Odtajać

dodane 14:36

Baha Kos

Panie

któryś uchem dla człowieka

otwartym

niech odtaje

skuta bólem niedoprzeszlym

niech odtaje

na pierwsze skowronki niebne

niech odtaje

dzwonią mi życie

wszystkie mroźne minuty

 niech odtaje

zima sie kończy Ojcze

Kategorie

Odtajać

dodane 14:36

Baha Kos

Panie

któryś uchem dla człowieka

otwartym

niech odtaje

skuta bólem niedoprzeszlym

niech odtaje

na pierwsze skowronki niebne

niech odtaje

dzwonią mi życie

wszystkie mroźne minuty

 niech odtaje

zima sie kończy Ojcze