Muzyka Chrześcijańska

Pieśń chrześcijańska „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga”

Miłość Boga Wszechmogącego

dodane 2018-11-12 14:07

Pieśń chrześcijańska „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga”

Pieśń chrześcijańska „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga”
I
Boża sprawiedliwość i świętość trwa w radości,
wychwalana przez ludzi, przez cały wszechświat.
Niebiańskie miasta się śmieją, ziemskie królestwa tańczą.
Któż się nie cieszy? Kto nie płacze z radości?
Ludzie nie kłócą się, nie walczą i nie hańbią imienia Boga,
żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą.
II
Ziemia należy do nieba, niebo jednoczy się z ziemią.
Człowiek jest łącznikiem między niebem i ziemią.
Dzięki uświęceniu człowieka i jego odnowie,
niebo już nie kryje się, ziemia nie milczy już przed niebem.
Ludzie nie kłócą się, nie walczą i nie hańbią imienia Boga,
żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą.
Ludzie nie kłócą się, nie walczą i nie hańbią imienia Boga,
żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą.
III
Powietrze jest rześkie, gęsta mgła znika, słońce przenika wszystko.
Powietrze jest rześkie, gęsta mgła znika, słońce przenika wszystko.
Powietrze jest rześkie, gęsta mgła znika, słońce przenika wszystko.
Na twarzach ludzi pojawia się uśmiech.
Szczęście skryte w sercach stale szerzy się.
Ludzie nie kłócą się, nie walczą i nie hańbią imienia Boga,
żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą.
Ludzie nie kłócą się, nie walczą i nie hańbią imienia Boga,
żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą,
w pokoju ze sobą, w pokoju ze sobą.
Żyją w Bożym świetle i w pokoju ze sobą.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.