Styczeń 2010

Archiwum

 • 01.01.2010
  Wyspa

  Film, który pokazał, jak mało we mnie wiary, jak słabo pojmuję swoją grzeszność, jak niewiele we mnie żalu za [...]

  więcej

 • 03.01.2010
  Motto

  Pokora - być z człowiekiem, być dla [...]

  więcej

 • 04.01.2010
  Być człowiekiem

  Jan Paweł II powiedział, że to, co człowiek jest w stanie dać innym, określa jego [...]

  więcej

 • 04.01.2010
  Odpowiedź

  O moja najdroższa Siostrzyczko! jeżeli mnie nie ro­zumiesz, to dlatego, że jesteś zanadto wielką duszą… a raczej, to ja nie umiem wysłowić się jasno, bo rzecz pewna, że Bóg nie dałby Ci pragnienia, abyś była o­władnięta Nim, Jego Miłością miłosierną, gdyby nie miał zamiaru udzielić Ci tej łaski… A raczej, On Ci już dał tę łaskę, skoro oddałaś się Jemu, skoro pragniesz być strawiona przez Niego, [...]

  więcej

 • 04.01.2010
  Dom

  Rozkoszą Zbawiciela jest, by być obecnym wśród ludzkich dzieci, i obiecał pozostać z nami aż do skończenia świata. Tę obietnicę urzeczywistnił przez swoją sakramentalną obecność na ołtarzach. Tutaj czeka na nas i można by sądzić, że ludzie będą się przepychać do tych poświęconych miejsc. Prosty sens tej prawdy wiary nakazuje, że tutaj powinniśmy mieć nasz dom i oddalać się stąd tylko wtedy, gdy [...]

  więcej

 • 04.01.2010
  Pożyteczność pracy

  Nie ma dla człowieka nic równie nieznośnego, jak zażywać pełnego spoczynku, bez namiętności, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia. Czuje wówczas swoją nicość, opuszczenie, niewystarczalność, zależność, niemoc, próżnię. Bezzwłocznie wyłoni się z głębi jego duszy nuda, melancholia, smutek, troska, żal, [...]

  więcej

 • 04.01.2010
  Być jak dziecko

  Ewangelia dzieciństwa została przez św. Łukasza streszczona w zdaniu: „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2, 40). W polskim przekładzie zdanie to zatraca nieco swój sens – greckie słowa występujące w oryginale w formie biernej oddano po polsku w formie czynnej. Dosłownie trzeba by przetłumaczyć: „rosło i było umacniane” (a nie: [...]

  więcej

 • 05.01.2010
  Motto

  Najtrudniej jest kochać, gdy skończą się uczucia i emocje, a zostanie rozum i rozsądek. Wtedy dopiero przychodzi pokój serca - i wiara w miłość.

  więcej

 • 08.01.2010
  Litość

  Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im [...]

  więcej

 • 08.01.2010
  O modlitwie

  Abraham, odwołując się do Bożej łaski i współczucia, przekonał się, że budzący grozę Bóg znikł. „Pan nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, przebacza niegodziwość i grzech” (Lb 14,18). Bóg jest miłosierny bardziej, niż możemy sobie wyobrazić, i z radością nas wysłuchuje, gdy odwołujemy się do Jego [...]

  więcej