokarmu przez głodnego. To wszystko było dla psalmisty „cudem”, czyli ujawnieniem się Bożej łaskawości dla danego człowieka. Czy było przekroczeniem jakichkolwiek znanych nam dziś praw natury? Nie, ale w danych okolicznościach psalmista uznał te wydarzenia za [...]

  więcej