Przesłuch chrześcijański

Jak właściwie przychodzi Pan

MiloscBogaWszechmogacego

dodane 2018-12-13 22:23

Przesłuch chrześcijański 2018 „Jak właściwie przychodzi Pan” (Dubbing PL)

 

Przesłuch chrześcijański 2018 „Jak właściwie przychodzi Pan” (Dubbing PL)

W dniach ostatecznych atmosfera wśród chrześcijan wyczekujących na powrót Pana staje się coraz bardziej napięta, ale w jaki dokładnie sposób Pan powróci? Niektórzy twierdzą, że „przyjdzie wśród obłoków”. Inni cytują inne proroctwa mówiące o Jego przyjściu: „Oto przychodzę jak złodziej”. (Objawienie Jana 16:15). „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. (Ewangelia Łukasza 17:25). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25:6). Jeśli przyjdzie wśród obłoków i wszyscy Go będą mogli zobaczyć, jak wyjaśnimy tajemnicę Jego przyjścia w sekrecie, cierpienia i odrzucenia oraz twierdzenie, że inni dają świadectwo Jego powrotu? W jaki sposób Pan się ukaże? Spektakl komediowy o tym, Jak właściwie przychodzi Pan, próbujący rozwiać nasze wątpliwości w tej sprawie.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.