Myśl

dodane 18:01

Baha Kos

Zdrowa myśl 

poczęta 

umiera na chorobliwie 

zdrowe serce 

trzeba ją było narazić 

na szerokie depresję i wzniesienia 

niech pozna strach 

by go zbić z tropu 

na manowce 

Kategorie

Myśl

dodane 18:01

Baha Kos

Zdrowa myśl 

poczęta 

umiera na chorobliwie 

zdrowe serce 

trzeba ją było narazić 

na szerokie depresję i wzniesienia 

niech pozna strach 

by go zbić z tropu 

na manowce