Aktualności

DAMJAR

dodane 2019-04-24 16:25

Czas leci.....

Bierzmowanie coraz bliżej...

Tymczasem:

- jeszcze kilka osób do tej pory nie zgłosiło się na indywidualne konsultacje... zakładam, że to rezygnacja (?)

- kilka osób nie dostarczyło JESZCZE świadectwa chrztu (powinno być złożone w PAŹDZIERNIKU!!!) - czekam na nie do 5 maja, później skreślam       z listy kandydatów

Po tzw. długim weekendzie majowym rozpoczną się spotkania - próby dla kandydatów.

Najwyższy już czas znaleźć świadka bierzmowania, jego imię i nazwisko potrzebne będzie na pierwszą z prób. Sama obecność świadków na próbach nie będzie potrzebna.

Przypominam:

Jakie kryteria musi spełniać świadek, kto może nim być?

- musi być to osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania i ukończyła 16 lat

- jest najlepiej, jeśli świadkiem jest chrzestny lub chrzestna (ze względu na silny związek między sakramentami chrztu i bierzmowania; jeśli nie jest to możliwe - trudno! - szukamy dalej!)

- jest najlepiej, jeśli dla chłopca świadkiem jest mężczyzna, a dla dziewczyny - kobieta

- !!!!!!!!!!! świadek musi by człowiekiem w pełni praktykującym wiarę - tzn. musi mieć możliwość otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej (nie mają tej możliwość na przykład osoby żyjące w związku cywilnym, bez ślubu kościelnego) - !!!!!!!!!!!!!

- świadkiem nie może być rodzic kandydata.

Jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem świadka, można o tę posługę poprosić animatora grupy, który prowadził spotkania formacyjne, bądź wychowawcę (jeśli jest praktykującym katolikiem... i spełnia wyżej wspomniane warunki)