16 Wrzesień 2018

Archiwum

  • 16.09.2018
    Miłość.

    Miłość rozpoczyna się dwoma przykazaniami, ale rozszerza się na wiele przykazań. Miłość jest: cierpliwa, spokojnie znosi krzywdy, łaskawa, hojnie świadczy dobro, nie zazdrości, niczego nie pragnie na tym świecie, nie zazdrości żadnej doczesnej pomyślności, nie unosi się pychą, zabiega o dobra wewnętrzne, nie jest przewrotna,zabiega jedynie o miłość Boga i bliźniego, nie pragnie zaszczytów, zabiega o dobra wewnętrzne, nie szuka swego, nie dba o to co przejściowe, nie unosi się gniewem, nie szuka zemsty, Współweseli się z prawdy, miłuje innych jak siebie samą. http://ryszardmarek.blogspot.com

    więcej