Sierpień 2018

Archiwum

 • 11.08.2018
  Wdzięczność serca

  Wdzięczność serca rodzi się w większości do ludzi sławnych, zamożnych. O prostaczku nie wspomina się w środkach społecznego przekazu. Rodzi się wdzięczność w duszy wobec Boga Ojca. Tajemnice zbawienia nie zakrył przed prostaczkami. Daru miłosierdzia nie zakrył przed żadnym z nas. Obyśmy zawsze ponad własne wyobrażenia stawiali Bożą wolę. https://youtu.be/eGyT0c22JPQ

  więcej

 • 12.08.2018
  Chleb żywy

  Jezus jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Proces przemiany człowieka dokonuje się indywidualnie. Każdy sam na sam przybywa razem z Jezusem. Kto spożywa chleb – Ciało Pańskie będzie żył na wieki. „Przyjdzie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

  więcej

 • 13.08.2018
  Podatek świątynny.

  Drachma to podatek świątynny. Każdy dorosły Izraelita miał obowiązek utrzymania świątyni. Wypełnienie tego obowiązku świadczyło o pobożności i patriotyzmie. Wolni od płacenia podatku byli synowie. Jezus będąc Synem mógł nie zapłacić podatku. Dostrzega możliwość zła, które byłoby skutkiem skorzystania z tego prawa. Mówi o zgorszeniu, którego możliwość zaistnienia trzeba uwzględnić.

  więcej

 • 15.08.2018
  Zaśnięcie NMP

  Zarzuca się Polakom, że jest bardzo Maryjny. Matka Najświętsza otacza nasz naród szczególną opieką. Dała dowód w naszej historii i w pontyfikacie św. Jana Pawła II. św. Jan Paweł II nazwał Ją - „Ikoną Eschatologiczną”. Pokazuje nam dokąd każdy z nas idzie – drogę do nieba. Pragnie naszego szczęścia. Chce nas zachować od utraty życia wiecznego.

  więcej

 • 17.08.2018
  Od początku.

  Ilość rozwodów dzisiaj może sugerować, że wielu chętnie zadałoby pytanie o możliwość rozwodu Jezusowi ponownie. W nadziei, że tym razem odpowiedź byłaby inna. Boży zamysł jest właściwy od samego początku. Św. Augustyn: „ Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi „. Wierność to zobowiązanie, którego trzeba dotrzymać niezależnie od sytuacji. Łatwość wymiany rzeczy na nowszy model sprawia, że tak samo traktujemy łudzi. Używać ich i wymieniać, gdy skończy się ich czas dla nas przydatności. „ Na początku” - przypomina Jezus było zupełnie inaczej.

  więcej

 • 18.08.2018
  Odpowiedzialność zbiorowa.

  W Starym Testamencie została zniesiona odpowiedzialność zbiorowa. Wciąż pojawiają się głosy, że za winy rodziców powinny odpowiadać ich dzieci. Człowiek został stworzony jako istota wolna. Grzech działa najpierw w sferze ducha. Bóg jest cierpliwy. Czeka na nawrócenie grzesznika. https://youtu.be/Ozdx1p2t-0c

  więcej

 • 19.08.2018
  Różaniec z chleba.

  W skarbcu Matki Bożej Częstochowskiej między kielichami ze złota jest różaniec wykonany z chleba. Ofiarowany przez więźniów obozu koncentracyjnego. Choć materialnie jest bezwartościowy, to duchowo staje się najcenniejszym skarbem. Omodlony i wykonany z chleba odjętego od mizernej racji żywienia. Staje się świadkiem wiary wielu więźniów. Gdyby nie modlitwa, to ani dnia nie przetrwali by w tym okrutnym miejscu.

  więcej

 • 20.08.2018
  Radykalna zmiana.

  W każdym człowieku jest pewna doza nieufności. Chcemy zostawić sobie furtkę bezpieczeństwa. Czasami do osiągnięcia życia wiecznego brakuje niewiele. Młodzieniec z Ewangelii opanował już najtrudniejszą część. Przestrzegał przykazania. Do pełni celu brakowało mu tylko, by sprzedał to, co posiadał. Radykalnej zmiany swojego życia. Pełnym ufności oddaniu się Bożej woli. Ofiarowaniu siebie w całości, bez żadnych pozornych zabezpieczeń na przyszłość.

  więcej

 • 21.08.2018
  Los bogacza

  Dokładamy wielu starań by podnieść swój status społeczny. Wolimy być bogaci niż biedni. „ Gdy zawoła Bóg pójdę boso „. Nic nie zabiorę z tego świata. Bogaczom wydaje się, iż jest bezpieczny. Oto może sam decydować o swoim losie. Wydaje się mu, że jest Bogiem.

  więcej

 • 22.08.2018
  Praca w winnicy Pańskiej.

  Panem naszym jest Bóg. Wzywa do pracy w swoim królestwie. Ważne jest to, że pracujemy dla Niego. Jeśli wytrwamy w trudzie, Bóg da nam królestwo niebieskie. Oby nie zabrakło nam sił do codziennej pracy na niwie Pańskiej.

  więcej